Ordenar per:

Voltes de la Plaça VellaBlancafort - Blancafort

Arcades situades a la plaça Vella sota dos edificis cantoners. Els dos arcs són fets amb dovelles de pedra calcària blanca, formant un porxo a la part inf...

Porxos, voltes i arcades

23/06/2016

C. del Tallat, 15 - Cal FlaviàSolivella - Solivella

Edifici situat darrera del Castell, que antigament va formar part de les propietats del Senyor de Llorac. En procés de restauració amb façanes en bon esta...

Cases i palaus

19/10/2009

C. Raval de la Font, 11-Ca l'EngràciaSenan - Senan

Edifici de planta cuadrada format de planta baixa i una planta alta amb coberta a dues aigües. La façana mostra la pedra irregular a la vista. Al cen...

Cases i palaus

03/03/2010

Castell de BelltallPassanant i Belltall - Belltall

Antiga entrada del castell de Belltall que es troba sobre la casa de Cal Carlà. Actualment sols queden alguns vestigis però que deixen veure la puja de ...

Castell

07/09/2009

Castell de SeguerPontils - Seguer

Les restes del castell de Seguer s'aixequen en el cim d'un turó de roca situat a l'extrem mes elevat de la població del mateix nom. L'ingrés al castell s'e...

Castell

13/12/2017

Pl. Sant Joan, 07Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés coron...

Monument/element singular

20/03/2009

Antic CementiriBlancafort - Blancafort

L'actual Plaça Nova es troba ubicada damunt de l'antic cementiri de Blancafort.

Cementiri

29/07/2016

Castell de PassanantPassanant i Belltall - Passanant

Ruïnes del castell de Passanant situat a la part més alta del poble des d'on es veu un ampli horitzó. Actualment ha estat estudiat de arqueòlegs per tal de d...

Castell

07/09/2009

Cabanes de pedra secaSenan - Senan

Construccions típiques de molts pobles que es dedicaven al conreu de la vinya. Es construïen primer fent un recobriment de pedra sobre el terreny on es...

Cabana

03/03/2010

Esglesia parroquial de l'AssumpcióSolivella - Solivella

Edificació de planta rectangular d’una nau, amb capelles laterals entre contraforts. Les capelles es comuniquen palesant l'influència del model jesuític. ...

Església

19/10/2009

C. de Dalt, 35Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres de grans dimensions, compost per planta baixa , un primer pis i golfes. Conserva la portalada original, amb un arc de mig pu...

Monument/element singular

15/07/2016

Cabana de pedra secaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Cabana de pedra seca bastida aprofitant un talús. Destaquen, per inusuals, els brancals de la porta d'accés, fets amb grans dovelles, el que fa pensa...

Cabana

30/03/2016

C. Major, 06Blancafort - Blancafort

Habitatge entre mitgeres compost de planta baixa i pis. La façana actual conserva restes d'una porta formada per un arc de llinda, possiblement del s...

Monument/element singular

15/12/2008

C. Canós, 25-Ensumania industrialEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ensumania

14/07/2009

Celler Vell o "Sindicat dels Rics"Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost per dos naus amb cobertes a doble vessant. La façana conserva les finestres originals a la part superior de l'edifici.

Cooperativa

17/06/2016

Portal de la Font MajorEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Portal medieval (presumiblement inacabat) que donava accés al nucli de la Font Major. Construcció molt senzilla formada per un arc de mig punt dovellat ...

Portal

18/03/2010

Portal de l'AbeuradorSolivella - Solivella

Antic portal de la muralla de la vil·la. Actualment només resta l'arrencada de l'arc de la porta. Segons aquesta resta estaria compost per una porta ...

Portal

19/10/2009

Pl. Major, 10 - Cal SalatSolivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres, situat a plaça Major. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca...

Monument/element singular

20/03/2009

Pl. Major, 02-Cal CasanovaSenan - Senan

Edifici de planta cuadrada format per planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teula àrab a dues aigues. La façana mostra la fàbrica tradicional ...

Monument/element singular

04/03/2010

C. Abeurador, 06 - Cal CivitSolivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, i planta golfa entre mitgeres, situat fent cantó entre els carrers de l’Abeurador i del Tallat.Façana en mal...

Cases i palaus

07/04/2009

Capella del RoserSarral - Sarral

Capella dedicada a la verge del Roser. Dins de la fornícula es troba la imatge de la Verge. Al costat de la capella es conserva l'antic cartell amb e...

Capella

23/02/2007

C. de la Pobla, 09Passanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Interessant habitatge d’arquitectura popular. Les llindes de portes i finestres mostren elements de suport i defensius ja reproduïts en d’altres habi...

Cases i palaus

17/04/2019

C. del Castell, 2 - Cal MalenoPassanant i Belltall - Glorieta

Casa de pedra antiga datada del 1784 tal i com mostra la llinda de l'arcada de l'entrada de la casa. També destaca la repisa de la finestra de la façan...

Monument/element singular

14/12/2018

Pou de gel del molí de BritetsMontblanc - Montblanc

Restes d'un pou de gel.

Pou de gel

14/03/2019

C. del Tallat, 11 - Cal Txà (Cinta Espanyol)Solivella - Solivella

Edifici entre mitgeres de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer del Tallat.Façana de pedra vista. Destaca l’escut de la porta d’accés amb l...

Monument/element singular

20/03/2009

Plaça Vella, 08Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa i dos pisos superiors.L'element interessant és la portalada d'entrada, amb un doble arc carpanell dov...

Monument/element singular

29/07/2016

Font de la Plaça Sant JoanSolivella - Solivella

Font composta per una pica de pedra i coronada per un timpà semicircular suportat per dos falsos pilars. En el timpà es troba inscrita la data de 1859....

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/03/2009

Font del raval de RosellóBlancafort - Blancafort

Font pública formada per una petita basseta i una pica. Té un sol broc i està tota feta amb pedra arenísca. Trobem la inscripció "Año 1952"

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

28/07/2016

C. Major, 35-37-Cal Pep i Cal ModestoSenan - Senan

Construcció de planta quadrada format de planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teula aràbiga de doble vessant. La façana mostra la fàbrica de ped...

Cases i palaus

04/03/2010

Font de la Plaça MajorSolivella - Solivella

Font de pedra ubicada a la Plaça Major, al costat de l'ajuntament. Composta per dos cossos, un inferior, quadrangular, on s'ubiquen dues piques de pe...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/03/2009

Cova de la Font MajorEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La cova travessa bona part del nucli urbà de l’Espluga. Hi ha uns primers 400 m, de recorregut sec, a partir dels quals apareix un riu subterrani que...

Nucli d'enterrament

18/06/2009

Mas i molí de LloracMontblanc - Montblanc

Restes del molí i habitatge del moliner.

Molí

10/02/2017

Plaça Vella, 05Blancafort - Blancafort

Construcció reformada que encara conserva, tot i que retocada, la portalada dovellada medieval.

Monument/element singular

29/07/2016

Antics rentadorsSarral - Sarral

Bassa en mal estat i restes de les columnes que suportaven la teulada.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

06/06/2018

Pl. Mossèn Gaietà, 03 Cal PoBlancafort - Blancafort

Edifici cantoner compost per una planta baixa i dos pisos superiors. La planta baixa está formada per un porxo cantoner cobert per un embigat de fust...

Cases i palaus

29/07/2016

C. del Portal, 09-Cal QueloSenan - Senan

Edifici de planta trapezoidal constituït de planta baixa i dues plantes altes. La coberta, de teula aràbiga, és a dues vessants, amb ràfec i tortugada.L'el...

Cases i palaus

04/03/2010

C. del Tallat, 12Solivella - Solivella

Habitatge entre mitgeres, compost de planta baixa, dues plantes i golfes. Planta rectangular. Es tracta d'un edifici que presenta els cànons de l'arq...

Monument/element singular

27/03/2009

Pont del camí de les PedreresSolivella - Solivella

Pont de pedra, d'un sol ull, amb arc de mig punt, construït damunt la Rasa del Cabreta. Té una alçada de 3,8 m.; una llargada de 4 m. i una amplada de 3,...

Pont

08/04/2009

C. de la Creu, 22Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer de la Creu.Façana restaurada i en bon estat de conservació, arrebossada amb morter monocap...

Monument/element singular

27/03/2009

C. Major, 10Solivella - Solivella

Casa abandonada. L'element interessant és la porta adovellada de mig punt.

Monument/element singular

05/08/2018

Porxo de ca la TalleraBlancafort - Blancafort

Casa-pont entre mitgeres, composta per planta baixa i dos pisos superiors. La façana de la planta baixa conserva alguna de les pedres originals, així c...

Porxos, voltes i arcades

28/07/2016

Volta del carrer Àngel GuimeràBlancafort - Blancafort

Volta de carreus sobre la qual s'ha bastit un habitatge.

Porxos, voltes i arcades

28/07/2016

Volta de cal SalaBlancafort - Blancafort

Volta feta a base de carreus, actualment arrebossada. Com a element original assenyalar que el sostre està format per lloses de pedra.

Porxos, voltes i arcades

28/07/2016

C. Major, 05-Cal RosSenan - Senan

Edifici de planta trapezoidal, format per planta baixa i dues plantes altes. La coberta, de teula aràbiga, és a dues vessants, amb ràfec i tortugada.La f...

Cases i palaus

04/03/2010

C. Almirall, 06Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa i dos pisos superiors. La porta d'entrada conserva el dintell de fusta i els dos laterals de pedra ...

Monument/element singular

15/07/2016

C. del Castell, 12-Cal SerraSenan - Senan

Edifici constituit per planta baixa i dues plantes altes. La coberta és de teula aràbiga, a dues vessants, amb ràfec i tortugada. La façana és paredat comú r...

Monument/element singular

04/03/2010

Creu de ferroSenan - Senan

Creu de ferro forjat feta pel ferrer Biel (l'Espluga de Francolí) col·locada sobre un fust de pedra calcària quadrangular. La creu de ferro fou realitz...

Monument/element singular

09/03/2010

Antiga abadiaVallclara - Vallclara

Antiga abadia de la vila. Com a element remarcable hi trobem un a magnífica porta dovellada, amb brancals de carreus i llinda d'arc pla.A la dovella ...

Rectoria o abadia

01/04/2015

RentadorsPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Antics rentadors on la gent del poble netejava la roba i amb l'aigua residual regaven els horts. Consta de dues basses i dues piques. S'alimenten d...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/10/2009

C. Major, 03-Cal VallèsSenan - Senan

Edifici de grans dimensions constituït de planta baixa i una planta alta. Coberta de teula aràbiga a dues vessants, amb ràfec, tortugada i canalera moder...

Cases i palaus

04/03/2010

Raval de Rosselló, 14Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos superiors. La porta d'entrada a la casa conserva l'arc de mig punt dovellat.

Monument/element singular

14/07/2016

Cup de ViSenan - Senan

Cup tradicional, de petites dimensions, realitzat a partir de grans lloses de pedra calcària. Força interessant pel fet d'estar situat a la façana de la ...

Altres

08/03/2010

Magatzem de cal CivitBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Magatzem bastit probablement a primers del segle XX. L'element remarcable és la façana, amb portes i finestres d'inspiració modernista-noucentista realitz...

Altres

29/03/2016

Carretera Alta, 29 - Cal BadioPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra que disposa d'un escut esculpit sobre la pedra amb les inicials Y. M., segurament les incials del primer propietari de la casa. Actua...

Cases i palaus

30/11/2018

Carretera d'Artesa, 39Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més altell. Façana restaurada i en bon estat de conservació, de pedra vista. La porta principal, composta per un arc rebaixat amb ...

Cases i palaus

27/03/2009

Església de Santa MariaSenan - Senan

Edifici originàriament d'una nau, rectangular, amb un absis semicircular i coberta amb volta de canó. L'absis fou tallat per allargar-la en aquest senti...

Església

08/03/2010

C. Pla, 14Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis i planta golfa, situat al carrer Pla.Façana en mal estat de conservació. Destaca l’escut de la porta d’accés, ...

Monument/element singular

27/03/2009

Antiga església de les germanes carmelitesEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Per la decoració de la façana aquesta construcció fa pensar que és del darrer quart del s. XIX, d’estil eclètic historicista d’inspiració medieval, destaquen les ...

Capella

22/06/2009

Antic Forn de VidreSenan - Senan

Actualment desaparegut. Ha estat substituït per una habitatge unifamiliar.

Fàbrica

08/03/2010

C. de Dalt, 21Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa, un primer pis i golfes. La portalada d'entrada conserva l'arc de mig punt dovellat.

Monument/element singular

15/07/2016

Restes del Castell de VilaverdVilaverd - Vilaverd

Segons els veïns, es tracta de restes d'una torre de l'antic castell (malgrat que no coincideix amb la ubicació proposada per Cortiella (1982, pàg. 24).El...

Castell

29/01/2020

C. Abadia Vella, 17Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer de l’Abadia VellaFaçana restaurada en bon estat de conservació. Destaca l’escut de la port...

Monument/element singular

27/03/2009

Font Vella o de la VilaSenan - Senan

Font tradicional de la vila.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/03/2010

Carretera d'Artesa, 35Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis. Façana restaurada en bon estat de conservació, de pedra natural vista. Destaca l’escut de la porta d’accés, fo...

Monument/element singular

08/04/2009

Capella de Sant RocSarral - Sarral

Capella en honor a Sant Roc. A l'interior de la fornícula hi ha la figura del Sant. L'exterior ha estat reformat recentment.

Capella

23/02/2007

Font de VallespinosaPontils - Vallespinosa

Antiga font de la vila.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

16/07/2007

C. del Pla, 03Solivella - Solivella

Habitatge entre mitgeres, compost de planta baixa, primer pis i terrat. Malgrat tractar-se d'una construcció de 1940, la porta del garatge aprofita un...

Monument/element singular

27/03/2009

Raval de Rosselló, 01Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres composta per planta baixa , primer pis i golfes. Es conserva la portalada d'entrada antiga, amb un arc de mig punt dovellat.

Monument/element singular

14/07/2016

Ermita de la Santíssima TrinitatEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

El conjunt de l'ermita de la Santíssima Trinitat està format per diversos edificis. El més important és el santuari. Es tracta d'un edifici rectangular bas...

Ermita

19/06/2009

Creu de terme del Camí de ForèsConesa - Conesa

Fus de pedra d'1,7 m aproximadament. Al seu damunt hi ha una estela funerària on es pot apreciar, per una cara, un escut esborrat i, per l'altra, una...

Creu de terme

24/11/2008

C. Major, 11Solivella - Solivella

Habitatge entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. Edifici restaurat, en bon estat de conservació. La porta d'entrada, formada per un arc e...

Monument/element singular

27/03/2009

Castell de Sant GallardPiles,les - Sant Gallard

Del castell original no se'n pot apreciar actualment cap rastre. La veu popular denomina amb aquest nom una construcció ruïnosa situada a la part més altr...

Castell

01/07/2009

Raval de Blancafort, 10Solivella - Solivella

Edifici cantoner compost de planta baixa i dos pisos. La porta d'accés està formada per un arc escarser adovellat. La clau de l'arc presenta un escut l...

Monument/element singular

27/03/2009

Creu de termeSenan - Senan

Creu de terme gòtica que actualment està situada a les escales de l'església. Col·locada sobre una llosa que commemora la Santa Missió de l'any 1949. Damunt ...

Creu de terme

08/03/2010

Monument MegalíticSenan - Senan

Dolmen partit en tres bocins, se suposa. Actualment formen part d'un marge.

Altres

08/03/2010

Creu de terme del Portal ReialConesa - Conesa

Creu de terme formada per una base amb tres escales. El fust està format per una única peça pentagonal de 8 metres d'alçada. La part superior està formada ...

Creu de terme

24/11/2008

Raval de Blancafort, 06Solivella - Solivella

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa, dos pisos planta i golfes. Edifici reformat, la part inferior s'ha deixat d'obra vista i la superio...

Monument/element singular

27/03/2009

Font de FerroEspluga de Francolí, l' - Les Masies

Construcció feta de pedra amb bassa i sense brollador, situada en el barri residencial de les Masies de l’Espluga de Francolí. L’aigua canalitzada d’una...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/06/2009

Església de Santa MariaConesa - Conesa

Església gòtica d'una única nau, bastida a base de carreus, amb absis pla i coberta amb teula àrab. Interior amb tres capelles laterals: Santíssim (amb cúpu...

Església

24/11/2008

Presa romanaSarral - Sarral

Resclosa d'11 metres de dic, de perfil convex, de 2m. d'amplada a la coronació i de 4 a la base, de 2.5 m. d'alçada i se secció esglaonada, que s'assenta d...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

07/03/2011

Les PiquetesSenan - Senan

Dues piques de pedra tallada adossades a un mur de pedra seca. Havien servit per rentar roba i per donar de beure als animals. S'omplen de l'aigua ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/03/2010

Estela funerària de l'Hort del MossènConesa - Conesa

Sobre el fus de pedra de l'antiga creu de terme de Forès. Al seu damunt hi ha una estela funerària on es pot apreciar, per una cara, un escut esborrat ...

Altres

24/11/2008

Mur de la vilaSenan - Senan

Mur de defensa de la població bastit en època indeterminada. Actualment només es conserva aquesta paret del que va ser la muralla que envoltava al poble d...

Muralla

08/03/2010

Casal de l'Espluga de FrancolíEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Cos central fet d’obra vista i marbre beige. La construcció recull els trets propis de l’arquitectura de moltes obres socials i religioses de l’època, u...

Ateneus, entitats i associacions

19/06/2009

Fassina del MarquetConesa - Conesa

Antiga fàbrica d'aiguardent. Actualment només en queden les parets.

Fàbrica

24/11/2008

Carrer Major, 20Vilanova de Prades

Casa on encara es conserva l'arc de mig punt dovellat de la portalada d'entrada.

Cases i palaus

11/04/2007

Forn de la VilaConesa - Conesa

A l'Ajuntament de Conesa, en les baixos del local, es poden veure unes arcades perfectament conservades d'estil gòtic. També conté una sala folrada tota d...

Forn

24/11/2008

Monument de la CreuSolivella - Solivella

Creu construïda un cop acabada la darrera guerra civil, en el mateix lloc o abans hi havia hagut una altra creu. El monument segueix els cànons estàtics ...

Monument/element singular

01/04/2011

C. Castell, 02-Cal Batlle VellSenan - Senan

Casa de l'antic batlle de la vila. Sense cap element arquitectònic remarcable. Segueix la línia de la resta de construccions característiques de la vila. ...

Batllia

08/03/2010

CastellSenan - Senan

Avui en dia només s'hi pot observar una sèrie de pedres disposades en forma circular sense completar la volta, però pel lloc on és i per la forma, podria se...

Castell

08/03/2010

C. de la Creu, 21Solivella - Solivella

Habitatge entre mitgeres, compost de planta baixa més dues plantes pis i golfa, situat al carrer de la Creu.Façana de pedra vista restaurada i en bon e...

Monument/element singular

07/04/2009

Travessera Carrer Major, 01Vilanova de Prades

Casa amb portalada d'arc de mig punt dovellat i porta de ferro. La clau de l'arc de la porta té un escut.

Cases i palaus

11/04/2007

Pont del barranc del XanoSolivella - Solivella

Pont d'un ull amb arc aplanat. L'amplada del pont és de 3,90 metres.

Pont

08/04/2009

Forn de CalçSenan - Senan

Antic forn de calç testimoni de l'activitat d'aquest tipus en la zona. Es un pou profund de grans dimensions oberts per una sola banda i per la part ...

Forn

08/03/2010

C. Font del Vall, 36.Montblanc - Montblanc

És una clau d'arc amb la inscripció "QUERALT 1789" entre dos elements gravats que recorden unes volutes. Entre l'escrit "QUERALT" i "1789" hi ha un ele...

Monument/element singular

07/10/2011

Sindicat de BaixBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Celler destinat a l'elaboració de vi. No té estil arquitectònic. La seva composició és purament funcional: una planta organitzada en 3 naus longitudinals per ...

Cooperativa

24/11/2014

C. Canós, 26-Ensumania industrialEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ensumania industrial.

Ensumania

14/07/2009

Hospital de Sant AntoniConesa - Conesa

Edifici d'una única nau amb capçalera plana. Se'n conserven només les parets exteriors. La façana està realitzada a base de carreus, mentre que a la resta ...

Hospital

26/11/2008

Casa rectoralEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Edifici adossat a la façana occidental de l’església, és un clar exemple d’arquitectura d’inercia noeclassica. Combina en la façana les obertures amb arc a...

Rectoria o abadia

22/06/2009

Pou de la VilaSenan - Senan

Pou amb estructura adintellada, formada per tres grans peces de pedra que permetien la suspensió de la corriola, i una sèrie de cubs tallats en pedra ac...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/03/2010

Mas del JoanotConesa - Conesa

Mas, vivenda. El mas Joanot havia estat una de les masies més remarcables del municipi en quant a propietat de terrenys. Actualment només en queda una ...

Mas

24/11/2008

Molí de la Vall de ForaMontblanc - Montblanc

Antic molí fariner avui reconvertit en allotjament rural.

Molí

14/11/2012

Font Major i Safareig públicEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Baixant per una escalinata es troba Font Major i un safareig en un conjunt recentment restaurat.A l'edat mitjana es va construir una paret per tanc...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

19/06/2009

Antics rentadors públicsVallclara - Vallclara

Antics rentadors de forma quadrada, en els quals al costat encara hi resten restes d'un pou.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

01/04/2015

Casa de la VilaSenan - Senan

Construcció de tipus tradicional. Edifici de planta quadrangular amb un annex, de planta pentagonal, constituït per planta baixa i dues plantes altes am...

Ajuntament

08/03/2010

Antiga RectoriaConesa - Conesa

Casa gran, amb moltes habitacions. La teulada actualment s'està arreglant. Encara queda la façana original. S'hi reuneixen les dones del municipi per f...

Rectoria o abadia

08/01/2009

Antic AjuntamentConesa - Conesa

Antiga Casa de la Vila de Conesa. A la planta baixa es conserven encara les estructures de les antigues presons municipals que hi havia a l'edifici.

Ajuntament

08/01/2009

Volta del c. Costa dels BousBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa/pont formada per un arc de mig punt corregut i dovellat, que forma un túnel que comunica els dos carrers.

Porxos, voltes i arcades

24/11/2014

Antiga abadiaSenan - Senan

Construcció de grans dimensions, de planta de tipus trapezoidal formada per planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teules àrabs a dues vessants.

Rectoria o abadia

09/03/2010

C. de la Font, 02Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Està formada per la planta baixa i 2 plantes més. La casa es troba adossada a la muralla.

Cases i palaus

08/01/2009

Font MajorMontblanc - Montblanc

És una font monumental de tres canelles amb un abeurador adossat al seu costat esquerre. La font està feta amb carreus de pedra treballats i culmina a...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

03/02/2014

Safareig públicSenan - Senan

Safareig tancat dins d'un edifici restaurat. Té una sola bassa rectangular dividida a la part interior. Els rentadors són de ciment.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/03/2010

C. Major, 03Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Construcció del segle XIX remarcable per la decoració de la façana i els esgrafiats ornamentals que encara s'hi conserven.

Botiga

05/12/2014

Pl. Major, 08Conesa - Conesa

Edifici noble, s'hi poden veure arcades-suport i la façana és tota de pedra ben treballada i pulida. Si entrem dins la casa encara podem observar la gr...

Cases i palaus

08/01/2009

Carrer Santa Llúcia, 16Sarral - Sarral

Arc diafragma. No és simètric.

Cases i palaus

23/02/2007

Antic Hostal d'en RoviraBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Antic hostal de traginers, prop de la carretera de Sarral a Cabra del Camp (TP-2311). La seva planta és quadrangular amb edificació i pati interior, a l...

Fonda / Hostal

24/11/2014

Capella del RoserSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Capella petita de 4,5 x 8,5 m de planta. Aquesta destaca per la seva senzillesa i per no tenir element decoratius tant en l'exterior com en l'inter...

Església

29/09/2011

Antic Palau ReialMontblanc - Montblanc

El Palau Reial és un edifici d'estil gòtic amb façana de carreus de pedra treballada. Actualment la façana està molt desconfigurada per les nombroses reformes...

Palau

07/10/2011

Antic cementiriPiles,les - Les Piles

L'antic cementiri de la vila estava situat a l'espai que actualment ocupa el cafè de la vila.

Altres

01/04/2011

Església de Santa ColomaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Edifici d'una sola nau, de planta rectangular, amb presbiteri poligonal i capelles laterals situades entre els contraforts. La volta de creueria s'...

Església

29/09/2011

Creu de terme de la BanyaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Creu de terme gòtica que marcava el camí real d'Igualada. Actualment està ubicada a l'interior del Castell dels Comtes. Té un fus hexagonal de pedra de vàries...

Creu de terme

29/09/2011

C. Vilanova del Mercadal, 07Montblanc - Montblanc

Sota el balcó principal d'aquesta casa trobem una pedra bellament gravada. Sota, a la clau d'arc de la portalada primcipal, hi ha una llinda també bella...

Monument/element singular

07/10/2011

C. Costa dels Bous, s/nBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Forma part de la casa senyorial coneguda com cal Molineret. Façana de pedra vista, amb portalada rectangular amb laterals dovellats i llinda de fusta...

Altres

02/04/2015

Cal Fabregat IIForès - Forès

Casa antiga de pedra reformada. L'element més interessant és la llinda de la balconada principal. En aquesta s'hi pot veure gravat l'any 1753 (que deu ...

Monument/element singular

07/06/2011

Carretera de Vallclara, s/nVimbodi i Poblet - Vimbodí

Obertura al soterrani d'una vivenda que sembla ser part d'una porta, en la llinda de la qual s'hi pot llegir, gravat, la data de construcció i el nom ...

Monument/element singular

01/04/2008

Mina del molí de l'ElariConesa - Conesa

Mina del molí que repartia les aigües per diferents partides del terme.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

25/11/2008

C. de la Vila, 03Vilaverd - Vilaverd

Construcció de planta baixa, primer pis i golfes característica de les poblacions catalanes durant l'Antic Règim.Al mateix carrer hi ha altres construccio...

Cases i palaus

28/03/2018

Carrer Sant Roc, 08Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana amb esgrafiats a la part superior amb motius vegetals.També cal destacar les dues mènsules més grans que sostenten la balconada del primer pis; en u...

Cases i palaus

22/08/2011

Molí de Cal MonjoConesa - Conesa

Antic molí, avui substituït per una nau industrial.

Molí

25/11/2008

Molí de l'ElariConesa - Conesa

Molí situat a la rasa de Saladern que aprofitava l'aigua d'aquesta riera, afluent del riu Corb. En la roda hi ha escrit l'any. Com a elements d'inter...

Molí

25/11/2008

Pl. de l'Hospital, 12Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa de poble formada per planta baixa, un primer pis amb balconada i golfes. Portalada dovellada on a la clau de l'arc trobem un escut amb palmeta...

Altres

11/11/2014

Portal Reial o de Sant AntoniConesa - Conesa

Portal adovellat de mig punt. Conserva encara els golfos originals.

Portal

25/11/2008

Antiga clavegueraBlancafort - Blancafort

Es tracta de l'antiga claveguera del poble. La seva funció era evacuar les aigües residuals cap a l'exterior del poble. De fet, l'actual sortida de la...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

16/12/2008

Mas de TuellsSolivella - Solivella

Presenta una planta quadrada. Compost de planta baixa i dos pisos.

Mas

19/04/2021

Capella Mare de Déu de MontserratRocafort de Queralt

Petita capella dedicada a la Mare de Déu de Montserrat.

Capella

23/10/2007

Carrer Sant Joan, 10Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i brancals de pedra. Balcó amb la pedra balconera motllurada.

Cases i palaus

23/02/2007

Torre 13 Montblanc - Montblanc

És una torre restaurada estructuralment.

Torre

13/09/2011

Portal de Santa MariaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Portal compost per dues arcades. L’exterior és de mig punt rebaixada i l’arcada interior que es troba sota la volta és de mig punt. En la part central ...

Portal

21/09/2011

Antiga creu de termeBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Basament de la creu de terme actualment desapareguda. El conjunt ha estat reconstruït ja que el basament està situat sobre el que sembla ser una antiga...

Creu de terme

05/12/2014

Muralla, restesVallclara

En diverses parts de la vila es poden veure encara restes de l'antic mur de protecció de la vila.

Muralla

18/10/2007

PortalSarral - Montbrió de la Marca

Carrer cobert que ha conservat l'estructura constructiva original.

Porxos, voltes i arcades

22/02/2007

Font del carrer MajorRocafort de Queralt

Font d'una única canella de fabricació industrial.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

31/10/2007

Recinte EmmurallatConesa - Conesa

Clos emmurallat que envolta la vila fet a base de carreus molts irregulars. Amb dos portals d'entrada (Portal de Santa Maria (a ponent) i Portal Re...

Muralla

08/01/2009

Carrer Sant Joan, s/nSarral - Sarral

Portalada d'arc de mig punt i brancals de pedra.

Cases i palaus

23/02/2007

Safareig PúblicConesa - Conesa

Safareig en forma de trapezi amb dues basses que aprofiten l'aigua de la Font Vella. Hi ha una tercera bassa més petita adossada a una paret per rent...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

26/11/2008

Voltes de la Plaça MajorConesa - Conesa

Espai cobert, limitat lateralment per pilars de pedra adossat pel costat oposat al de les columnes. Lloc on s'hi feia el mercat setmanal, sobretot ...

Porxos, voltes i arcades

26/11/2008

Voltes del portal de Santa MariaConesa - Conesa

Aquestes voltes constitueixen un pas tancat del portal de Santa Maria cap a la part de darrera del call jueu. Es tracta d'unes voltes delimitades p...

Porxos, voltes i arcades

26/11/2008

Font i abeuradors de SavellaConesa - Savella

Restes de la font, coberta parcialment de vegetació. S'entreveu el que devia ser una bassa o possibles rentadors, uns abeuradors i la font.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/04/2010

Castell de SaladernConesa - Saladern

Al cim del turó que corona el nucli de població s'hi poden veure els murs de l'antic castell.

Castell

26/11/2008

Mas NouMontblanc - Prenafeta

Conjunt de construccions de diverses èpoques. La construcció principal és una casa de 3 plantes amb coberta de teula àrab a dues vessants. Destaca la llinda...

Mas

06/06/2012

Castell de SavellaConesa - Savella

El castell és situat a la part més alta, a l'extrem nord-oest del turó de Savella. L'element central són unes minses restes d'una torre de planta circular. N...

Castell

26/11/2008

Fassina del BorrellConesa - Conesa

Actualment ja no queda res, ja que s'ha construït un xalet al damunt.

Fàbrica

08/01/2009

Església de Sant PereConesa - Savella

Església d'una nau, amb volta de canó un xic apuntada, que en una recent restauració ha estat coberta amb lloses de pedra. A mitjan s. XIV es va obrir una ...

Església

26/11/2008

Castell de TorlandaConesa - Torlanda

Restes d'una torre cilíndrica. L'interior té un diàmetre de 190 cams. El gruix de les parets és de 175 cm. En època moderna aquesta torre degué estar inclosa e...

Castell

26/11/2008

Teatre Vell o El CasalSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran edifici que a part de ser el teatre de la població té un especial interès per que havia estat la seu de l'associació Colomina i del Centre Democràtic Ca...

Altres

29/09/2011

C. Poblet i Teixidó, 18Montblanc - Montblanc

És una llinda que té inscrit l'any 1809.

Monument/element singular

13/09/2011

Mas de SavellaConesa - Savella

Masia que conté diferents elements molts característics d'una antiga i gran masia on els amos acollien a un gran grup de treballadors per conrear les t...

Mas

26/11/2008

Antic SindicatConesa - Conesa

Edifici de tres plantes, la planta baixa del qual es bastí amb carreus i les dues superiors amb pedra. La part superior es combinà amb maons que asseny...

Cooperativa

26/11/2008

Pont de la VallMontblanc - Montblanc

Petit pontarró de creua les aigües que provenen de la cascada.

Pont

14/11/2012

Pou de gel de SavellaConesa - Savella

Pou de Glaç on antigament s'hi guardava el menjar. Per mantenir-lo fresc es feien unes capes amb neu i palla.

Pou de gel

13/03/2019

C. Major, 15 - Ca PeretMontblanc - Lilla

Ca Peret és una casa que té una llinda amb l'any 1855 gravat. Segons la gent del poble era la casa d'una família benestant que tenia minyones.

Monument/element singular

06/10/2011

C. Santa Llúcia, 34 - Cal XollatRocafort de Queralt

Porta dovellada amb brancals de pedra i arc carpanell a la clau del qual es pot llegir la data 1809.

Monument/element singular

23/10/2007

Molí de FiguerolaMontblanc - Rojals

Restes de dos antics molins paperers situats al marge esquerre del riu Brugent. Fou el més important de la zona. Segons el registre fiscal de 1920 te...

Molí

16/12/2014

Església de Santa LlúciaConesa - Torlanda

Ermita localitzada al poblat de Torlanda. Del primitiu temple romànic només es conserva una part de l'àbsis, juntament amb trossos de murs, entremig d'un...

Església

26/11/2008

Les VoltetesConesa - Conesa

Aquestes voltes constitueixen un pas del carrer de Dalt cap al portal de Reial o de Sant Antoni. Es tracta d'unes voltes delimitades per dos arcs e...

Porxos, voltes i arcades

26/11/2008

C. Dr. Barrera, 02 - Cal FrancisquetRocafort de Queralt

Casa restaurada. A la porta de la façana principal, adovellada, s'hi pot veure un carreu amb la data de construcció.

Monument/element singular

09/10/2007

C. Major, 07 - Ca l'EulàliaRocafort de Queralt

Casa en mal estat de conservació. La clau de la volta de la porta està feta amb alabastre i s'entreveu l'any 16?? i un escut repicat.

Monument/element singular

23/10/2007

Estela funerària encastadaPassanant i Belltall - Passanant

Estela funerària encastada en una pared. Iconografia molt borrosa.

Altres

12/07/2019

Santa Maria de Bell-llocSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Edifici d'una sola nau, amb absis a la capçalera semicircular. Al segle XIV es va substituir el presbiteri per una capella de planta quadrada i volta...

Convent o monestir

29/09/2011

Ermita de Sant AntoniVilanova de Prades - Vilanova de Prades

Edifici d’estructura senzilla format amb una portalada de pedra que forma un arc deprimit.

Ermita

03/02/2014

Antic HospitalEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La façana del nord, la de la plaça, té la porta principal amb arc de mig punt adovellat i un escut de la vila a la part superior, i és feta amb carreus una...

Hospital

18/03/2010

Pou de gel de la PenaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Pou de glaç de grans dimensions. Actualment el trobem en mal estat, sobretot la part de la coberta.El cos central és de planta hexagonal, amb arcs de m...

Pou de gel

06/05/2009

Camí vell dels Omells a l'Espluga de FrancolíSenan - Senan

Fragment d'empedrat al camí que enllaça els Omells de Na Gaia amb l'Espluga de Francolí.

Altres

09/03/2010

Casa forestal de CastellfollitVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici compost d'un cos central torriforme. En els seus dos costats s'hi troben adossats dos edificis amb teulada a doble vessant. Tot l'edifici e...

Altres

21/02/2008

Casa de la VilaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Edifici amb dues èpoques constructives. La primitiva, que podríem situar en el s. XVll, caracteritzat per una portalada adovellada molt àmplia i un prim...

Ajuntament

18/03/2010

Molí dels FraresEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Es nodreix d'un doll d'aigua que omple la bassa del molí i de les aportacions de la sèquia procedent del molí del Pinós.

Molí

18/03/2010

Torre de guaita de PontilsPontils - Pontils

Fortificació situada a la part oest del castell de Pontils, sobre un dels tombs de la rasa de Biure. Tansols resta la paret de migdia d'uns 2,5 metres...

Torre

16/07/2007

Antic hostal del GoriSolivella - Solivella

Edifici cantoner compost de planta baixa i dos pisos. Presenta dues entrades formades per arcs escarsers, una per carruatges i una segona per viana...

Fonda / Hostal

27/03/2009

Volta del passatge de la MurallaSolivella - Solivella

Casa / pont ubicada en el traçat de l'antiga muralla de Solivella.

Porxos, voltes i arcades

27/03/2009

C. Major, 16 Solivella - Solivella

Es tracta d'una antiga dovella emplaçat en un habitatge de nova planta. L'escut, d'un disseny sobri, presenta la data de 1811 dins una cartel·la.

Monument/element singular

08/04/2009

Creu de termePiles,les - Figuerola

Creu de terme de pedra formada per una base rodona i un fus polièdric. Rematada per una creu de ferro.

Creu de terme

15/12/2016

Ensumania industrial de la fassina del BalanyàEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ensumania industrial

Ensumania

25/02/2009

Volta de cal CristiàSolivella - Solivella

Es tracta d'una casa pont que dóna accés a un habitatge. Està compost per dos arcs de mig punt formats per pedres carejades. Espai actualment en reforma.

Porxos, voltes i arcades

27/03/2009

Restes del castell de BlancafortBlancafort - Blancafort

Sembla que el castell només devia ésser una simple torre, de la qual no resta cap vestigi visible, i tan sols ha quedat el seu record en el topònim de l'i...

Castell

23/06/2016

Cooperativa Agrícola, "Sindicat dels Pobres"Blancafort - Blancafort

Edifici cantoner compost per dos naus de grans dimensions amb teulada a doble vessant. Té l'estructura típica de les cooperatives rurals, amb dos grans...

Cooperativa

15/12/2008

C. Major, 13Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Monument/element singular

12/03/2008

Pl. Major, 08Solivella - Solivella

Edifici cantoner compost de planta baixa i dos pisos planta. El primer pis presenta una ampla balconada de forja continua.

Altres

27/03/2009

Sindicat AgrícolaPira - Pira

Celler d'estil modernista-noucentista.La planta està formada per dos rectangles: el destinat a les estibes és de pla basilical amb dues files de pilars...

Cooperativa

29/06/2016

Portal de Santa MariaConesa - Conesa

Portal adovellat de mig punt. A la clau s'hi pot veure una imatge molt malmesa de Santa Maria. Segons assenyala el cronista local Josep Pijoan, el ...

Portal

25/11/2008

C. Muralla d'Alfons I - Torre 15Montblanc - Montblanc

L'espai d'aquesta torre està ocupat per una casa que convertí les parets de la torre en laes parets de la casa.

Torre

13/09/2011

Voltes del carrer RavallaConesa - Conesa

Voltes d'entrada al carrer Ravalla. Està formada per un sostre pla aguantat per cabirons de fusta.

Porxos, voltes i arcades

26/11/2008

Resclosa de PontilsPontils - Pontils

Es tracta d'un mur de 12 metres de longitud. Es troba situada en el curs de la rasa de Biure, actualment serveix per regar els horts propers.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

16/07/2007

C. de la Civaderia, 07 - Cal TauléMontblanc - Montblanc

Típica casa pairal dels segles XVI-XVII encara que molt possiblement és d'origen medieval. En una clau d'arc s'hi llegeix l'any 1792.

Cases i palaus

13/09/2011

C. de la Pobla, 10Passanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Habitatge amb diferents façanes i elements de diferents èpoques. Les restes més interessant els trobem en una façana interior, sobre un jardí. Apareixen algu...

Cases i palaus

17/04/2019

C. del Capuig, 10Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Exemple de casa contruida sobre arc diafragmàtic. En aquest cas no sembla que l’arc compleixi la funció d’obertura del pis inferior, sinó més aviat la d’ar...

Cases i palaus

18/03/2010

Molí de la Canal / GuineuBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Es conserven les parets, amb una entrada lateral i una altra entrada a la part baixa, que és de volta de canó. També es conserva la bassa amb el seu cacau...

Molí

24/11/2014

Molí de PocaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Es nodreix amb l'aigua de la sèquia de la Sinoga, que prenia l'aigua de la resclosa aixecada al Francolí sota el coll Roig i just després del molí dels Fra...

Molí

20/10/2010

Pl. de la Vila, 04 - Cal GasconEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Casa de planta i dos pisos feta de pedra regular i carreus en les obertures principals. La balaustrada superior, feta d’obra vista i terra cuita, c...

Cases i palaus

19/02/2009

Mas del Simó o del MenatxoEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Conjunt de diverses construccions. La principal està formada per un cos de planta baixa i tres pisos amb coberta a dues aigües.

Mas

18/02/2009

C. de Baix, 07 - Cal PastorPassanant i Belltall - Belltall

Casa de la que destaca l'escut de la balconada, les repises de les finestres i una pica de pedra a l'entrada.

Altres

25/07/2019

Molí de la VilaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Molí

18/03/2010

AjuntamentEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ajuntament

18/02/2009

Molí del Bou o del MigEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Construcció de planta baixa i pis. Tot en estat ruïnós. Tenia dos cacaus i dues moles.Es nodreix de l'aigua de la riba dreta del salt del riu Francolí a l...

Molí

24/02/2009

Molí del JanMontblanc - Rojals

Antic molí paperer situat a l'esquerra del riu Brugent, en el lloc on s'ajunten el riu Brugent i el Mal Torrent, en l'antic terme de Rojals, avui de ...

Molí

16/12/2014

C. del Mig, 01Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Aquesta casa respòn a una tipologia freqüent en la comarca, de casa construida sobre arcs diafragmàtics, que faciliten l’accés de vehicles o de bestiar. E...

Cases i palaus

18/03/2010

Cementiri d'OllersBarberà de la Conca - Ollers

Portalada d'entrada al cementiri d'Ollers formada per un petit arc de dovelles on a la part superior hi trobem diversos símbols religiosos. També s'hi ...

Altres

05/12/2014

Església Vella de Sant MiquelEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La Portalada o porta principal de l’església, lleugerament apuntada amb complicats feixos de motllures sobre un bassament seguit en correspondència amb...

Església

18/03/2010

C. de les Parres, 05Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Com algunes cases del barri del Capuig, aquesta fou bastida sobre arcs diafragmàtics que substitueixen el mur de la façana de la planta baixa, facilita...

Cases i palaus

18/03/2010

C. de les Parres, 11Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Com algunes cases del barri del Capuig, aquesta fou bastida sobre arcs diafragmàtics que substitueixen el mur de la façana de la planta baixa, facilita...

Cases i palaus

19/02/2009

Capella de Santa MariaEspluga de Francolí, l' - Les Masies

Capella situada al bellmig del nucli de les Masies, de grans dimensions és d’estil eclèctic auster recollint elements ornamentals, especialment en el c...

Capella

23/02/2009

C. Pere Berenguer de Vilafranca, 04Montblanc - Montblanc

És una part inferior d'un balcó motllurat decorada amb un relleu esculpit. Del conjunt, en destaca la decoració central que representa dos lleons rampants...

Monument/element singular

13/09/2011

Castell de Santa Perpètua de GaiàPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes del castell de Santa Perpètua, formades per un mur i una torre d'uns 25 metres d'alçada, amb restes d'una reconstrucció posterior. El castell es si...

Castell

01/03/2018

Columnes dels antics safareigs públicsBlancafort - Blancafort

Columnes dels antics safareigs del poble. Constaven de tres basses tancades dins d'un recinte. Dues eren per rentar i esbandir la roba, mentre que ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/07/2016

C. de Sant Blai, s/nEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Casa pont.

Porxos, voltes i arcades

23/02/2009

Antic hostal del Pep de ForèsSolivella - Solivella

Edifici de planta baixa més una planta pis, situat a la carretera Montblanc-Artesa. Façana restaurada, en bon estat de conservació, pedra natural vista. ...

Fonda / Hostal

27/03/2009

Creu de termeVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Creu de terme de pedra sorrenca, de 115 x 57 cms. De base quadrada, fust exagonal i llanterna també exagonal decorada amb figures bíbliques dels sants ...

Creu de terme

20/02/2009

C. del Tallat, 03Solivella - Solivella

Porta composta per un arc escarser adovellat. La seva clau presenta un escut sota corona amb la data 1869 inscrita.

Monument/element singular

07/04/2009

C. Dr. Barrera, 30Rocafort de Queralt - Rocafort de Queralt

Típica construcció de la segona meitat del segle XIX i primers anys del segle XX.

Cases i palaus

04/02/2009

Mirador de Sant MiquelEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Edifici de forma cilíndrica amb coberta de teula aràbiga en forma de torre.

Altres

25/02/2009

RefetorVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Refetor del monestir situat a l'ala nord del claustre major, entre la cuina i el calefactor. Obra de pedra (carreus regulars). D'una sola nau i pla...

Altres

09/02/2009

Carrer de Narmes, 9 ASarral - Sarral

Portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra.

Cases i palaus

23/02/2007

Ajuntament de VilaverdVilaverd - Vilaverd

Edifici reformat que agrupa diversos serveis muncipals, el consultori mèdic, espais polivalents, etc.

Ajuntament

02/03/2018

Molí del JanEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Amb una gran bassa, situada al peu del camí de l'Espluga a Senan.

Molí

24/02/2009

Molí de les Comes o del BiscarriEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Molí fariner. Aprofitava l'aigua de la sèquia dels pous de Salaverd.

Molí

24/02/2009

Cal NofrePontils - Pontils

Gran massia tradicional a la zona.

Mas

17/07/2007

Ensumania industrial del Molí de PocaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ensumania

25/02/2009

Creu de termeEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Creu de terme

19/10/2010

Ensumania industrial de l'Horta de DaltEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Ensumania

25/02/2009

Cabana de Cal CuixelaPassanant i Belltall - Belltall

Cabana de pastor de pedra seca i sostre de volta de canó. Aquesta ha estat construïda primer pel sostre i desprès es buida la terra de sota que configurar...

Cabana

29/11/2018

Carretera Baixa, 19 - Cal CuixelaPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra amb dos escuts escopits un a la llinda d'entrada sota el balcó i un a sobre la porta del balcó. Aquest darrer és l'any de construcció i l'escut ...

Cases i palaus

30/11/2018

Molí de les GrasetesEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Rebia l'aigua d'una resclosa situada a un centenar de metres del molí de Guasch i que a la vegada regava l'Horta d'Amunt. L'aigua que deixava aquest ...

Molí

18/03/2010

Creu de termeEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

D’estil neoclàssic i realitzada en pedra i composta perdues parts. Està basada en un pilar quadrat sobre el que s’assenta un cub amb quatre escuts i, a...

Creu de terme

24/02/2009

Antiga Botiga de la VilaSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

L'espai de l'antiga botiga de la vila està avui ocupat per una moderna vivenda. Cal tenir present aquest espai per si en un futur s'hi realitzen treb...

Altres

01/04/2011

Creu de termeEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Està formada per una base amb columna de tipuscoríntic voluptat, al capdamunt la imatge de St. Crist es troba encarada cap a Llevant i la de la Mare de...

Creu de terme

24/02/2009

C. de l'Arc, 02Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Escut o emblema esculpit en la llinda de la porta d’entrada de cal Boteric, típica mostra de l’existència dels gremis artesans a mitjans del s. XVIII, ...

Monument/element singular

24/02/2009

Castell de l'EsplugaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La porta principal s'obria al capdavall del carrer de les Parres, avui plaça de Sant Miquel. Constava de 6 torres amples i quadrades i tenia entrada ...

Castell

18/03/2010

Antiga Ermita de Sant SebastiàSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Desapareguda.

Ermita

01/04/2011

Portal del carrer NouSarral - Sarral

Restes de l'antic portal del recinte emmurallat de Sarral.

Portal

10/04/2007

Portal de Santa ColomaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Portal de pedra amb una gran arcada que es una de les sis entrades que hi havia al recinte emmurallat de la vila. Antigament també tenia adjunt la Ca...

Portal

29/09/2011

Església de Santa MariaPontils - Pontils

Església de nau única, amb capelles laterals entre els seus contraforts. La nau té tres trams amb volta de creueria, mentre que la capçalera, plana, es t...

Església

16/03/2009

Carrer de les Eres, 03Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i muntants de pedra. Amb guardacantons.

Cases i palaus

23/02/2007

Castell de RocamoraPontils - Rocamora

Aquest nucli, actualment despoblat, es troba situat en la part superior de la Obaga de Rocamora, limitada pel Torrent de Sant Magí al N i pel Barranc...

Castell

17/07/2007

Sifó de l'Abat PortaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sifó de planta circular, permetia l'augment de la pressió de l'aigua provinent de la bassa situada a uns metres. Presenta l'escut abacial de l'Abat Porta...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

21/02/2008

Castell de RiudabellaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Granja medieval bastida sobre una vila romana que fou reconvertida posteriorment en mansió fortificada. està constituïda com un edifici central molt gran,...

Castell

16/03/2009

Manantial del GubiàSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Lloc on neix el riu Gaià. L'indret és d'interès perquè conserva unes arcades de volta de canó i té un respirador que comunica amb l'exterior acabat en ferro for...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/09/2011

Església de Sant BartomeuPontils - Seguer

La capella de Sant Bartomeu s'aixeca enmig de les parets enrunades del castell de Seguer. Per la seva situació dins el recinte es possible pensar que ...

Església

17/07/2007

Font de la SalaPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

La font de la Sala es troba e l'interior d'una arcada construïda en pedra. La font està formada per un arc petit i dos abeuradors a ambdós costats.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/10/2009

C. Pla, 02 - Cal RoigSolivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer del Pla. Façana restaurada, en bon estat de conservació. La planta baixa revestida amb pedr...

Cases i palaus

19/10/2009

Creu de la Bassa de Rocafort de QueraltForès

Peu de fus hexagonal de pedra a igual que el capitell i la creu. La creu presenta en una cara la Verge amb el Nen al braç esquerre i un àngel que li fa...

Creu de terme

09/07/2007

Sindicat agrícolaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici d'una sola nau amb coberta a dues aigües de teula àrab.Actualment no s'utilitza.

Cooperativa

02/04/2008

Molí de GuaschEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Conjunt format per diferents volums de planta baixa i un pis amb coberta a dues vessants.

Molí

18/03/2010

CastellVallclara

Antic emplaçament del castell de Vallclara on les restes són molt escasses. Es troba a prop de la vila, sota unes grans roques al voltant de les quals h...

Castell

16/10/2007

Templet del Claustre MajorVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Situat a l'ala nord del claustre major, davant del refetor. Obra de pedra (carreus regulars). De planta octogonal, amb volta apuntada, sostinguda p...

Altres

20/02/2008

Església de Sant SalvadorPiles,les - Figuerola

Església d'una nau amb absis semicircular a la capçalera que amb el pas dels segles ha quedat un xic aconcavada. Al centre d'aquest absis hi ha una fin...

Església

08/12/2016

C. del Tallat, 06-08Solivella - Solivella

Habitatge entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. Es tracta d'un habitatge constituït a partir de la unió dels núms. 6 i 8 del mateix carrer...

Monument/element singular

27/03/2009

Casa forestal del TitllarVimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa forestal situada al mig del bosc i que servia com a vivenda dels guardes forestals Està construïda combinant la pedra amb la totxana vermella, el ...

Altres

21/02/2008

Capella de Santa CaterinaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Capella situada a la plaça del monestir, on hi havia la bosseria, fora del recinte principal, tal com era establert en el pla ideal dels cenobis cist...

Capella

25/01/2008

Recinte emmurallatVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Principal recinte de Poblet, muralla fortificada d'un perímetre de 608m., amb un mur de 11 m d'alçada i 2 m de gruix. Obra de pedra (reble i carreus). ...

Muralla

16/01/2008

Font de Sant AntoniVallclara

La construcció de la font és molt antiga. Amb dues canelles, situades sobre una pared de carreus de pedra. Damunt de la font hi ha la imatge de Sant Ant...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/01/2008

P. de les Capelles, 3 - Cal RosaretPassanant i Belltall - Belltall

Casa de tres alçades de la que destaca dues llindes de farga gòtica a la porta d'accés i a la finestra del primer pis.

Cases i palaus

30/11/2018

Carrer Major, 06Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana originals. La decoració amb motllures del perímetre dels diferents elements de la façana li ap...

Cases i palaus

23/02/2007

Creu de termeVallclara

Restes de l'antiga creu de terme. Base amb quatre graons de forma octogonal. Sobre aquesta hi ha un gran pedestal i una part del fust original. La ...

Creu de terme

16/10/2007

Carrer Major, 12Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana original. Aquesta està decorada amb una imitació de carreuat i una faixa llisa que recorre e...

Cases i palaus

22/02/2007

Castell de Vilanova de PradesVilanova de Prades

Només en resten unes roques una mica més altes, on hi podia haver hagut la torre, i una esplanada que fa (o feia) d'era i que devia d'ésser el lloc on fo...

Castell

10/04/2007

C. Solans, 18Montblanc - Montblanc

És una clau d'arc amb l'any 1797 gravat i envoltat de decoració.

Monument/element singular

13/09/2011

Antic cementiriPassanant i Belltall - Glorieta

Antic cementiri situat davant de l'església. Només en resta l'arcada d'entrada de pedra tallada.

Altres

17/07/2019

Molí del MaletMontblanc - Montblanc

A l'esquerra del riu Francolí, a tocar de l'aiguabarreig del Francolí amb l'Anguera. Restes del molí i bassa. Era un molí fariner d'una mola.

Molí

02/08/2012

Carretera de la Llacuna, 32Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana completament esgrafiada amb motius geomètrics emmarcant totes les obertures.

Monument/element singular

22/08/2011

C. Major, 04-Ca la ÚrsulaVallclara

Antiga casa amb façana de pedra on destaca la magnífica portalada feta amb grans carreus disposats de forma d'arc de mig punt.

Monument/element singular

15/10/2007

Carrer Forn de Baix, 13Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa que es troba dins l'antic barri jueu. L'element interessant és la llinda de fusta de la porta principal on hi ha la data de construcció, 1817.

Monument/element singular

22/08/2011

C. Solans, 10Montblanc - Montblanc

És un capitell col·locat a la cantonada de la paret d'aquesta casa, al costat de les escales que pujen cap a la Plaça de Santa Maria. Aquest capitell ...

Monument/element singular

13/09/2011

C. Font del Vall, 38 - Cal FoguetóMontblanc - Montblanc

La façana d'aquest edifici presenta un esgrafiat d'estil modernista. La decoració esgrafiada es circunscriu bàsicament al dintell de la finestra i els dos...

Cases i palaus

07/10/2011

Porta dovellada del carrer CatxotVilanova de Prades

Porta dovella que actualment dóna accés a un hort. L'arc de la clan presenta un gravat circular. Per la seva arquitectura és fàcilment deduïble que és un elemen...

Altres

10/04/2007

CellerVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici reservat inicialment a refetor dels conversos, situat a la part de ponent, comunicat amb el locutori dels conversos, i per una escala de l'...

Altres

28/05/2008

Creu de termeRocafort de Queralt

Creu de terme medieval que es compon d'un fust octogonal i una llanterna que ho corona formada per dos cossos: el superior és una peça ornamentada de f...

Creu de terme

11/04/2008

C. Major, 19-Ca l'AgustinaVallclara

Casa antiga molt reformada. Destaca la seva porta dovellada amb arc de mig punt.

Monument/element singular

15/10/2007

Arc del carrer dels JueusMontblanc - Montblanc

El call es trobava a la zona de l'actual Plaça dels Àngels i les zones circumdants. Clausuraven aquest call tres portals: un situat al carrer Riber t...

Porxos, voltes i arcades

26/08/2011

Hostal de l'ArengadaForès - Forès

Antic hostal que actualment es troba en un mal estat de conservació. Antigament en aquest s'hi acollia als traginers. En l'interior de la casa encara ...

Altres

03/02/2014

Raval de Sant Joan, 07Sarral - Sarral

Casa amb la portalada amb llinda de fusta i muntants de pedra. A la barbacana encara es conserva la decoració de trianglets a les teules i rajoletes.

Cases i palaus

23/02/2007

C. Major, 13-Ca l'EstudiantVallclara

Casa antiga restaurada. Destaca la porta d'entrada, adovellada amb llinda amb arc de mig punt, i les arrencades d'un gran arc de mig punt que es po...

Cases i palaus

15/10/2007

Raval de Vilanova, 11-Cal Bep MixonerVallclara

Casa reformada. L'element més interessant és la gran llinda de pedra de la porta de la façana principal, on hi ha esculpit un escut en forma de creu de b...

Monument/element singular

15/10/2007

Carrer Sant Josep, s/nVilanova de Prades

Casa que encara conserva l'antiga portalada d'arc de mig punt dovellat, amb dues dates de construcció a la clan de l'arc. (1713/1577). La més antita pre...

Altres

10/04/2007

C. Font del Vall, 35-37Montblanc - Montblanc

La part esquerra de la façana del carrer Font del Vall no té cap element destacable. A la part dreta d'aquesta façana hi ha la tanca del pati, de maçoneria...

Monument/element singular

13/09/2011

Fossar VellSarral - Sarral

Carrer situat al costat est de l'església que ha conservat el nom del fossar que existia en aquest indret.

Nucli d'enterrament

23/02/2007

Carrer del Portal, 01Passanant i Belltall - Passanant

Casa de pedra on destaca la porta, bastida segurament amb elements reaprofitats dels segles XVI o XVII. La llinda, d'una única peça, de pedra i de gr...

Altres

12/07/2019

Font de VilaperdiusPontils - Vilaperdius

Font del poble de Vilaperdius, restaurada recentment. Conjunt format per la mina de la font, a la qual s'accedeix a través d'una porta amb arc de mig...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/07/2007

AbeuradorsVallclara

Dos abeuradors de pedra amb forma rectangular els quals van ser traslladats uns 5 metres de l'antiga ubicació.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

10/10/2007

Molí de la VilaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Molí de farina del poble. L'edifici està construït amb blocs de pedra lligats amb una mica de morter. Les parets són de gran doblada , amb reforçaments a trav...

Molí

08/01/2008

Carrer dels jueusSarral - Sarral

Carrer d'una amplada mínima de 57 cm.

Altres

23/02/2007

Carrer Sant Joan, 07Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana originals. Portalada d'arc de mig punt i muntants de pedra. Està xamfranada.Balcons de p...

Cases i palaus

23/02/2007

Mas de la cova dels ForesosVimbodi i Poblet - Vimbodí

Mas format per un edifici central compost de planta baixa, un primer pis i golfes. Al voltant s'hi adossa un estable i ambdós estructures estan envol...

Mas

09/01/2008

Església de Sant Joan BaptistaSarral - Vallverd

Església d'una única nau i campanar d'espandanya. Es tracta d'una construcció moderna, no restant cap vestigi de l'església originària.

Església

22/02/2007

Rentadors públicsRocafort de Queralt

Safareig amb una bassa rectangular. Els rentadors no es poden apreciar, ja que amb la restauració es van posar lloses de pedra planes.A uns pocs metre...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/10/2007

Molí de BritetsMontblanc - Montblanc

Restes de l'antic molí fariner d'una mola. Espectacular cacau revestit per una torre de 12 m. d'alt i 2,5 m. d'ampla amb les cantonades fetes amb gra...

Molí

14/11/2012

Antiga església de Sant PerePassanant i Belltall - Belltall

Restes del que va ser l'església de Sant Pere.Els únics elements que en queden són els fonaments i algunes filades de carreus de l'àbsis i de la paret lat...

Església

29/06/2020

Carrer Major, 08Vilanova de Prades

Casa on podem observar la portalada adovellada. En una de les dovelles de la part dreta de la porta apareix un gravat suposadament pertanyent a un ...

Altres

10/04/2007

Safreig Pira - Pira

Safreig quadrat de pedra picada, d'una sola bassa, al costat del torrent.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

01/03/2018

Molí del TempleSarral - Montbrió de la Marca

Construcció de planta rectangular, amb unes dimensions exteriors de 6.60 x 7.50 metres. Originàriament constava de dues plantes. La baixa, amb unes dime...

Molí

22/02/2007

Mas de TousPontils - Pontils

Mas situat a la carretera de Pontils. Presenta unes grans dimensions, aspecte degut a les seves successives ampliacions. Es poden distingir fins a ...

Mas

17/07/2007

Carrer Portell, 10Vilanova de Prades

Edifici d'estructura popular, molt restaurat i modificat, on podem observar la porta d'entrada d'arc de mig punt sense cap data de la seva construc...

Altres

10/04/2007

Les Tres FontsMontblanc - Lilla

Font moderna de tres canelles.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/09/2011

Restes del portal de la murallaVilaverd - Vilaverd

Es veuen algunes dovelles del que se suposa que seria l'antic portal.

Portal

16/03/2018

Font de l'AjuntamentRocafort de Queralt

Font d'una canella de producció industrial.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

31/10/2007

C. de Dalt, 07 - Can SecanellPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra antiga de la que destaca la llinda de l'entrada amb la data en que va ser construïda la casa 1862.

Monument/element singular

30/11/2018

Pous de gelVilaverd - Vilaverd

Es tracta de dos pous molt ben conservats.

Pou de gel

29/01/2020

Molinet del Pere o de BaixMontblanc - La Guàrdia dels Prats

Restes d'un molí fariner medieval reformat als segles XVIII i XIX.

Molí

20/12/2011

C. Josa, 06 - Casal dels JosaMontblanc - Montblanc

En el transcurs de diverses restauracions que s'hi han fet, s'han trobat restes que es poden datar del segle XIII. S'han conservat alguns elements ...

Palau

13/09/2011

Carrer Sant Joan, 27Sarral - Sarral

Portalada amb llinda de fusta i muntants de pedra. El muntant esquerre s'adossa a un altre d'anterior, també de pedra.

Cases i palaus

23/02/2007

Cabana de Cal SicoPassanant i Belltall - Belltall

Cabana de pastor de pedra seca i sostre de volta de canó. Aquesta ha estat construïda primer pel sostre i després es buida la terra de sota que configurar...

Cabana

29/11/2018

C. Major, 07Montblanc - Montblanc

Clau d'arc amb l'any 1784 gravat.

Monument/element singular

13/09/2011

Portal de la Font o del GrocRocafort de Queralt

Portal de la muralla de la vila que la comunicava amb el camí de Conesa.Ha estat molt reformat. Alguns dels muntants s'han substituit modernament.La ...

Portal

18/07/2007

Mas de PonetMontblanc - Montblanc

Masia formada per diverses construccions. S'esmenta com a possible molí, però sense rastres visibles actualment.

Mas

14/11/2012

Molí de Dalt o del VicençMontblanc - La Guàrdia dels Prats

Antic molí fariner medieval que devia aprofitar l'aigua de la propera rasa de la Romiguera, que va a parar al riu Anguera.De l'antic molí medieval no e...

Molí

07/12/2018

Safareig públicPontils - Vallespinosa

Safareig rectangular d'una sola bassa alimentada per la font de les Eres. Els rentadors, col·locats en dos cantons de la bassa, són de pedra.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

16/07/2007

Carrer Sant Joan, 34 Sarral - Sarral

Arrencada probablement d'un arc de descàrrega apuntat. Els carreus són d'alabastre.

Porxos, voltes i arcades

10/04/2007

Torre del castell de MontclarPontils - Pontils

Restes d’una torre circular que formà part del castell de Montclar. Aquest fet es deu a la fàcil erosió del sol de conglomerat de la serra que n'ha accent...

Torre

16/07/2007

Carrer Major, 18Vilanova de Prades

Casa molt restaurada on podem observar encara l'antiga arcada de la porta d'accés, però molt arreglada.

Altres

11/04/2007

Pl. Major, 14Montblanc - Montblanc

La Perfumeria Vives és un edifici que comparteix porxo amb el Comerç del Mallol i el núm. 13a. A diferència dels dos edificis que el flanquegen, la Perfu...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

C. Ramon Grinyó, 20Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Restes de dues arcades en una pared lateral de la casa.

Monument/element singular

15/05/2008

Ermita de Sant Miquel de MontclarPontils - Pontils

Capella de l'antic castell de Montclar. Església d'una sola nau amb absis semicircular. Les seves mides exteriors són de 11x5 metres. La seva capçalera pr...

Ermita

26/11/2021

Molí de SeguerPontils - Seguer

Es troba situat a la vora del riu Gaià i davant del camí de Mas Baldric. Construcció de pedra amb diversos afegits utilitzats com a habitatge. A la part d...

Molí

17/07/2007

Font de l'ermita dels Sants MetgesSarral - Sarral

Font amb un frontal de pedra, on, en la fornícula central, s'hi poden veure les imatges de Sant Cosme i Sant Damià en un baix relleu.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

23/02/2007

Portal del Bonet o de SarralRocafort de Queralt

Antic portal de la muralla de la vila que permetia l'accés des del camí de Sarral.Construït amb dovelles molt ben treballades, la seva factura és similar a...

Portal

18/07/2007

Molí de l'oliVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici de grans dimensions compost per diverses habitacions. Correspon a l'antic molí de l'oli del poble. Actualment el trobem en molt mal estat, so...

Molí

08/01/2008

Carrer Major, 23Vilanova de Prades

Casa restaurada que encara conserva la portalada original, amb arc de mig punt dovellat. Actualment està ocupada per un comerç.

Altres

11/04/2007

C. Llibertat, 15Rocafort de Queralt

Rajola situada a la façana de la casa.

Monument/element singular

22/11/2007

Església de Sant JaumePontils - Vallespinosa

Edifici d'una sola nau, amb presbiteri pla no diferenciat. Es cobreix amb una volta de canó apuntada que arrenca d'una imposta. Durant el segle XIV s'...

Església

16/07/2007

Volta del carrer PortellVilanova de Prades

Casa-pont composta per una volta que comunica dos carrers. Actualment molt restaurada, però s'intueix la seva edificació en una època anterior sense poder ...

Porxos, voltes i arcades

11/04/2007

Arc del carrer TupinotVilaverd - Vilaverd

Arc apuntat construït amb carreus de pedra.

Porxos, voltes i arcades

29/01/2020

Font d'en CausPassanant i Belltall - Belltall

Font i mina actualment en ús amb un cabal d'aigua durant gairebé tot l'any. La mina té un tancat de volta de pedra, sortida a dues bandes i disposa de ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

30/11/2018

Ermita de Santa SusannaPontils - Santa Perpètua de Gaià

Es tracta d'un edifici originàriament pre-romànic, d'una única nau (6,5 x 14,5 m), sense diferenciació de la capçalera o presbiteri i amb la porta oberta, s...

Ermita

16/07/2007

Pont de Sant Pere d'AngueraSarral - Sarral

Pont que es troba al recorregut de l'antic camí ral de Sarral a Cabra. D'un únic arc i construït amb pedres irregulars lligades amb morter de cal i arena.

Pont

14/06/2018

C. Hortolans, 05Montblanc - Montblanc

Aquest elegant esgrafiat està elaborat combinant els colors beix i marró. La decoració esgrafiada es troba ubicada al llarg de la façana a les vores dels bal...

Monument/element singular

13/09/2011

Pl. Major, 13Montblanc - Montblanc

Aquest edifici destaca per les dues arcades de mig punt que formen part del gran porxo, que comparteix amb El Comerç del Mallol i la Perfumeria Vives.

Porxos, voltes i arcades

07/10/2011

Raval de Sant Joan, 24Sarral - Sarral

Portalada amb arc rebaixat i muntants de pedra. A la clau de l'arc hi ha esculpit un motiu heràldic que a l'interior conté la data 1888.

Cases i palaus

23/02/2007

Església de Sant JoanSanta Coloma de Queralt - La Pobla de Carivenys

L’església primitiva es va ensorrar i l’actual és fruit de diverses reconstruccions i reformes. L’accés a l’església consisteix en una que es troba en un c...

Església

31/08/2011

C. Major, 18-Cal FrancescVallclara

Casa antiga que destaca de entre tota la resta de cases antigues de Vallclara perquè, segons diuen els veïns, va ser la primera de tenir balcó amb ampit d...

Monument/element singular

15/10/2007

C. de la Pobla, 01 - Cal TrudesPassanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Casa de pedra amb destacat interès arquitectònic. Especialment les seves façanes i elements decoratius vinculats a les protes d’accés a l’interior i finestr...

Cases i palaus

12/04/2019

Molí de SabellaForès - Forès

Antic molí situat al peu del torrent de Forès, al camí que va de Forés a Fonoll (GR 171). Actualment es troba en ruïnes. Tot i això escara es pot veure diferent...

Molí

03/02/2014

Raval de Sant Joan, 44Sarral - Sarral

Portalada d'arc de mig punt xamfranat i muntants de pedra.

Cases i palaus

23/02/2007

Castell de VallespinosaPontils - Vallespinosa

El castell es troba situat a dalt del turó per sobre de Vallespinosa. Conserva restes de dues torres i part del perímetre de la muralla.

Castell

16/07/2007

Resclosa del Molí del MantetaVilanova de Prades

Restes de l'antiga resclosa del molí del Manteta. Actualment tota l'estructura està coberta d'heura i malesa.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

11/04/2007

Portal de Santa LlúciaSarral - Sarral

Un dels portals de la muralla que permetia l'accés a l'interior de la vila. Aquest comunicava el carrer de Santa Llúcia amb el carrer Nou. Desconeixe...

Portal

23/02/2007

AjuntamentVallclara

D'aquest edifici cal destacar l'arcada de la portalada. Sota el balcó hi ha l'escut del poble el qual hi podem veure a la part superior esquerra la im...

Ajuntament

10/10/2007

Forn de la VilaPassanant i Belltall - Glorieta

Forn de pa de planta interior rodona amb una estructura tota de pedra i una obertura de mig metre des d'on es controlava el forn. Aquest també conser...

Forn

12/12/2018

Antic EstancVilanova de Prades

Antic estanc del poble. Presenta una portalada d'arc de mig punt amb el nom de la botiga en la seva part superior.

Altres

12/04/2007

Font de BaixRocafort de Queralt

Font d'una sola canella que ha estat molt reformada. Recull l'aigua de la rasa del Cabestany.Actualment segueix una estructura similar a l'antiga f...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/10/2007

Molí del CaietàVilanova de Prades

Molí fluvial compost de dues plantes. A la part superior hi trobem l'antiga bassa i l'entrada al cacau de forma circular, així com l'espai on era la mo...

Molí

12/04/2007

Antic molí del PasMontblanc - Montblanc

Antic molí fariner de dues moles a la vora del riu Francolí.Es conserva encara bona part de l'estructura quadrada medieval de l'edifici, sobre la qual ...

Molí

20/12/2011

Celler cooperatiu de Dalt o "dels Pobres"Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Celler amb 24 cups excavats al cingle. Inicialment es cobrí la zona de descàrrega i la sala de màquines, però només es féu una tanca de 3 metres a la nau de cup...

Cooperativa

28/04/2011

C. Castell, 04Rocafort de Queralt

Petit fragment de dovella que devia formar part de la clau d'un arc d'una porta. Està decorada amb motius geomètrics i s'hi llegeix amb dificultat la ...

Monument/element singular

29/08/2007

Molí CrematVilanova de Prades

Restes d'un antic molí, actualment molt enrunat. Construït amb pedra lligada amb calç. La seva porta presenta un arc de mig punt compost de rajoles. Es c...

Molí

12/04/2007

C. de Dalt, 19Conesa - Conesa

Casa antiga sense reconstruir amb esgrafiats al voltant dels balcons i a la façana central. Adossada al castell.

Monument/element singular

27/10/2008

Carrer Nou, 06Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. Balcons amb la pedra balconera motllurada i baranes de forja de ferro amb diversos mot...

Cases i palaus

23/02/2007

Molí del MantetaVilanova de Prades

Edifici de planta baixa i dos pisos amb coberta a doble vessant. Inicialment formava part d'un molí. Presenta una construcció moderna adossada al seu co...

Molí

12/04/2007

Antic EscorxadorSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

De l'edifici de l'escorxador cal destacar la façana modernista feta amb pedra del país i totxos massissos al voltant de les obertures. El sòcol està realitz...

Altres

29/09/2011

C. Major, 06 - Ca l'HostalVilaverd - Vilaverd

Gran construcció de pedra que es compon de dues estances ben diferenciades: la casa que antigament va ser un hostal i està formada per dues plantes més la...

Fonda / Hostal

22/02/2018

Santuari de Sant Magí de la BrufaganyaPontils - Sant Magí de la Brufaganya

Recinte compost d'una església, un edifici conventual i diverses dependències, com l'actual rectoria. El conjunt és força heterogeni, degut a les diverses ...

Santuari

17/07/2007

Plaça de l'església, 03Sarral - Sarral

Edifici que conserva dos arcs diafragma, utilitzats com a portalades i dos contraforts.Damunt de la portalada hi ha una finestra tapiada amb llinda...

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Major, 03Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana original, llevat de l'obertura d'una finestra a les golfes i el tapiat de les dues exis...

Cases i palaus

23/02/2007

Molí de la VilaVilanova de Prades

Molí en mal estat. Recobert amb molta vegetació. Es conserva molt bé la porta d'entrada amb arc de mig punt i la seva bassa amb el canal d'entrada circular.

Molí

12/04/2007

Molí de VallespinosaPontils - Vallespinosa

Edifici de planta quadrada amb una petita porta adovellada a la seva part baixa. En la dovella central hi ha gravada una data , "1831", encara que ...

Molí

16/07/2007

Carrer Quarteres, 04Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa que es troba al C/ Quarteres, l'antic C/ dels jueus, al nucli de l'antic barri jueu de la vila.Conserva bona part dels esgrafiats que cobreixe...

Monument/element singular

22/08/2011

Església de Sant Jaume de RocamoraPontils - Rocamora

Es tracta d'un edifici originàriament d'estil romànic, d'una sola nau, amb capçalera quadrada, coberta de fusta i porta adovellada oberta en el mur de mi...

Església

17/07/2007

Rec de SeguerPontils - Seguer

Canalització excavada a la roca natural que permetria la conducció d'aigua des del riu Gaià fins a les hortes i/o molins propers. Al seu voltant presenta t...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/07/2007

C. de la Costera, 15Barberà de la Conca - Ollers

Edifici compost per planta baixa i dos pisos superiors. A la portalada d'entrada podem observar la data de construcció a la zona de la clau de l'arc.

Altres

05/12/2014

Fortificació de VilaperdiusPontils - Vilaperdius

Restes d'una fortificació situada en la cota més elevada de Vilaperdius. La seva construcció és mitjançant carreus, amb una porta d'arc de mig punt adovella...

Torre

17/07/2007

Antiga EscolaSavallà del Comtat - Segura

Casa en estat d'abandó que havia estat l'escola de la vila fins que aquesta fou clausurada. Immoble de dues plantes i teulada a dues vessants. L'edifi...

Altres

01/04/2011

Carrer Portal d'en Martí, 06Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa interessant perquè conserva la llinda de fusta amb la data de construcció, 1798.

Monument/element singular

22/08/2011

Molí de ViernVallclara

Molí fariner. És un dels més antics de la zona.

Molí

18/10/2007

C. Major, 01-Cal RoigVallclara

Casa de pedra reformada. L'element interessant és la porta dovellada. Dos dels carreus han estat afegits amb posterioritat.S'observa unamarca de pica...

Monument/element singular

16/10/2007

Plaça del PadrenySarral - Sarral

Plaça que encara conserva bona part dels porxos perimetrals. Es tracta d'una porxada heterogènia. Mentre al lateral esquerre són d'arc rebaixat i muntats ...

Porxos, voltes i arcades

23/02/2007

Plaça del Portalet, 14Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Destaca la llinda de la porta peruqè conté la data de construcció: 1786.

Monument/element singular

22/08/2011

Rentadors i FontPassanant i Belltall - Glorieta

Rentadors restaurats al 2003, que estan composat per una basa central i una font a la banda superior que alimenta d'aigua a la basa. Sota el raig d...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

11/12/2018

Esteles funeràriesSenan - Senan

Esteles funeràries discoïdals. De la primera es conserva només el disc, aprofitat en una font pública. Té un diàmetre de 40 cm i està decorada amb una mena de ...

Altres

08/03/2010

Font NovaSenan - Senan

Font reconstruïda a través d'un fons FEDER de la UE. Aquesta recull les aigües i les aboca a la font Vella, situada sota d'aquesta.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/03/2010

Torre 10.Montblanc - Montblanc

No s'han trobat restes físiques o arqueològiques al lloc on es creu que estaria situada aquesta torre.

Torre

07/10/2011

Cal TeresóPontils - Santa Perpètua de Gaià

Edifici situat al peu del camí vell de Seguer, a mig quilòmetre de Santa Perpètua. Es traca de les restes d'un mas de planta rectangular, les seves cobert...

Mas

17/07/2007

Molí del Coca FarinaPontils - Pontils

Restes d'un molí fariner situat en un camp de conreu a l'esquerra del Torrent de Biure, afluent del riu Gaià. Conjunt format per un edifici de planta r...

Molí

17/07/2007

Passeig del VIIIè centenari, 06Sarral - Sarral

Edifici que conserva els ornamentals de la façana i l'estructura arquitectònica amb modificacions.Balcons amb la pedra balconera motllurada i suportades...

Cases i palaus

23/02/2007

Portal de CerveraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

És el portal més gran i ben conservat de la muralla, que tancava per l’est. Fou construït al segle XIV per donar pas al camí Reial de Cervera, motiu pel q...

Portal

29/09/2011

Passeig del VIIIè centenari, 24 Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica original. La part inferior de la façana està formada per un placat de pedra que imita els carreus, de...

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Sant Roc, 02Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Destaca la porta dovellada de mig punt perquè la dovella central conté l'any de construcció.

Monument/element singular

22/08/2011

AjuntamentSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Edifici probablement medieval però molt reformat al segle XVIII. Està construït sobre dues arcades de mig punt que formen part de la porxada que envolta t...

Ajuntament

28/08/2011

C. Muralla de Sant Jordi - Torre 21Montblanc - Montblanc

És una torre restaurada.

Torre

13/09/2011

Molí del PolvorerPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes d'un molí fariner. Conserva dos cacaus de dimensions reduïdes. Recollia l'aigua del Gorg d'en Barberà.

Molí

17/07/2007

C. de la Font, 10 - Cal SalandringoPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra de la que cal destacar les finestres de pedra i de dimensions petites i la llinda amb l'any gravat com a elements arquitectònic més destac...

Monument/element singular

30/11/2018

Cal PallotPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Antiga casa del poble de la Sala. La llinda antiga es va vendre i actualment en trobem una datada del 1978. A destacar l'arcada de pedra de la port...

Cases i palaus

13/12/2018

C. de la Pau, 01Barberà de la Conca - Ollers

Casa de poble feta amb pedra vista molt ben tallada i amb portalada rectangular.Destaca el gran balcó sobre matacans.

Cases i palaus

05/12/2014

Font del RavalRocafort de Queralt

Font moderna d'una única canella.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

31/10/2007

Antic forn de paPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Antic forn de pa restaurat l'any 1998. Actualment està ben conservat.

Forn

17/07/2019

Església de Sant PereSanta Coloma de Queralt - Les Roques

Edifici d'una sola nau acabada en la part del presbiteri per un absis semicircular. Als peus es va bastir posteriorment una cripta semisubterrània de...

Església

31/08/2011

Torre 20, darrere Cal CardúsMontblanc - Montblanc

És una torre restaurada que té adossat Cal Cardús.

Torre

13/10/2011

Carrer del Roser, 23Sarral - Sarral

Portalada d'arc de mig punt i brancals de pedra. El perímetre de l'arcada està decorat mitjançant una motllura que també delimita la unió entre els brancals i...

Cases i palaus

23/02/2007

Portal Gran del CastellSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran portal que dóna accés al pati d'armes de grans dimensions. És d'arc de mig punt rebaixat.

Portal

21/09/2011

GàrgolaSarral - Sarral

Fragment d'una gàrgola situat a la façana d'un bloc de pisos modern.

Monument/element singular

10/04/2007

Pou del gel dels capellansSarral - Sarral

Restes del pou de gel d'uns 5 metres de diàmetre i fondaria desconeguda perquè el seu interior està ple de terra.

Pou de gel

30/11/2020

Cabana de pedra secaVallclara

Construcció de pedra seca d'uns tres metres de fondària per una dos d'amplada que s'utilitzava per guardar-hi els animals a dins. Aquesta construcció té un...

Cabana

11/10/2007

Molí del PinetellMontblanc - Rojals

En realitat es tracta d'un conjunt format per dos molins fariners dels qual només se'n conserva un.D'estructura rectangular, amb teulada a doble vess...

Molí

16/12/2014

Plaça de l'església, 05Sarral - Sarral

Arc diafragma i restes de l'aparell constructiu en pedra.

Cases i palaus

23/02/2007

Mas de la SabateraMontblanc - Prenafeta

Conjunt de construccions de diferents èpoques encara que la majoria son dels segles XIX i XX.

Mas

06/06/2012

Molí de ProusPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes d'un molí fariner situat a l'esquerra de la rasa de Biure, afluent del riu Gaià. Del molí només resta el cacau. El seu propietari és el Ramon Sendra (...

Molí

17/07/2007

Carrer Sant Francesc, 12Sarral - Sarral

Balcó amb una barana de fundició decorada amb motius que imiten les formes de l'arquitectura gòtica.

Cases i palaus

22/02/2007

Font de la Plaça de l'EsglésiaPassanant i Belltall - Belltall

Font amb una repisa de pedra semicircular amb un sistema de decantació per canalitzar l'aigua sortint.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

30/11/2018

Carrer Santa Caterina, 18-20Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva uns esgrafiats molt geomètrics que ocupen tota la superfície. Consisteixen amb franges verticals i horitzontals interrompudes per cer...

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer Sant Francesc, 38Sarral - Sarral

Balcó amb una barana de ferro forjat decorada a la part davantera central amb un motiu decoratiu d'imitació vegetal, on hi figura la data 1880.També és int...

Cases i palaus

23/02/2007

Capelleta de Sant RocMontblanc - Montblanc

És una capelleta votiva de Sant Roc, l'època de la construcció de la qual pot ser el segle XVIII- XIX encara que pot molt ben ser posterior. A l'interior...

Capella

29/09/2011

Creu del lloc de la mort del bisbe auxiliar de Tarragona.Montblanc - Lilla

Monument en forma de gran creu a la memòria del Bisbe Auxiliar de Tarragona, Mns. Manuel Borràs i Ferré, al lloc on va ser mort.

Altres

13/10/2011

Portal del carrer TargaSarral - Sarral

Restes de l'antic portal medieval del recinte emmurallat de la vila. Encara es poden veure els antics brancals o muntants laterals de pedra.

Portal

10/04/2007

Portal del carrer de NarmesSarral - Sarral

Portal posterior a la configuració del recinte murallat de la vila. No s'esmenta en la documentació medieval.

Portal

23/02/2007

Torre de GuaitaVallclara

Restes del que havia estat una torre de guaita o de defensa situada en la part més a alta del poble, antigament aïllada de cap altra construcció. D'aquest...

Torre

08/01/2009

Capella de les FontsPontils - Sant Magí de la Brufaganya

Edifici de planta rectangular construit mitjançant una bòveda per aresta i cobert per una teulada a quatre vessants. El seu interior es divideix en dues...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/07/2007

Fragment d'esculturaSarral - Sarral

Fragment d'una escultura inserit en la façana d'una construcció moderna.

Monument/element singular

10/04/2007

Antic fossarPassanant i Belltall - Belltall

Emplaçament del fossar que va estar en funcionament de 1600 fins al 1908. Actualment l'indret està reformat en una àrea de lleure on hi ha una placa comm...

Altres

19/07/2019

Cabanes de pedra secaSarral - Sarral

Al terme municipal de Sarral hi trobem una gran quantitat de cabanes de pedra seca d'ús agrícola.

Cabana

10/04/2007

Pont del PatacóBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Pont d'un sol ull que creua el torrent que porta el seu nom (també conegut com torrent de la Rànima) i que és un afluent del riu Anguera.El pont està basti...

Pont

24/11/2014

Pl. de l'església, 01-Cal XistoVallclara

Casa de pedra. L'element més interessant és la porta d'entrada dovellada. La gran porta ha estat reduïda amb la construcció d'un brancal intern que la parte...

Monument/element singular

16/10/2007

Font Vella de DaltSarral - Sarral

Restes de l'antiga Font de Salt.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

10/04/2007

Molí del XafarotVallclara

Molí amb sostre interior de volta de pedra. En la paret es pot veure com està fet amb dues fases (ampliació).

Molí

02/11/2007

Castell de PrenafetaMontblanc - Prenafeta

Restes de l'antic castell de Prenafeta. Ocupava una posició clau que li permetia controlar l'accés a la Conca pel coll de Prenafeta.Formava part de la x...

Castell

04/12/2018

Raval de Vimbodí-Antiga casa Salvat EspasaVallclara

Antiga casa senyorial de la família Salvat Espasa, d'estil noucentista reformada. Situada a l'entrar al poble. Actualment és una casa de colònies d'anglès.

Cases i palaus

16/10/2007

Antic AjuntamentSarral - Montbrió de la Marca

Portalada d'arc de mig punt i brancals de pedra. Amb ampit i guardarrodes.

Ajuntament

22/02/2007

El PortaletSenan - Senan

Segons assenyala la veu popular, es tractaria d'un antic portal del mur. Actualment només queden algunes pedres de l'arc que estan parcialment tapade...

Portal

08/03/2010

Antic forn de paVallclara - Vallclara

Antic forn de pa comunal, amb una boca de 2 peces picades i amb repisa. Actualment està tapiat.

Forn

20/06/2011

Carrer del Castell, s/n. AbadiaSarral - Montbrió de la Marca

Edifici que ha conservat parcialment la seva estructura arquitectònica original. Destaca la portalada amb llinda, brancals i ampit de pedra. A la part...

Rectoria o abadia

22/02/2007

Pl. de Santa Maria, 07Montblanc - Montblanc

Llinda que té gravades unes estrelles, formes geomètriques, elements ornamentals i unes lletres que semblen ser una "JPF".

Monument/element singular

13/09/2011

Església de Sant LlorençSarral - Montbrió de la Marca

Església parroquial de Sant Llorenç construïda en la transició del romànic al gòtic però en la que hi predominen les reformes efectuades durant el barroc. Té un petit...

Església

22/02/2007

Molí de Solanes o de CortadaSarral - Sarral

Molí fariner actualment destinat com a habitatge.

Molí

23/02/2007

Molí del MaxullSarral - Sarral

Antic molí fariner avui del que en queden els vestigis.

Molí

23/02/2007

Molí d'AngueraSarral - Sarral

Antic molí fariner avui en ruïnes.

Molí

23/02/2007

Font VellaVilanova de Prades

Construcció composta d'un arc de mig punt cegat on a la part inferior es troben la font. Aquesta està composta de tres brocs, dels quals només funciona el...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

12/04/2007

Molí del RacóPontils - Vallespinosa

El Molí del Racó es troba situat en el límit de la Conca de Barberà amb l'Alt Camp, a l'esquerra de la rasa del Clot de Comadevaques o Rasa de Vallespinosa,...

Molí

16/07/2007

Creu de la "Santa Misión", IV 1941Montblanc - La Guàrdia dels Prats

Un graó quadrat de pedra polida amb la inscipció "STA. MISION" és la base d'aquesta creu de la Guàrdia dels Prats. Sobre hi ha un bloc de pedra vuitavat amb ...

Altres

29/09/2011

Molí de Vent de Cal SalaBlancafort - Blancafort

Adjacent al casc urbà de Blancafort, prop del camí de Pira i dins un espai unificat per una pared de tanca, hi ha un molí de vent amb les seves construcc...

Altres

28/07/2016

Cal Xolis. La "Botiga del Drac" medieval. Montblanc - Montblanc

És una llinda de fusta amb l'any 1680 gravat. Als baixos d'aquest edifici, magatzem de la casa Coscullana, que fou propietat de la Confraria dels P...

Monument/element singular

07/10/2011

Molí del Rafel - Molí de PontilsPontils - Pontils

Situat dins el poble de Pontils, a la riba dreta del riu Gaià. Es tracta d'una construcció bastant antiga, amb diverses reformes. Actualment és un habitac...

Molí

16/07/2007

C. Muralla de Sant Jordi - Torre 22Montblanc - Montblanc

És una torre que té una casa adossada a la seva part posterior.

Torre

13/09/2011

Pl. Catalunya, 1 - Cal CapdevilaPira

Edifici de planta quadrangular compost per planta baixa, dos pisos, golfes i terrat.L’element més interessant és l’escut amb la data i les inicials JC ...

Cases i palaus

22/03/2007

Font PúblicaPira

Font composta per una part on trobem l’aixeta de l’aigua i, per altra, una petita bassa de safreig.Sobre la font hi trobem un cos piramidal on hi a...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/03/2007

Antic ajuntamentVallclara - Vallclara

Casa antiga que acollia la casa de la vila. Actualment es de propietat privada i es troba tapiada. Destaca l'arcada de grans carreus de l'entrada i...

Ajuntament

20/06/2011

Carrer Major, 19Passanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra amb una llinda on hi ha esculpit l'any en que es va construir la casa, 1799. També disposa d'una finestra amb una repisa de pedra amb i...

Cases i palaus

29/11/2018

Molí de l'HeuraMontblanc - Rojals

Restes imprecises d'un antic molí paperer.

Molí

16/12/2014

Mas de GassolMontblanc - Prenafeta

Conjunt de construccions que formaven una unitat d'explotació agrícola avui abandonada. Es poden veure encara l'antiga vivenda central, amb galeria i ca...

Mas

03/03/2019

Inscripció juevaMontblanc - Montblanc

Aquesta casa té dues portes d'accés. A la dreta hi ha una portalada amb muntants i arc escarser de pedra, amb una inscripció a la clau amb caràcters hebreus...

Monument/element singular

13/10/2011

Rètol municipalPira

Rajola situada en una casa del carrer Antón Serra. S’assenyala l’adscripció administrativa del poble.Segurament data de finals del segle XVIII o primers ...

Altres

22/03/2007

Castell de PiraPira

No en queda cap resta.

Castell

22/03/2007

C. Àngel Guimerà, 2 - Cal RomeuPira

Casa particular amb portal de fusta de poca altura.

Cases i palaus

22/03/2007

C. Major, 124 - Ca l'AlbaMontblanc - Montblanc

La Casa Alba conserva uns bonics esgrafiats que daten de 1737 que embelleixen notablement la façana d'aquest edifici. L'esgrafiat, que combina el bla...

Cases i palaus

07/10/2011

C. Doctor Robert, 5 - Cal CarlàPira

Casa particular de grans dimensions, de tipus senyorial. Es pot observar la gran entrada amb un porxat compost per dues grans arcades que comunique...

Castlania

22/03/2007

C. Doctor Robert, 6 - Antic AjuntamentPira

Casa particular on actualment s’hi localitza la farmaciola del municipi.S’hi pot veure a la façana una arcada força deformada.

Ajuntament

22/03/2007

Pous de gel de la PasqualaMontblanc - Montblanc

Conjunt format per dos pous de gel de grans dimensions i un mas enderrocat.

Pou de gel

14/03/2019

Antic cementiriVallclara

Runes des que havia estat el cementiri on hi destaca un tros d'una portalada amb volta de mig punt que es pot veure al passar pel carrer. La resta ...

Altres

11/10/2007

La FàbricaPontils - Seguer

Es tracta d'un molí construit en dues fases. En un primer moment (època medieval) es construeix un edifici de planta rectangular, cober per una volta d...

Molí

17/07/2007

Call JueuConesa - Conesa

L'antic call jueu de Conesa està format per dotze cases ubicades a l'actual carrer Ravalla (sense sortida). No hi ha cap element que permeti identifi...

Altres

31/10/2008

C. Major, 12 - Ca la ColomaPassanant i Belltall - Passanant

Casa antiga de pedra que destaca perquè té un dintell on hi ha gravat l'any de construcció, el 1855. El dintell esta perforat en la part inferior com es t...

Monument/element singular

19/07/2019

Volta de cal CarlàPassanant i Belltall - Belltall

Volta situada al carrer Major de Belltall i que en realitat creua per sota una antiga casa del poble.Al seu costat hi ha una segona volta, paral·le...

Porxos, voltes i arcades

22/07/2019

Antiga capella de Sant JosepMontblanc - Montblanc

Antiga petita esglesiola, de reduïdes dimensions, està situada al carrer Major, al costat del carrer de Sant Josep. A l'àmplia llinda hi ha gravada la da...

Capella

07/10/2011

Font del Nínxol i safareig de les RoquesVimbodi i Poblet - Vimbodí

Font i safareig situats dins del poble.La font està situada a l'interior d'una petita volta de canó de pedra on al final hi trobem la sortida d'aigua. T...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/01/2008

Església de Sant MiquelForès

Edifici originàriament d'una sola nau amb absis semicircular a la capçalera que es va aterrar en una reforma molt recent. Dues capelles de planta quadr...

Església

09/07/2007

Pl. Major, 15 - Bar de la PlaçaMontblanc - Montblanc

Establiment comercial amb dues grans arcades que conformen un espaiós porxo davant de la porta d'accés a l'establiment.

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Molí del SoléPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes d'un molí fariner situat sota el castell de Santa Perpètua. Rebia l'aigua d'una resclosa semicircular i de grans proporcions situada riu amunt, ...

Molí

17/07/2007

Masia de l'EscriuEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Antiga masia avui en estat de desús.Construcció amb dos cossos. Un volum format per planta baixa i dos pisos superiors i un segon volum, adossat a l'a...

Mas

02/11/2007

Creu de termePiles,les - Biure

Creu de terme formada per una base moderna sobre la que s'aixeca un fust hexagonal. Damunt d'aquest hi ha un conjunt de baixrelleus que serveixen d...

Creu de terme

03/10/2008

Molí de l'AndreuPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes d'un molí fariner molr derruït, només conserva part de la volta de canó feta de carreus als seus baixos. Es troba situat al peu del camí vell que va de...

Molí

17/07/2007

Creu de terme del Pla de la BassaForès

Creu de terme de tronc octogonal i capitell fet de nou copiant l'original. Al capitell octogonal s'hi poden veure 4 apòstols i un escut rodó amb la creu ...

Creu de terme

08/10/2007

C. Major, 5-Cal BepoVallclara

Antiga casa de la vila. L'element més interessant és la gran portalada dovellada. Amb arcada de mig punt. A l'interior es conserven algunes arcades més d...

Monument/element singular

16/10/2007

Esteles discoïdals funeràriesForès

Al Cementiri nou es localitzen 18 esteles funeràries que actualment són part dels elements ornamentals.

Altres

09/07/2007

Molí del ReiPontils - Santa Perpètua de Gaià

Restes d'un molí fariner molt degradat, només queda una paret dela bassa i una del molí, totes elles molt ocultes per la vegetació. Es troba situat a la dre...

Molí

17/07/2007

Casa de Santa PerpètuaPontils - Santa Perpètua de Gaià

Es tracta de les restes d'una casa situada molt a prop del castell de Santa Perpètua, possiblement formava part de les seves dependències. De l'edifici...

Cases i palaus

17/07/2007

Castell de PontilsPontils - Pontils

El castell forma un pla fortificat que s’estén fins a ocupar tot el cim del turó. Aquest recinte, de planta quadrangular (32x35 m aprox.), és delimitat pe...

Castell

16/07/2007

Resclosa del Molí del ReiPontils - Santa Perpètua de Gaià

Resclosa situada al curs del Gaià, molt a prop del Molí del Rei, donava l'aigua al següent molí, el de Seguer.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/07/2007

Premsa de racó (fragment)Rocafort de Queralt

Fragment d'una antiga premsa de racó. El cargol i els cèrcols són originals.

Monument/element singular

23/10/2007

Resclosa de Santa PerpètuaPontils - Santa Perpètua de Gaià

Resclosa de grans dimensions situada al curs del riu Gaià, molt a prop de Santa Perpètua, alimentava els molins situats més avall: Molí del Soler, Molí del P...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/07/2007

Cal NicolauPontils - Vallespinosa

Casa recentment restaurada i ampliada en la qual es pot observar a la façana principal un antic escut nobiliar.Es tracta d'un escut possiblement dels...

Monument/element singular

16/07/2007

ColomerForès

Aquest colomer és sols una mostra dels diferents que es trobaven al terme de Forès i reflecteixen l'antiga tradició que hi havia a la vila per la cria de ...

Altres

09/07/2007

Església de Sant SalvadorRocafort de Queralt

Edifici d'estil neoclàssic amb influències barroques; de 814 metres quadrats. A la façana es pot veure la data de 1793. De planta rectangular, (37x22 m.)...

Església

23/10/2007

C. Major, 28-Ca l'AnglèsVallclara

Casa de pedra amb dues grans portalades restaurades. La més gran és una magnífica portalada dovellada amb llindar d'arc de mig punt. Els carreus estan ta...

Monument/element singular

15/10/2007

Portal del CogulerRocafort de Queralt

Portal bastit probablement a partir de finals del segle XVIII ja que es recoltza per un cantó en els murs de l'església i, per altra, en una casa reform...

Porxos, voltes i arcades

23/10/2007

C. Major, 138Montblanc - Montblanc

Casa amb dues grans portalades amb els arcs de mig punt decorats. Els balcons també estan decorats.

Cases i palaus

12/10/2011

Carrer de la Font, 12Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa probablement bastida a finals del segle XIX i reformada amb posterioritat. Destaca la seva decoració sobre el balcó amb garlandes de flors i restes ...

Cases i palaus

13/05/2008

Volta de la Plaça MajorVimbodi i Poblet - Vimbodí

Volta formada per una arcada en el seu inici del costat de la plaça Major i amb sostre de bigues de fusta en el seu passatge. Al seu damunt s'hi trob...

Porxos, voltes i arcades

24/04/2008

CastellRocafort de Queralt

Actualment és una gran barreja d'elements originals i afegits realitzada els anys 1960.

Castell

23/10/2007

Església de Sant JoanVallclara

Portalada formada per dos pilars (llisos) i capitell jònic que aguanten un dintell sobri i sense decoració. A la part superior s'hi pot veure una fornícula...

Església

16/10/2007

Porta DauradaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Obra de pedra de carreus regulars.Forma una doble porta. A la part davantera té uns matacans defensius de dimensions reduides. Hi veiem les armes de ...

Portal

25/01/2008

C. Major, 35Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa amb façana de carreus a la planta baixa. El rebossat del primer pis i la planta segona impedeix veure si els carreus continuen fins a les plante...

Cases i palaus

11/03/2008

C. del Calvari, 02Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La casa “El Caputx” té dos elements que la fan interessant, el porxo i la porta. El porxo és una gran obertura davantera format per un gran arc apuntat...

Cases i palaus

19/02/2009

C. Major, 33Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa reformada. L'element interessant és la porta amb brancals de pedra i una gran llinda d'una sola peça.

Monument/element singular

11/03/2008

C. del Mig, 09Solivella - Solivella

Casa restaurada. L'element interessant és la porta adovellada.

Monument/element singular

04/02/2009

Palau Reial de Martí I "l'Humà"Vimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Palau situat a la zona oest del monestir, construït sobre la sala dels cubs (s. XIV) i de la galilea, amb un pati tocant a la porta reial. La façana es...

Palau

21/02/2008

Ruïnes de l'antic palau abacialVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici enrunat situat davant de la façana de l'església major. Obra de pedra (carreus regulars). Podria tractar-se d'un antic palau abacial, o també d'a...

Rectoria o abadia

25/01/2008

C. de les Parres, 03Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Casa de planta, pis i golfes, situada al Capuig. Al no bastir-se en arcs diafragmàtics, solució molt empada en moltes cases del mateix barri per a les t...

Monument/element singular

19/02/2009

Antiga escolaMontblanc - La Guàrdia dels Prats

És l'antiga escola de la Guàrdia dels Prats.

Porxos, voltes i arcades

06/10/2011

Volta de cal BatllePassanant i Belltall - Glorieta

Volta amb dues arcades de mig punt que actualment forma part de la casa de Cal batlle que creua per sobre.Aixecat sobre dues arcades, cobert amb un...

Porxos, voltes i arcades

25/07/2019

Antic hostal del Ramon XimetSolivella - Solivella

Edifici cantoner compost per planta baixa i pis. Planta irregular, allargada, seguint el traçat de la rasa del Cabreta. Construcció en pedra vista, la f...

Fonda / Hostal

27/03/2009

Antic Teatro PrincipalMontblanc - Montblanc

El Teatre cinema Principal era un teatre cinema molt concorregut pels montblanquins. Entre d'altres projeccions cinematogràfiques, es feia la de la p...

Altres

26/08/2011

Antiga RectoriaVilanova de Prades

Antiga rectoria de l'església del poble. Edifici molt reformat, actualment és una residència privada.

Rectoria o abadia

18/12/2007

Portal de l'abat Payo CoelloVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Situat en un edifici nou, sense interès arquitectònic, en el qual hi podem veure un portal del segle XV i a la seva part superior un finestral ornamenta...

Monument/element singular

28/02/2008

C. Joan Grinyó, 11Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Construcció singular.

Cases i palaus

11/03/2008

Antic Hospital de Santa MagdalenaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

L'hospital estava localitzat primitivament al costat de l'església de Santa Magdalena, on actualment hi ha Cal Gassó, Cal Borràs i Cal Mensa. Al 1922 la f...

Hospital

28/08/2011

Capella de Sant EsteveVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Part reservada als monjos malalts. Obra de pedra de carreus regulars.De planta rectangular, d´una sola nau amb volta de canó lleugerament apuntada. Ma...

Capella

18/01/2008

Recinte emmurallatMontblanc - Montblanc

El perímetre del clos emmurallat és d'uns 1500 metres i encercla tot el nucli antic de la població. El material constructiu emprat és pedra, argamassa i, en...

Muralla

13/10/2011

Portal de l'abat LerínVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

El portal forma part d'un recinte exterior que tanca alguns camps del monestir. Obra de pedra (carreus regulars). Forma una torre de planta quadrad...

Portal

21/02/2008

Capella de Sant JordiVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Capella exempta situada vora la Porta Daurada, que presenta una gran unitat constructiva. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangulars ...

Capella

25/01/2008

Passatge del Carrer CervantesVimbodi i Poblet - Vimbodí

Passatge que comunica el carrer Cervantes amb el carrer Major. El sostre del pas està format per bigues de fusta.

Porxos, voltes i arcades

02/01/2008

C. Font del Vall - Torre 23 - Torre de Sant MarçalMontblanc - Montblanc

És una torre que té el seu espai interior ocupat per una casa abandonada.

Torre

12/10/2011

Ctra. de Montblanc, 18Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Torre modernista. Habitatge unifamiliar aïllat, de dues plantes amb porxada i façana.

Cases i palaus

13/11/2007

Pont del molí del CaixesSolivella - Solivella

Pont de pedra, de dos ulls, amb dos arcs de mig punt construït damunt de la Rasa del Molí, molt proper al Molí del Caixes o del Senyor.L'ull gran mesura ...

Pont

08/04/2009

Portal de PradesVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

El portal formava part d'un recinte emmurallat inacabat del monestir. Portal amb arc de mig punt coronat amb merlets. A la dovella central de l'arc...

Portal

28/02/2008

Cossiol del RosSolivella - Solivella

Es tracta d'una cisterna d'estructura copular construïda mitjançant l'aproximació de filades pedres. Presenta una porta amb una llinda construïda mitjançant u...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

08/04/2009

Antic EscorxadorEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La façana presenta elements de tradició clàssica com les obertures en forma de loggia palladiana. La resta de la façana és molt senzilla amb finestres i corni...

Altres

13/11/2007

Torre de les ArmesVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Té en la Porta Reial l'element més destacat. El llenc de llevant és el més important arquitectònicament, amb les Cambres Reials i diverses torres ben destacab...

Torre

21/02/2008

Claustre MajorVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Obra de pedra de carreus regulars. De planta quadrada, la galeria sud és la més antiga, romànica (arcs de mig punt descansant en dobles columnes). Tanmat...

Altres

21/02/2008

Sala de l'Abad CoponsVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici construït sobre l'atri de l'abat Copons, comunicat amb el sobreclaustre i, per una escala, amb el Palau Reial de Martí I. Obra de pedra (carreu...

Altres

19/02/2008

Cal CivitForès - Forès

Casa antiga, de pedra, que ha estat molt reformada. Destaca a la façana la gran porta adovellada d'accés, amb arc de mig punt. La finestra situada imme...

Cases i palaus

07/06/2011

Atri o galilea de l'església majorVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Dóna accés a l'església major. La façana barroca va substituir a l'original. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular, la volta la formen tre...

Altres

21/02/2008

Cal Bernat (Hostal)Forès - Forès

Antiga casa que havia funcionat durant un temps com a hostal. Estructuralment sembla que podria tractar-se d'una construcció bastida com una masia tra...

Fonda / Hostal

07/06/2011

Antiga fassina del BalanyàEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

La Destilería Balanyà era una industria familiar on es destilaba vi o brisa per obtenir aguardent.

Fassina

19/10/2010

Església Major de Santa MariaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Situada a la part sud del recinte enmurallat del s. XIV. La capçalera s'orienta cap a l'est. Obrada amb carreus regulars de pedra.Planta de creu llat...

Església

21/02/2008

Atri de l'Abat CoponsVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Atri d'entrada del monestir abans de construir-se la Porta Reial de Pere III. Dóna accés al claustre mitjançant una portalada romànica. Obra feta en carreus...

Altres

19/02/2008

Creu de Terme dels TorrentsVimbodi i Poblet - Vimbodí

Creu de terme situada molt aprop de l'església de la Mare de Déu dels Torrents. Cos exagonal amb una creu en la seva part superior i una base compostra...

Creu de terme

08/01/2008

Mas SoléVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici de grans dimensions compost per planta baixa, dos pisos i golfes. Al costat se li adossa un petit magatzem i una capella.Les obertures de l...

Mas

04/01/2008

Font de NerolaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Font (en realitat es tracta d'un pou artesià) formada per un mur circular amb un petit accés on hi trobem diversos bancs d'obra adossats a la paret pe...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

04/01/2008

Sala dels fornsVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici del monestir situat a la part de llevant, adossat a la muralla del segle XIV, entre la Porta Reial i la Torre del Prior. Obra de pedra (car...

Rectoria o abadia

16/01/2008

La TorretaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Estructura de planta quadrangular feta de pedra vista amb alguns blocs de pedra. Torre de vigilància situada molt aprop del castell de Riudabella.

Torre

03/01/2008

Sala dels cupsVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Carreus regulars de pedra. D'una sola nau, amb volta d'ogives encreuades, formades per nervadures gruixudes de secció rectangular que arrenquen dels m...

Altres

09/02/2009

Pou de gelVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Pou de gel molt ben conservat destinat a proveïr el monestir. A la llinda de la porta d'accés a l'interior del pou s'hi pot llegir la data 1748.Actualm...

Pou de gel

28/02/2008

Palau Nou de l'AbatVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Palau abacial situat fora del recinte principal del monestir, a la banda de llevant. Obra de pedra (còdols i cal). Té un cos central format per la façana ...

Palau

16/01/2008

Les fonts i els rentadors del Gorg Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Font i mina d'aigua natural que brollen de diverses coves calcàries. En una de les sortides d'aigua hi ha una pica de pedra rectangular poc polida qu...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/01/2008

CastellfollitVimbodi i Poblet - Vimbodí

Aquesta dependència del Monestir de Poblet es composa de diferents edificis adossats. En un costat hi trobem una petita capella realitzada amb pedra ...

Cases i palaus

15/01/2008

Sagristia NovaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sagristia de grans dimensions, situada a continuació del braç sud del creuer de l'església major, trencant l'emmurallat del segle XIV. Obra de pedra (carr...

Rectoria o abadia

16/01/2008

Creu de terme del CodoçVimbodi i Poblet - Vimbodí

Creu de terme situada al nord del municipi. Cos exagonal amb base de pedra molt malmesa. La creu de la part superior ha desaparegut i tan sols s'hi...

Creu de terme

03/04/2008

Molí del ManauVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici que conserva poc de la construcció més antiga. S'hi localitzava un antic molí d'oli i raïm del poble. Actualment tant sols la base de les paret fo...

Molí

09/01/2008

Castell de MilmandaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Es tracta d'un castell que en el seu origen havia estat un granja del monestir de Poblet. Aquest fet implica que estem davant d'un monument amb mol...

Castell

03/04/2008

Pont Vell o de la FontVallclara - Vallclara

Pont de dos ulls, amb un esperó encarat al corrent d'aigua. Un dels arcs està una mica aplanat i altre és gairebé recte. L'alçada dels arcs és de 2,60 i 0,60 me...

Pont

08/04/2009

Sala CapitularVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Obra de pedra (carreus regulars). De planta quadrada, té volta de creueria dividida en nou frens que es recolzen en quatre pilars centrals, de secció or...

Altres

19/02/2008

Casa forestal de la PenaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici construït amb pedra picada i maons vermells. S'hi van combinant sanefes de rajola blava.Es compon d'un cos central rectangular i dos de later...

Altres

06/05/2009

Les cases novesVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Obra de pedra amb carreus i còdols. Té una façana interior formada per un gran porxo a base d´arcades de mig punt, sostingudes per pilastres motllurades. ...

Altres

25/01/2008

Volta del carrer de la FontVimbodi i Poblet - Vimbodí

Volta totalment restaurada però que en el seu origen seria d'època medieval. Actualment formada per una arc de rajoles i una arcada apuntada de pedra po...

Porxos, voltes i arcades

02/01/2008

Escola PúblicaSolivella - Solivella

Edifici de planta rectangular amb els dos extrems sortints. Planta baixa.

Altres

27/03/2009

Carretera Baixa, 25Passanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra amb una llinda on hi ha esculpit l'any en que va ser construïda la casa, el 1877 dintre d'un marc de escaires retallats. També disposa d'...

Cases i palaus

29/11/2018

Locutori de conversosVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici situat a l'angle nord-oest del claustre, bastit entre la cuina i el refetor de conversos (posteriorment celler). Part del monestir ocupada ...

Altres

20/02/2008

Sala del noviciatVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

És la darrera de les construccions que sostenen el Gran Dormitori de Monjos. Construïda segons les normes habituals del Cister. Obra de pedra de carre...

Altres

25/01/2008

Castell de les PilesPiles,les - Les Piles

L'edifici era segurament una construcció de planta quadrangular, a la qual s'afegiren modernament edificis a l'est, oest i al nord. Només al costat meri...

Castell

15/12/2016

Fita de termeSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Fita de pedra d'uns 70 cms. d'altura per uns 40 cms de cara i desbastada a tres cares.

Altres

18/09/2018

Locutori de MonjosVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Construït en l'àmbit dels diversos locals situats a l'ala est del claustre, que constitueix una unitat. Obra de pedra (carreus regulars). Presenta una ...

Altres

20/02/2008

Volta del carrer Mestre RebullVimbodi i Poblet - Vimbodí

Volta que uneix el carrer Mestre Rebull i el carrer Major. Formada per una arcada de mig punt amb dovelles en el seu costat del carrer Major i una...

Porxos, voltes i arcades

02/01/2008

Pont de les BruixesMontblanc - Montblanc

Pont d'origen medieval reformat en època contemporània. Pont adovellat sobre el barranc de la serra Blanca, a pocs metres de l'enllaç amb el riu Francolí.

Pont

13/12/2018

Molí del SaltVimbodi i Poblet - Vimbodí

Antic molí de farina situat a les proximitats del nucli urbà.Actualment el trobem tot restaurat però mantenint les seves habitacions originals. Es composa...

Molí

09/01/2008

Font del carrer Mestre RebullVimbodi i Poblet - Vimbodí

Font pública situada al carrer Mestre Rebull. Composta de tres piques circulars de diferents dimensions i una base de pedra vista on hi ha l'aixeta.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

02/01/2008

CalefactorVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Petita estança situada a la galeria nord del claustre major i adossada al mur est del refetor. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangula...

Altres

20/02/2008

Molí del DuchVimbodi i Poblet - Vimbodí

Restes de l'antic molí fariner.

Molí

09/01/2008

Sala de Monjos Vimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sala del monestir situada a la part nord, adossada al locutori de monjos, i continuació dels edificis de la galeria est del claustre major, seguint le...

Altres

25/01/2008

Cambres Reials (antigues cambres abacials)Vimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Conjunt de sales situades al llenç de llevant de la muralla fortificada de Poblet. Obra de pedra (carreus regulars). Edifici de dues plantes que pres...

Palau

16/01/2008

Casa del mestre de novicisVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici del monestir situat a la part nord, adossat a la muralla del segle XIV, tenint a l'est la sala del noviciat (segle XIII), al sud el claustr...

Altres

25/01/2008

Antiga infermeria o "Joc de Pilota"Vimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Al s. XIII s´hi adossaren a un dels seus murs, les Cambres Reials. De planta rectangular, d´una sola nau. La seva volta, avui inexistent, era de ca...

Hospital

16/01/2008

Dormitori de MonjosVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Dormitori de grans dimensions, disposició establerta segons els canons constructius del Cister. De planta rectangular i d'una sola nau, amb coberta de...

Altres

19/02/2008

Claustre de Sant EsteveVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Claustre de la infermeria del monestir, situat a la zona de llevant, adossat al mur de l'antiga infermeria i de la seva capella. Obra de pedra (car...

Altres

16/01/2008

C. de Dalt, 04Conesa - Conesa

Casa reconstruïda, que ocupa una antic corral amb una dovella del 1874.

Monument/element singular

31/10/2008

Carrer Sant Antoni, 02Vilanova de Prades

Casa amb la porta d'entrada feta en dos moments. A l'arc hi podem veure la data de construcció entre dos elements decoratius.

Altres

10/04/2007

Sala abacial de l'abat MenguchoVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sala situada a nivell del sobreclaustre, corresponent a l'ala nord, i construïda sobre la cuina del pis inferior. Obra de pedra (carreus regulars). D...

Altres

01/02/2008

Claustre del LocutoriVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Claustre del monestir situat entre la galeria de llevant del claustre major i l'àrea de la infermeria. Solament consta de tres ales, car l'espai que ...

Altres

16/01/2008

Cuina antigaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Cuina antiga del monestir, obra de pedra (carreus regulars).De planta gairebé quadrada, s'estructura en una gran volta de creueria, formada per gruix...

Altres

19/02/2008

Antiga sala de comptesVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici del monestir situat al sobreclaustre, tocant a una altra sala abacial, i orientada al nord. Té al pis inferior el locutori de conversos. Obra...

Capella

01/02/2008

Antic scriptorium-arxiu (anomenades "sales gòtiques")Vimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Construcció del monestir adossada al mur est del dormitori de monjos, basti sobre la sagristia vella i el capítol. Obra de pedra (carreus regulars). De...

Altres

16/01/2008

Porta ReialVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Torres de defensa militar situades a la Plaça del Monestir, formen part del recinte defensiu de Poblet que inclou les principals construccions. Al ce...

Portal

01/02/2008

C. Ramon Grinyó, 18Vimbodi i Poblet - Vimbodí

En una antiga casa pairal de la vila s'hi poden veure emprades com a llinda d'una porta lateral tres carreus amb diferents escuts d'abats de Poblet...

Monument/element singular

15/05/2008

Església de Sant Bernat del CodoçVimbodi i Poblet - Vimbodí

Església d'una nau de la qual només queden els murs laterals poc visibles i l'arrencament de la volta al llarg del mur nord.Es pot observar una petita ...

Església

21/02/2008

Dormitori dels conversosVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sala situada a la part nord-oest del monestir, zona reservada als conversos o llecs, que tenien en aquesta part els seus propis edificis (refetor,l...

Altres

25/01/2008

Molí del Caixes o del SenyorSolivella - Solivella

Es tracta d'una bella edificació de dos cossos: el pou i l'edifici annex amb l'obrador i l'habitatge del moliner. El pou està constituït per un conducte v...

Molí

19/10/2009

Antic fossarSolivella - Solivella

Plaça ubicada al costat de l'església, fou l'antic cementiri del poble fins al trasllat de les tombes a la ubicació actual.

Altres

20/03/2009

Capella de Sant IsidreMontblanc - Montblanc

És una capella de Sant Isidre col·locada a la paret de Cal Cartanyà.

Capella

22/08/2011

Capelleta votiva de Sant CristòfolEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Capella segurament datable del segle XIX, si es té en compte la seva decoració. L'ús de la rajola colorada en blanc i marró (precedent del que a finals del...

Capella

19/10/2010

C. Font, 10Conesa - Conesa

Casa del segle XVII adossada a l'interior de la muralla. Un element interessant és l'escut que conserva a la llinda de la portalada.

Cases i palaus

31/10/2008

Pl. de cal Treso, 25Conesa - Conesa

Casa reconstruïda.

Monument/element singular

31/10/2008

Castell de ConesaConesa - Conesa

De l'antic castell de la vila només en queda una construcció que no suggereix que fos el castell. Segons sembla, les pedres del castell van servir per b...

Castell

31/10/2008

Convent de Santa AnnaConesa - Conesa

Només queden pedres.

Convent o monestir

31/10/2008

Carrer Sant Joan, 12Sarral - Sarral

Balcó amb la pedra balconera decorada amb motllures.

Cases i palaus

23/02/2007

C. Llibertat, 12 - Cal Bonet VellRocafort de Queralt

Antiga casa d'una família benestant del poble reformada a mitjan segle XVIII.Construcció de tipologia característica de la zona, amb murs irregulars de pe...

Cases i palaus

23/10/2007

C. Santa Llúcia, 06-Ca la VicentetaRocafort de Queralt

Porta amb brancals de pedra i arc carpanell rebaixat on destaca la dovella central decorada amb un motiu vegetal on es pot llegir la data 1800.

Monument/element singular

23/10/2007

C. Major, 103Montblanc - Montblanc

Clau d'arc amb l'any 1803 gravat.

Monument/element singular

13/09/2011

C. Major, 22-Cal CarletsRocafort de Queralt

Clau de volta d'una porta bastida amb dovelles regulars. S'hi pot veure la inscripció ANY i la data 1789. També hi apareixen dos símbols que representen l...

Monument/element singular

23/10/2007

Palau del CastlàMontblanc - Montblanc

Edifici de construcció cúbica, inicialment aïllada, amb jardí i hort.Façana amb una gran porta adovellada, on s'entreveuen finestrals renaixentistes, i rema...

Palau

07/10/2011

Placeta de l'Abelló, 06Vilanova de Prades

Casa particular amb una porta adovellada d'arc de mig punt. La clan de l'arc presenta un escut amb una data (1571), per la seva col·locació és probabl...

Altres

11/04/2007

C. Major, 114Montblanc - Montblanc

Malgrat que Ca l'Aguiló ha estat dividida recentment en dues propietats, s'ha de considerar una sola casa.La façana del c. Major presenta uns esgrafiats...

Cases i palaus

13/10/2011

Hort del PortuguèsMontblanc - Montblanc

Antiga caseta rural d'esbarjo de la petita burgesia de la vila de primers del segle XX amb aires noucentistes. Amb glorieta i molí de vent per extreu...

Mas

20/12/2011

C. Fortuny, 2 - Antiga rectoriaPira

Casa situada prop de l’església, amb planta baixa i dos pisos.Sobre la porta d’entrada, a la dovella de la clan, s’hi pot veure un petit escut decor...

Rectoria o abadia

22/03/2007

Carrer Major, 5Pontils - Pontils

Es tracta d'un habitatge privat, compost de planta baixa i primer pis. La façana de la casa està arrebossada amb esgrafiats imitant marques de carreus....

Monument/element singular

16/07/2007

C. Major, 10Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i 3 plantes. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada amb ...

Monument/element singular

27/10/2008

Carrer Sant Joan, 11Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i brancals de pedra. A la clau de l'arc hi ha esculpit ANO 1882.Balcó amb pedra balconera decorada. L'elevat grau d'erosió no pe...

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Sant Antoni, 01Vilanova de Prades

Casa amb balconada al primer pis. La porta presenta un arc adovellat amb la data de construcció dins una cartela amb dues eines alusives a l'ofici de ...

Altres

10/04/2007

Font de Baix i RentadorsPassanant i Belltall - Belltall

Conjunt de font i rentadors que actualment disposen d'aigua alimentats per la mina de Baix que dona nom a la font. A més al costat dret on hi ha la f...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/07/2019

Carrer Sant Joan, 13Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i muntants de pedra. A la clau de l'arc hi figura esculpida la data 1882 sota de la paraula ANNO.

Cases i palaus

23/02/2007

C. Sant Antoni, 13 - Cal FornerRocafort de Queralt

Portal amb arc de mig punt. A la dovella central s'hi pot veure la data de construcció de l'edifici.

Monument/element singular

23/10/2007

Capella de Sant AntoniSarral - Sarral

Capella dedicada a Sant Antoni. A l'interior de la fornícula decorada amb relleus vegetals, hi ha la imatge del Sant. A la part superior hi consta la...

Capella

22/02/2007

C. Major, 09 - Cal JepSolivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres, situat al carrer Major. Façana restaurada, amb acabat de morter monocapa, en bon estat d...

Monument/element singular

07/04/2009

C. Pla, 12Solivella - Solivella

Edifici de planta baixa més dues plantes pis i planta golfa. Façana restaurada i en bon estat de conservació, de pedra natural. La porta d'accés, formada pe...

Monument/element singular

08/04/2009

Carrer Sant Joan, 15Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat la façana original i la disposició dels diferents elements en aquesta.La façana és llisa i únicament presenta dues motllures horit...

Cases i palaus

23/02/2007

Església de Sant SalvadorVimbodi i Poblet - Vimbodí

De planta rectangular i una sola nau, consta de 3 registres amb volta de creueria, amb nervis emmotllurats que reposen en mènsules adossades als murs...

Església

03/02/2014

Raval de Santa Coloma, 25Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Destaca la llinda de la porta principal perquè conté l'any de construcció, 1759, dins un petit rectangle amb un senzill motiu ornamental.

Cases i palaus

22/08/2011

C. Major, 14-Cal BaldrichVallclara

Casa antiga que destaca per la singularitat de la seva portalada dovellada, en la que hi ha gravada un escut religiós i la data 1610. Les llindes de l...

Cases i palaus

15/10/2007

C. Dr. Barrera, 27 - Cal SeguraRocafort de Queralt

Casa restaurada. L'element interessant és la llinda de la porta principal, on encara es pot entreveure gravat l'any de la construcció de l'immoble.

Monument/element singular

09/10/2007

C. Església, 17Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Construcció en estat regular. L'element interessant és la porta dovellada d'accés. A la llinda hi ha gravada la inscripció ANY 1799.

Monument/element singular

15/05/2008

Plaça de l'església, 16Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original, amb algunes modificacions. Damunt la clau de l'arc hi figura esculpida la data 1862.

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Sant Antoni, 03Vilanova de Prades

Casa amb una portalada d'arc de mig punt. La seva clau presenta una inscripció dins una cartela amb la data de construcció "AÑO 1849". Sobre la cartela tr...

Altres

10/04/2007

C. Major, 02-Ca l'AustranetVallclara

Construcció on destaca l'arcada de la porta d'entrada, amb arc rebaixat, i la dovella de la llinda, on hi ha gravat l'any de la construcció 1806.

Monument/element singular

16/10/2007

C. Regina, 03 - Cal MaletMontblanc - Montblanc

L'antiga Casa Malet té uns grans porxos, a sota dels quals hi ha les antigues mesures oficials de la vila, que van funcionar des del 1752 fins al 190...

Cases i palaus

07/10/2011

Carrer Sant Salvador, 14Vilanova de Prades

Edifici popular on es pot observar la portalada antita amb un arc que arranca de dues motllures laterals. Presenta una inscripció rectangular amb les ...

Altres

10/04/2007

Carrer Progrés, 06 - Cal BonetSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

De la casa destaca el calze tallat de pedra i la dovella on hi ha gravat l'any de la construcció sobre la porta.

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer Major, 32Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica original amb algunes modificacions. La part inferior de la façana és de pedra i la resta està arrebossa...

Cases i palaus

22/02/2007

C. Ponent, 01Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa restaurada. L'element interessant és la llinda de la porta principal, en la qual s'hi pot llegir gravat: ANY 1732.

Monument/element singular

15/05/2008

Carrer Sant Joan, 19Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i brancals de pedra. Amb guardacantons. A la clau de l'arc hi ha esculpida la paraula ANO.

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Sant Joan, 40Sarral - Sarral

En una barana de ferro forjat hi figura l'any 1888. La part superior està decorada amb M intercalades, símbol marià, mentre que la inferior imita formes ...

Cases i palaus

23/02/2007

Celler CooperatiuMontblanc - Montblanc

El Celler Cooperatiu montblanquí és d'estil modernista i el projecte va ser realitzat per l'arquitecte Cèsar Martinell i consistia en la construcció d'una...

Cooperativa

12/06/2017

Antic celler cooperatiuSarral - Sarral

Antic celler cooperatiu. L'edifici original no presenta cap tret arquitectònic destacable. La decoració de la façana és igualment sencilla, amb imitació d'un ca...

Cooperativa

23/02/2007

Raval de Sant Joan, 23Sarral - Sarral

Pany de la porta decorat on hi consta la data 1781. Igualment a la porta hi ha gravada la data 1782.

Cases i palaus

23/02/2007

Capella de Santa MariaPontils - Vallespinosa

Edifici d'una sola nau amb absis semicircular a la capçalera. La seva coberta estava formada per una volta de canó continua. La porta d'accés es troba al ...

Capella

16/07/2007

Pl. Major, 15Conesa - Conesa

Casa nova adossada a l'interior de la muralla. L'any està inscrit en la dovella central de l'arcada.

Monument/element singular

27/10/2008

Placeta de l'Abelló, 09Vilanova de Prades

Casa on encara es conserva part de l'entrada antiga, amb un arc escarser que arranca de dues motllures laterals. La part superior d'aquest arc està o...

Altres

11/04/2007

Molí del PotauSarral - Sarral

Enginy d'un molí d'oli. Es conserven tots els elements de la premsa de lliura (lliura, cargol, embarrador, giny, balanceres i espadelles), el rodet a...

Molí

23/02/2007

Font de la Plaça MajorVimbodi i Poblet - Vimbodí

Font d'estructura piramidal, en forma d'obelisc. Amb una canella en cadascuna de les quatre cares. A mitjça alçada, per sota de les canelles, hi ha les...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

07/03/2008

C. de l'Hospital, 10Solivella - Solivella

Casa de planta baixa i dos pisos. Actualment s'utilitza només com a magatzem. L'element interessant és la llida de la porta principal, en la qual es po...

Monument/element singular

27/03/2009

C. de la Font, s/nVimbodi i Poblet - Vimbodí

Porta d'un pati en la qual l'element interessant és una de les dovelles que forma part de la llinda i en la qual s'hi pot veure gravada la data de co...

Monument/element singular

01/04/2008

C. Placeta, 01-Cal JosaVallclara

Casa restaurada. L'element més remarcable és l'antiga porta principal dovellada, actualment reconvertida en finestra, en la qual hi ha gravat l'any, el...

Monument/element singular

15/10/2007

Pont del TorrentetBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Pont d'un sol ull bastit amb pedra, argamassa i morter.El pont original ha quedat cobert pel pont nou fet amb plaques de formigó prefabricat.

Pont

24/11/2014

Carrer Major, 02Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica original. Conserva la cantonera i probablement la barbacana original fou substituïda a mitjans de s...

Cases i palaus

30/11/2020

Carrer Nou, 05Sarral - Sarral

Portalada amb llinda i muntants de pedra calcària. Al centre de la llinda hi figuren, en relleu, uns motius vegetals coronats per una flor de lis, on...

Cases i palaus

23/02/2007

C. de Baix, 02 - Cal ParranxóPassanant i Belltall - Belltall

Casa antiga de la que destaca el gravat que hi ha a l'escut de l'entrada amb les incials I.F. I una creu dels templers que puja fins a la part infe...

Monument/element singular

23/07/2019

Plaça de l'església, 10Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana original. Cal destacar que la barbacana és l'original, on encara és visible la decoració de t...

Cases i palaus

23/02/2007

C. Major, 36-Cal Joan SalesVallclara

Casa de pedra restaurada on destaca la porta d'entrada, amb una arcada rebaixada, a la dovella central de la qual hi ha un escut i la data de const...

Monument/element singular

15/10/2007

C. Major, 42 - Cal FerrerPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra amb una llinda on hi ha esculpit l'any de la construcció de l'immoble.

Altres

23/07/2019

C. de Baix, 23 - Cal Pep El CurtPassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra de la que destaca la llinda que reflexa l'any en que va ser construïda la casa: al 1772, un de les més vella del municipi.

Monument/element singular

30/11/2018

C. Major, 59Montblanc - Montblanc

És una casa plurifamiliar reformada segons el projecte de restauració i reforma que va fer l'arquitecte català Cèsar Martinell i Brunet per a Rafael Alfons...

Cases i palaus

13/10/2011

Carretera d'Artesa, 62Solivella - Solivella

Edifici cantoner compost de planta baixa més dues plantes. Façana en no gaire bon estat de conservació. Destaca l’escut de la porta d’accés, formada per un ...

Monument/element singular

27/03/2009

Carrer Sant Joan, 17Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la decoració de la façana originals. La façana principal està decorada imitant un carreuat, on a les pa...

Cases i palaus

09/07/2007

Travessera de Sant Roc, 05Sarral - Sarral

Llinda de fusta on hi ha gravada la data 1784.

Cases i palaus

23/02/2007

C. Major, 34 - Cal CastellRocafort de Queralt

L'element més interessant d'aquest edifici és la dovella de la porta de la façana principal.Es tracta d'una dovella esculturada on s'hi pot veure la data...

Monument/element singular

23/10/2007

Cal GenerForès - Forès

Casa antiga de pedra de la que destaquen la llosa del balcó i la finestra.

Cases i palaus

07/06/2011

Capella de Santa LlúciaRocafort de Queralt

Petita capella votiva dedicada a Santa Llúcia.

Capella

09/10/2007

Raval de Vilanova, 13-Cal Cap SecVallclara

Casa reformada on destaca la portalada amb dintell de pedra daurada de Poblet on hi ha l'any de la construcció esculpit.

Monument/element singular

15/10/2007

Pl. de l'Església, 02-Cal PeretVallclara

Casa de pedra amb un esglaó i una llinda en la qual hi trobem escrit l'any 1750.

Monument/element singular

15/10/2007

Carretera Baixa, 27Passanant i Belltall - Belltall

Casa en ruïnes de finals del segle XIX. L'únic element interessant és la seva portalada decorada.

Cases i palaus

30/11/2018

C. Llibertat, 08 - Pep de la ViudaRocafort de Queralt

Casa restaurada on destaca la seva porta amb arc carpanell. A la magnífica llinda s'hi poden veure els símbols de la pagesia, la rella i el falçó amb esc...

Monument/element singular

09/10/2007

Carrer Targa, 33Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat part de l'estructura arquitectònica original i la distribució dels diferents elements en aquesta. Portalada amb arc rebaixat i b...

Cases i palaus

23/02/2007

C. Major, 40 - Cal BisbePassanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra amb una llinda on hi ha esculpit l'any de la construcció de l'immoble: 1869 i que va ser reconstruïda l'any 1995.

Monument/element singular

22/07/2019

C. Poblet i Teixidó, 16Montblanc - Montblanc

Casa característica del segle XVIII. Pedra col·locada sobre la llinda del portal amb l'any 1776 gravat.

Cases i palaus

13/09/2011

Camí de Sarral, 26Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada amb una dovella central amb la data de construcció de...

Monument/element singular

31/10/2008

Torre del Mas de Cal PortaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antiga torre quadrada, on encara hi queden les escales de pedra. En aquesta torre hi ha una masia adossada, Cal Roset. La torre és de planta rectangu...

Torre

19/09/2011

Capelleta votiva de Sant MiquelEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Capella

20/10/2010

Carrer de Sant Joan, 5Passanant i Belltall - Belltall

Casa de pedra antiga de la que destaca la llinda de l'entrada amb la data en que va ser construïda la casa, 1803, les repises de les finestres i la c...

Cases i palaus

29/11/2018

Pl. Major, 11 - Casa DesclergueMontblanc - Montblanc

La Casa Desclergue inicialment estava alineada amb la resta de façanes de la plaça però després es va posar de més el cos ressortit porticat, realitzat amb ca...

Palau

13/09/2011

Carrer Hospital, 15Sarral - Sarral

Portalada d'arc rebaixat i muntants de pedra. A la clau de l'arc hi figura esculpida la data 1810, emmarcada en una decoració en relleu de tipus vegetal.

Altres

30/11/2020

Font de la Plaça de BaixRocafort de Queralt

Font de ferro colat d'una única canella bastida sobre un peu de pedra. El basament és original mentre que l'estructura de ferro és més moderna.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

23/10/2007

Antic Hospital dels PobresSarral - Sarral

Antic Hospital dels Pobres. D'aquest edifici només en resta in situ la portalada d'arc de mig punt i muntants de pedra. Damunt de la clau de l'arc hi...

Hospital

22/02/2007

Carrer Sant Joan, 46Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. En un dels balcons hi ha una barana de ferro forjat amb un motiu en forma d'escut, al...

Cases i palaus

23/02/2007

C. Sant Vicenç, 03 - Ca l'AlbaredaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran casa senyorial reformada però que conserva l'arcada de l'entrada de pedra tallada i en la dovella central hi ha gravat un escut amb formes barroq...

Monument/element singular

19/09/2011

Plaça de l'Estudi, 02Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica original i la decoració de la façana original.

Cases i palaus

23/02/2007

Font MajorPassanant i Belltall - Belltall

Font de peu de pedra amb dues piques també de pedra tallada una de forma semicircular i una de quadrada.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

30/11/2018

C. Major, 15-Cal SalesVallclara

Gran casa de la família Sales que conserva diferents element d'interès arquitectònic de diferents estils tals com una finestra gòtica, vestigis d'una arcada ...

Cases i palaus

16/10/2007

Carrer Sant Francesc, 63Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. Destaquen les golfes, amb la teulada amb cabirons i llates i l'ampit de les finestres ...

Cases i palaus

23/02/2007

Carrer Sant Francesc, 76Sarral - Sarral

Clau de la llinda de l'arc rebaixat de la portalada. Està guarnida amb uns elements vegetals en relleu on al centre hi figura la data 1787.

Cases i palaus

23/02/2007

Plaça Padreny, 07Sarral - Sarral

Carreu de pedra de la carreuada de l'escaire de la casa en el que es pot llegir la data 1767.

Altres

10/04/2007

Molí de Sant Magí de la BrufaganyaPontils - Sant Magí de la Brufaganya

Antic molí fariner situat a la dreta del torrent de Sant Magí, afluent del riu Gaià. De l'edifici tansols resta una paret i part de l'inici de la volta d...

Molí

17/07/2007

Creu de BarràsSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Creu de terme que actualment sols conserva original el peu i el pilar. El capitell està mutilat però encara permet visualitzar unes inscripcions que fan...

Creu de terme

19/09/2011

C. Dr. Barrera, 11 - Cal VenturaRocafort de Queralt

Casa restaurada on destaca la seva porta adovellada. A la dovella central s'hi pot veure la data de construcció de la casa (1794).

Monument/element singular

09/10/2007

Carrer Sant Joan, 23Sarral - Sarral

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la decoració de la façana originals. La façana està pintada imitant un carreuat. El perímetre de les fine...

Cases i palaus

10/04/2007

C. del Castell, 53 - Torre 24Montblanc - Montblanc

Aquesta torre té el seu espai interior ocupat per la casa núm. 53 del carrer del Castell, la casa està en mal estat de conservació. La part superior de l'...

Torre

13/09/2011

C. Doctor Robert, 8 - Cal CeldoniPira - Pira

Casa particular de planta baixa i dos pisos. Amb porta d’accés adovellada i motllurada amb escut i data a la clau de l’arc.

Cases i palaus

03/03/2014

Carrer Major, 13-15Vilanova de Prades

Casa amb porta d'arc de mig punt dovellat. La data de construcció apareéis a la clan de l'arc, on també es pot observar un escut tallat, amb l'anagrama de...

Cases i palaus

10/04/2007

C. Ravalla, 07Conesa - Conesa

És un corral reconstruït.

Monument/element singular

17/10/2008

C. Sant Antoni, 35 - Cal ClaretRocafort de Queralt

Construcció d'estil colonial aixecada durant els anys 1920. El constructor va ser el rocafortí Josep Tomàs "del Bep".

Cases i palaus

17/07/2007

Porta del cementiriVilanova de Prades

Porta de l’actual cementiri, adossat a l’ermita de Sant Antoni. Està construïda per un arc adovellat que sosté una creu de ferro forjat i una reixa de f...

Altres

12/04/2007

C. Pius XII, 4Pira

Casa particular formada per tres plantes, on al pis central hi trobem les balconades. És un exemple típic de construcció de finals del segle XIX.A la por...

Cases i palaus

22/03/2007

C. Carrerada, 12Pira

Casa particular de tres plantes.La porta principal està formada per un arc rebaixat amb un escut a la pedra de la clau i la data 1883.

Cases i palaus

22/03/2007

C. Àngel Guimerà, 5 - Cal Ramon del RamonetPira

Casa particular de tres plantes amb un balcó al primer pis.Portalada formada per una gran llosa de pedra com a llinda, on apareéis un símbol de la creu ba...

Cases i palaus

22/03/2007

Antiga abadiaVallclara

Casa reformada que deu el seu valor a que antigament havia acollit l'abadia. Actualment encara conserva algun element d'interès com l'arcada de l'ent...

Rectoria o abadia

15/10/2007

C. Santa Llúcia, 22 - Cal TraguetsRocafort de Queralt

Monument/element singular

09/10/2007

Celler de la Societat AgrícolaRocafort de Queralt

Celler modernista-noucentista. De 3 naus: dues paral·leles per a l'estibatge i una independent amb moll de recepció. De terra arrenquen arcs equilibra...

Cooperativa

23/10/2007

Aqüeducte medievalSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Aqüeducte del s. XIII o anterior que salva el riu Gaià, d'uns 4-5 m d'altura i d'uns 2 metres d'amplada total. En un aiguat es va rebentar d'un costa...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

19/07/2011

C. del Pati, 5Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. La casa es troba adossada a la muralla. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada amb una do...

Monument/element singular

31/10/2008

C. Raval, 07Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i dos plantes. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada am...

Monument/element singular

24/10/2008

C. Nou, 06Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i una planta i mitjà. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arca...

Monument/element singular

17/10/2008

Font de Sant Miquel o de DaltForès

Font d'aigua potable que encara conserva uns rentadors on antigament s'hi rentava la roba. Antigament proveïa d'aigua el poble.Està bastida sobre un ar...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/07/2007

C. de la Glorieta, 13 - Cal BatllePassanant i Belltall - Glorieta

Casa de pedra antiga datada del 1588 de la que destaquen els següents elements arquitectònic: la finestra amb un ampit de pedra i la llindes amb la da...

Cases i palaus

11/12/2018

Creu de terme de l'abat Joan de GuimeràVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Creu de pedra situada sobre uns graons. Fust poligonal a la base del qual es poden veure les armes abacials de Joan de Guimerà i la data de 1568. Lla...

Creu de terme

21/02/2008

C. Raval, 11Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i dues plantes. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada a...

Monument/element singular

17/10/2008

Església de la Nativitat de la Mare de DéuPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Església de la Sala, dedicada a la Nativitat de la Verge Maria. S'inicià a començaments del S. XIX i va ser bastida en diverses etapes. L'any 1936 fou de...

Església

13/12/2018

Antiga rectoriaSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

A la façana destaca la porta d'entrada, clavetejada amb motius religiosos, i la llinda de fusta, on s'hi pot veure un símbol religiós i la data 1779. Al c...

Altres

01/04/2011

Mas DavalilloMontblanc - Prenafeta

La Casa Davalillo és un gran mas que té dues portes d'accés fetes amb arc de mig punt, una elegant galeria d'arcs de mig punt i un bell esgrafiat on hi a...

Cases i palaus

13/10/2011

CementiriSolivella - Solivella

Cementiri de Solivella. Edifici de planta rectangular, la porta d'entrada està composta per un arc escarser coronat per un frontó.

Cementiri

19/10/2009

Carrer Major, 26Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Portalada construïda amb llinda de pedra de dos cossos amb la clau central on està esculpida la data de construcció, 1897. Els laterals també són fets amb blo...

Monument/element singular

24/04/2008

C. Major, 34Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa molt reformada. L'element interessant és la porta d'accés. A la dovella central hi figura la data de construcció (1762) i el cognom del propietari (C...

Monument/element singular

12/03/2008

Molí de PobletVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici de planta rectangular, planta baixa i dos pisos. A la seva part posterior conserva la seva bassa d'uns 22 metres de diàmetre.

Molí

21/02/2008

Carrer major, 65Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Portalada de la casa nº65 del carrer Major formada per una llinda de pedra en forma de "u" i amb escut amb la data de construcció (1778). Els laterals...

Monument/element singular

02/01/2008

Pont de la partida PrunatellsPiles,les - Les Piles

Bastit amb pedra irregular rejuntada amb terra i morter de calç. Té unes dimensions de 14,5 metres de llargada i 8,80 metres d'amplada. Disposa d'un ún...

Pont

15/12/2016

Església de Sant JoanMontblanc - Lilla

L'església de Sant Joan Baptista té un aspecte aparentment romànic, tot i que de la construcció romànica poca cosa en queda perquè l'església va ser reconstruïda e...

Església

10/08/2017

AjuntamentVimbodi i Poblet - Vimbodí

Edifici compost per planta baixa i un primer pis. La planta baixa està formada per un porxo de tres grans arcades ( dos obertes i una cegada) on s'hi...

Ajuntament

03/04/2008

Mas de DaltVimbodi i Poblet - Vimbodí

Mas de grans dimensions format per diferents edificis. Restaurat en la major part. Format per planta baixa, primer pis i golfes. En el seu interior...

Mas

02/01/2008

Santuari de la Mare de Deu dels TorrentsVimbodi i Poblet - Vimbodí

Ermita d'estil renaixentista amb una façana de pedra vista i una portalada de petites dimensions de pedra.Al costat de la porta d'accés, on hi un dinte...

Ermita

03/04/2008

Font del LleóSolivella - Solivella

Font de pedra composta per dos cossos, un inferior on es troba la pica i un superior amb l'aixeta decorada i una base que hauria sostingut algun el...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/03/2009

Cuina nova i rebostVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Edifici construït darrera la cuina del segle XVIII, situat entre el refetor de monjos i el refetor de conversos. Obra de pedra (carreus regulars). De...

Altres

25/01/2008

C. Mestre Rebull, 02Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Porta adovellada amb llinda de fusta. La llinda està gravada amb la inscripció ANI i la data 1776.

Monument/element singular

28/02/2008

Sagristia VellaVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Sagristia antiga de l'església major del monestir, situada a l'extrem del braç nord del creuer. Obra de pedra (carreus regulars). Té planta rectangular, ...

Altres

28/02/2008

C. Aragó, 06Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa restaurada on l'element interessant és la llinda de sobre la porta principal on s'hi pot llegir, gravat a la pedra "Barnat Nadal 1779".

Monument/element singular

15/05/2008

C. Nou, 03Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i una planta i mitjà. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arca...

Monument/element singular

27/10/2008

C. Església, 09Vimbodi i Poblet - Vimbodí

Casa restaurada. L'element interessant és la llinda de pedra de la porta principal en la que hi ha gravat l'any de construcció (1777) i el nom del propi...

Monument/element singular

15/05/2008

C. de la CreuSolivella - Solivella

Habitatge aïllat, compost de planta baixa més una planta pis i planta golfa. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la port...

Monument/element singular

27/03/2009

C. Nou, 24Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i una planta i mitjà. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arca...

Monument/element singular

24/10/2008

Clos murallatEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

El nucli murallat de l'Espluga Jussana devia començar sota els cingles del castell i quedava delimitat per l'actual camí de la Sequieta. Hi destacava l...

Muralla

14/07/2009

C. de la Font, 08Conesa - Conesa

Casa adossada a l'interior de la muralla. Com a elements d'interès trobem la portalada i el símbol de Jesucrist Home.

Monument/element singular

27/10/2008

C. Major, 19Conesa - Conesa

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Esta formada per la planta baixa i 2 plantes. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada amb ...

Monument/element singular

27/10/2008

Pl. Major, 03Conesa - Conesa

L'element més destacat de la casa és la porta d'accés, amb la data 1907 a la dovella central. Encara conserva el banc de pedra al costat de la porta prin...

Monument/element singular

27/10/2008

ColomerConesa - Conesa

Restes d'un antic colomer bastit amb pedra del país. La construcció mesura 7,70 m de llargada per 2,7 m d'amplada i una altura aproximada de 3,5 m

Altres

04/01/2010

Porxo del carrer de BaixPassanant i Belltall - Belltall

Porxos de pedra amb dues arcades amb arcs de mig punt que inicialment formaven par de les muralles i actualment d'una casa particular.

Porxos, voltes i arcades

09/07/2019

Basseta del MagíSenan - Senan

Petita bassa que recull l'aigua d'una font propera. Aquesta aigua era aprofitada tradicionalment per un antic hort i un sembrat. Els animals de la ...

Altres

03/03/2010

C. del Mur - Torre 25Montblanc - Montblanc

És una torre totalment restaurada.

Torre

13/09/2011

Pl. Major, 03 - Cal BarreraMontblanc - Montblanc

Localitzada a les parts massives de les plantes superiors, la decoració esgrafiada es basa en flors (a la part massiva del parament) i una bonica orna...

Cases i palaus

13/09/2011

Mas i molí de la FargaMontblanc - Montblanc

A l'esquerra del riu Francolí, a l'aiguabarreig d'aquest amb el torrent Sec que recull les aigües del vessant oest de la carena de Miramar.Gran masia...

Molí

02/08/2012

Plaça de l'Església, 13Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana amb esgrafiats senzills probablement de finals del segle XIX. Trobem unes franges horitzontals fines que separen els diferents pisos a la façana...

Monument/element singular

22/08/2011

Església de Sant MiquelEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Església d’estil classicitzant, que es pot comprovar clarament en la forma de la portalada, detalls del frontó i campanar.La capella lateral d’estil gòtic,...

Església

19/10/2010

Abadia de Santa Maria de PobletVimbodi i Poblet - Monestir de Poblet

Gran conjunt monàstic edificar segons la planta prefixada dels cenobis cistercencs. Té un nucli central (ss.XII-XIV):esglési major, claustre i dependències...

Convent o monestir

07/03/2011

Cal CarlàSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Vivenda de l'antic castlà de la població. Ha estat molt reformada amb el pas dels anys però conserva encara elements que poden datar-se del segle XVIII i X...

Altres

01/04/2011

C. Cases Noves, 18Montblanc - Lilla

És una llinda que té gravada al seu centre la inscripció "ANY 1786".

Monument/element singular

20/09/2011

C. d'Anselm Clavé, 18Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

L’edifici respón a la tipologia de casa burgesa de la segona meitat del s. XIX, quan els mestres d’obres empraven un llenguatge eclèctic, barreja d’elem...

Cases i palaus

22/10/2010

Torre de GuaitaSanta Coloma de Queralt - La Pobla de Carivenys

Antiga torre de guaita de la qual només queda un fragment de mur, que sembla semicircular, envoltat per la vegetació. No hi ha cap obertura en el fragme...

Torre

13/09/2011

Cal NinotSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Vivenda de data indeterminada situada a l'entrada del carrer de la Font. Ha estat molt reformada. A la façana destaca una magnífica porta adovellada de...

Cases i palaus

01/04/2011

Raval dels Capellans, 5 - Cal PalauSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Com a element destacats de la casa es pot observar la balconada de ferro forjat amb un escut romboïdal policromat amb la bandera de Catalunya al cent...

Monument/element singular

22/08/2011

Molí de l'EstretMontblanc - Montblanc

Antic molí avui reconvertit en vivenda.

Molí

12/09/2012

Cal FabregatForès - Forès

Casa antiga de pedra que ha estat molt reformada. A la llinda de la porta d'entrada s'hi pot veure gravat l'any 1547 així com una ferradura (símbol del...

Monument/element singular

07/06/2011

Pont de la FargaMontblanc - Montblanc

Pont d'un sol ull sobre el torrent Sec a tocar del mas de la Farga. Bastit a base de pedra sense tallar i morter de calç.Antigament devia ser un tram...

Pont

02/08/2012

Església del convent de la MercèMontblanc - Montblanc

La porta d'entrada és de mig punt i es situa en el mur del sud-est, té grans dovelles rematades per una motllura. Les parets que tanquen l'edifici són de ...

Església

13/10/2011

C. Major, 88 - Antiga estació de trenVilaverd - Vilaverd

És una estació construïda durant la segona dècada del segle XX. És un petit edifici de dues plantes d'alçada, de planta rectangular i coberta amb una teulada ...

Altres

02/03/2018

C. Canós, 16Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Aquesta construcció del segle XVll respòn a la clàssica estructura de casa pairal traspassada a l’àmbit urbà.A la dovella central de la portalada hi podem veur...

Cases i palaus

20/09/2010

Carrer de l'Abadia, 02Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

L'element interessant és la finestra de despatxar de la farmàcia Carulla, feta probablement a principis del segle XX, coincidint amb l'obertura en aque...

Monument/element singular

20/09/2010

Carrer Portal d'en Roca, 01Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa que conserva la porta adovellada de mig punt. A la dovella central hi trobem la data de construcció, 1847.

Monument/element singular

22/08/2011

Cal PelegríSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Façana d'una vivenda en ruïnes. L'element més interessant és la porta d'accés, amb una llinda on encara s'hi pot llegir amb dificultat la data 1635 sota insc...

Cases i palaus

01/04/2011

Ca la VictorinaForès - Forès

Antiga casa que es troba totalment en ruïnes i de la qual sols resta l'arcada de la porta d'entrada, que encara s'aguanta dreta, i en la qual s'hi po...

Monument/element singular

07/06/2011

Antiga capella de Sant Pere dels BigatsVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

En queda en peu un fragment del mur de tramuntana en el qual hi ha un portal que no és el propi de l'església. Aquesta sembla que devia tenir uns 10 m ...

Capella

08/10/2010

Cal RuetSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Vivenda moderna. A la façana destaca una magnífica porta adovellada del segle XVII amb arc de mig punt. A la dovella central hi figura l'any 1679 i el ...

Cases i palaus

01/04/2011

Ajuntament (Antic Convent)Vallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Casa de pedra arrebossada, imitant carreus. Té tres plantes: a la planta baixa hi ha un sòcol que sobresurt i tres obertures. Separant les plantes hi ha...

Ajuntament

07/03/2011

Carrer de Montblanc, 02Montblanc - La Guàrdia dels Prats

És un arc de mig punt fet a base de dovelles de pedra.

Monument/element singular

29/09/2011

C. del Mur - Torre 26Montblanc - Montblanc

És una torre totalment restaurada.

Torre

13/09/2011

Convent de les MongesForès - Forès

Segons assenyalen els veïns de la vila es tracta d'un antic convent de monges, del qual només es conserven unes runes que testifiquen la seva existència.

Convent o monestir

07/06/2011

Església de Santa MariaPontils - Santa Perpètua de Gaià

Església romànica del castell de Santa Perpètua, posteriorment esdevení església parroquial del poble. Dedicada a Santa Maria. L'edifici actual fou construït a...

Església

25/04/2013

Mas d'en XupEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Mas de dues plantes porxades amb una petita capella.Edifici d'un únic cos, de gran volum, amb dues galeries en diferents façanes i una esvelta torre ...

Mas

14/02/2019

Cal SamarraSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Vivenda moderna. A la façana destaca una magnífica porta adovellada del segle XVII amb arc de mig punt.

Cases i palaus

01/04/2011

Antic convent de la MercèMontblanc - Montblanc

Adossat a l'església de la Mercè, hi ha l'antic Convent de la Mercè, que actualment desenvolupa la funció de col·legi. El claustre és senzill amb arcades de m...

Convent o monestir

13/09/2012

Carrer Mare de Déu de Montserrat, 06Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana amb uns esgrafiats molt originals. Sobre la porta es conserva un esgrafiat amb motius vegetals; al primer pis trobem dues figures humanes entr...

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer Major, 27 - antic Casal de l'EstrellaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

La casa té com a elements interessants la llarga balconada de ferro forjat de la façana. Ja no queda rastre del nom "Sociedad la Estrella" que figurava...

Ateneus, entitats i associacions

28/08/2011

Antic balneari vil·la EngràciaEspluga de Francolí, l' - Les Masies

El parc i la vegetació dels voltants donarà suport a la ordenació i urbanització del conjunt que construirà posteriorment els xalets del Parc, els xalets Villa ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

07/03/2011

Església de Sant SalvadorVilanova de Prades - Vilanova de Prades

Església de composició arquitectònica barroca. De planta rectangular i absis parcialment poligonal, amb tres cares. L’interior presenta una nau central ent...

Església

03/02/2014

Cal VictorSavallà del Comtat - Segura

Casa d'estil modernista/noucentista.

Cases i palaus

01/04/2011

C. de la Pedrera, 06Montblanc - Montblanc

Llinda d'una porta amb la inscripció gravada "ANY 1808".

Monument/element singular

13/09/2011

Carrer Nostra Senyora de la Mercè, 32Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva els esgrafiats originals. Aquests emmarquen les finestres de manera molt simple; amb motius geomètrics al registres superior i en f...

Monument/element singular

22/08/2011

Baluard de Santa Anna - Torre 28Montblanc - Montblanc

És una casa que té diverses cases adossades, algunes en molt mal estat de conservació.

Torre

12/09/2011

Carrer Mare de Déu de Montserrat, 10Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva els esgrafiats originals.Trobem franges horitzontals a tota la façana i elements vegetals estilitzats sobre les finestres del prime...

Monument/element singular

22/08/2011

Església de Santa MariaVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Església gòtica amb elements romànics i renaixentistes. Portalada romànica formada per una arquivolta de grossa motllura amb àbac i columna a cada costat en l...

Església

08/10/2010

Pl. Major, 02 - Cal PortuguèsMontblanc - Montblanc

La decoració esgrafiada la trobem al llarg de la façana a mode de sanefes i frontons, sent un dels esgrafiats més rics i originals de la vila ducal. La sa...

Cases i palaus

13/09/2011

Cal FideuForès - Forès

Casa antiga que ha estat reformada de la que destaca la llida d'una finestra on es veu gravat un símbol: un triangle amb una "T" en la part superior ...

Monument/element singular

07/06/2011

Restes del mur de la vilaBlancafort - Blancafort

La muralla envoltava tot el nucli antic del poble. Estava feta de reble i maçoneria. El clos tenia cinc portals (de la Bassa, al camí de Montblanc; Pir...

Muralla

23/06/2016

Creu de Terme de la Font de CanellesSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

És una reproducció de la creu original, que es troba a Santa Maria de Bell-lloc. És una de les últimes manifestacions de Creu-Calvari, que és un compendi ...

Creu de terme

28/08/2011

Font de Sant BernatVimbodi i Poblet - Vimbodí

Format per dos espais diferenciats. Un correspon a una font realitzada amb blocs de pedra i una pica semicircular també feta amb pedra. Al seu darrer...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

10/02/2011

C. de Santa Tecla, 34Montblanc - Montblanc

Llinda de pedra que porta gravada la inscripció "MURT RA ANY 1712". Just a sobre d'aquesta llinda i sota d'un balcó s'observa una curiosa pedra esculpida...

Monument/element singular

13/09/2011

C. del Mur - Torre 27Montblanc - Montblanc

És una torre que té ocupat el seu espai interior per una casa en mal estat de conservació i té una altra casa adossada a la seva estructura per la part pos...

Torre

13/09/2011

Arcades de la Placeta del MiradorForès - Forès

Arcades apuntades gòtiques reformades que actualment formen part de l'atractiu turístic del mirador. Segons assenyalen els veïns, antigament per sota d'aq...

Porxos, voltes i arcades

07/06/2011

Pou de gel de mas MateuMontblanc - Rojals

De difícil descripció perquè està totalment cobert de vegetació. Sembla que té una forma ovalada i no s'ha pogut mesurar ni el seu diàmetre ni la seva fondària.En un...

Pou de gel

23/08/2011

C. del Portalet, 01 - Cal Sastre VellVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Podem veure en la porta i en els dos finestrals elements del neogòtic tardà del Renaixement, amb forma de bigoti. En un dels finestrals, a la part de da...

Cases i palaus

06/06/2013

Font de Sant MarçalMontblanc - Montblanc

La font té una estructura cilíndrica de grans dimensions feta de pedra, acabada amb un merlet fet amb maons. Té dues canelles, una de les quals havia est...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

31/08/2011

C. Muralla de Pere III - Torre 19Montblanc - Montblanc

És una torre restaurada.

Torre

13/09/2011

ArcadaMontblanc - Montblanc

Arc de mig punt del carrer Sant Cristòfol que dóna pas, per sota d'una casa amb una cambra voladissa, al punt del Carrer Major on està situada la Capella d...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Cal GiscleForès - Forès

Casa antiga que ha estat reformada. L'element més interessant és el que es conserva de l'antiga porta adovellada d'accés a la casa. A la dovella central ...

Monument/element singular

07/06/2011

C. Sant Josep, 15Montblanc - Montblanc

Aquesta casa té com a elements dignes de destacar les grans arcades de la planta baixa, el finestral que dóna a la Plaça dels Jueus i l'elegant finestral ...

Cases i palaus

13/09/2011

Cal MarianoForès - Forès

Casa antiga reformada que encara conserva arcs romànics i gòtics en un pati que té a l'entrada de la casa.

Monument/element singular

07/06/2011

El Casal MontblanquíMontblanc - Montblanc

El Casal Montblanquí és l'edifici del que podem considerar com la principal entitat montblanquina, tant per la seva llarga història (es va fundar l'any ...

Ateneus, entitats i associacions

24/08/2011

Cal PotsForès - Forès

Casa antiga reformada l'any 1999 que té com elements d'interès un forn que es conserva amb molt bon estat, un pou d'aigua que es troba a l'entrada de l...

Cases i palaus

07/06/2011

Carretera d'Igualada, 08Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva els esgrafiats originals. Trobem franges horitzontals combinades amb unes motllures verticals entre les obertures que acaben amb ...

Monument/element singular

22/08/2011

Plaça del Portalet, 20Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Destaca la porta dovellada de mig punt perquè la dovella central conté la data de construcció de la casa: 1789.És la casa on va néixer Mossèn Joan Segura i Val...

Monument/element singular

22/08/2011

Font de les CanellesSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Font que recull l'aigua del riu Gaià, que neix al manantial del Gubià, molt a prop de la font. Concebuda com un àmbit rectangular tancat mitjançant pilons ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

28/08/2011

Antics rentadors al carrer XolladorsMontblanc - Montblanc

Hi ha una porta de reixa que tanca l'accés a l'espai que havien ocupat els antics rentadors. Eren rentadors individuals en dos blocs de 6 i 24 rentad...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

18/07/2016

C. Major, 24 - Cal MasdeuMontblanc - Montblanc

Esgrafiat modernista.

Cases i palaus

13/09/2011

Raval dels Capellans, 21Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Destaca la llinda de la porta perquè conté la data de construcció de la casa: 1751.

Monument/element singular

22/08/2011

Resclosa MedievalSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Construcció esglaonada que provocava un petit saltant d'aigua procedent de la resclosa medieval que recollia les aigües del rec i que forma un petit t...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/08/2011

C. Major, 09 - Cal Vilalta Montblanc - Montblanc

La façana feta d'estuc, presenta abundant ornamentació, sent la mésimportant a les golfes.De temàtica vegetal amb ús de la corba. S'han alternat els colors ...

Cases i palaus

07/10/2011

Capelleta de Sant RocSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Capella amb decoració barroca instal·lada a la paret de la casa núm. 6 del carrer Sant Roc, que conté la imatge del sant patró del carrer.Capelleta en form...

Capella

25/08/2011

Era dels FraresSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Era que destaca perquè encara conserva l'empedrat del terra per on passaven els animals que trepitjaven el blat. Aquesta era circular, però, actualment ...

Altres

13/09/2011

Pedrafita o Queixal de la BruixaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Monòlit rectangular conegut popularment com a “Queixal de la Bruixa”. Mesura 3,60 x 0,70 x 0,40 metres i pesa aproximadament uns 3.500 Kg. Porta grava...

Monument/element singular

13/09/2011

Antic Hospital dels JueusSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

De l'antic hospital dels jueus de la vila en queda una portalada adovellada, amb pedres de grans dimensions amb un arc de mig punt, actualment reix...

Hospital

31/08/2011

Font de la SebaMontblanc - Montblanc

La font és a tocar el riu Francolí. Aprofitant la sortida de l'aigua es va bastir una petita bassa i un banc fet a partir de petites rajoletes ceràmiques.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

02/01/2012

PortalPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Arcada d'entrada al poble amb dovelles formant un arc de mig punt. A la part interior encara s'hi poden observar els forats on s'enclavava la porta...

Portal

13/12/2018

Porxos de la Plaça MajorSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Plaça de forma trapezoïdal, més ampla a la banda de llevant, que va estrenyent-se cap al Portal de Sanou o de Cervera, on es converteix en un estret corr...

Porxos, voltes i arcades

31/08/2011

Mas d'en BriàsSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran masia en estat d’abandonament de planta baixa, dos pisos i un cos més elevat on hi ha les golfes. Aquest cos té un coronament ondulat, típicament ba...

Mas

13/09/2011

Forn de calçMontblanc - Montblanc

Antic forn de calç de dues boques.

Forn

02/08/2012

C. Major, 55 - Ca l'AdrogueretMontblanc - Montblanc

S'ha de destacar d'aquest edifici l'aparador i porta d'accés de fusta, consistents en uns muntants de fusta que sostenen unes llindes on s'hi pot lle...

Botiga

12/09/2011

C. Muralla Alfons III - Torre 29Montblanc - Montblanc

Aquesta torre té al seu lateral esquerra una llinda de pedra que té l'any 1796 gravat. Aquesta llinda es troba sobre dos muntants de pedra polida.

Torre

13/10/2011

Molí de VinyolsMontblanc - Montblanc

Restes d'un molí fariner d'una mola que s'abastia amb l'aigua del barranc de la Vall a través d'una síquia.

Molí

12/09/2012

Creu de terme de la Font VellaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Còpia en pedra artificial de l'antiga creu de terme de l'ermita de Santa Anna (al terme municipal de Montblanc però parròquia de Barberà de la Conca) que és dip...

Creu de terme

25/11/2014

Masia CasablancaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

La masia comparteix partida amb tres municipis: Santa Coloma, Llorac i les Piles. Això significa una gran extensió de terreny el que ens pot fer pensar q...

Mas

13/09/2011

C. Poblet i Teixidó, 27Montblanc - Montblanc

És una pedra amb un escut gravat amb el que semblen ser les quatre barres catalanes sota una muntanya. Sobre de l'escut s'observa l'any 1685 gravat.

Monument/element singular

13/09/2011

Muralla de Santa Tecla, 12 - Fàbrica de gomes SanfeliuMontblanc - Montblanc

Fàbrica de gomes Sanfeliu. S'hi pot observar, entre d'altres elements, una ensumania industrial feta a base de maons.

Fàbrica

13/09/2011

C. Poblet i Teixidó, 10 - les Monges VellesMontblanc - Montblanc

La façana del c. Poblet i Teixidó d'aquest edifici està totalment arrebossada excepte la part inferior dreta que és de maçoneria i carreus i hi ha dues arcade...

Convent o monestir

13/09/2011

Antics banys JueusSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran casa de façana de pedra de la que es diu que podria haver estat antigament els banys jueus per l'arquitectura exterior que aquesta presenta. Com...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/08/2011

Rentadors públicsSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

L’accés és a través d’una porta de reixa que conté la data gravada a la llinda, 1820. Hi ha tres basses rectangulars, dues d’alçades i l’altra arran de terra...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

31/08/2011

C. Vilanova del Mercadal, 05Montblanc - Montblanc

És una casa amb arcades i una mica de porxo. Té tres grans arcs apuntats.

Monument/element singular

13/09/2011

Antiga RectoriaVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

L'antiga rectoria va esdevenir el centre de la vida espiritual del poble fins a meitat del segle XX. La construcció actual data dels primers anys del ...

Rectoria o abadia

06/06/2013

C. Pere Berenguer de Vilafranca, 02Montblanc - Montblanc

Aquesta casa té com a base el porxo que cobreix el carrer Desclergue. També, hi ha el com a element a destacar, podem observar el balcó que dóna al carrer Pe...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Ensumania de la fàbrica de gomes SanfeliuMontblanc - Montblanc

Ensumania industrial feta a base de maons.

Ensumania

24/08/2011

Can RequesensSanta Coloma de Queralt - Les Roques

Casa renaixentista conegut amb el nom de Can Requesens. Tot i ser un edifici de planta més o menys rectangular orientat nord-sud, presenta dues const...

Altres

13/09/2011

Call jueuSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Està format per l’actual C/ de les Quarteres (antigament C/ dels jueus), C/ del call (antigament no tenia nom) i C/ del Forn de Baix (format per l’an...

Altres

28/08/2011

Muralla de Santa Tecla, 63Montblanc - Montblanc

Clau d'arc amb l'any 1817 gravat. L'any gravat té gravada una tenalla a l'esquerra i una clau a la dreta; la presència d'aquesta tenalla i d'aquesta cl...

Monument/element singular

13/09/2011

Colomer del Mas GuixetSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antic colomer del mas Guixet. En aquest cas no es troba agregat a la casa sinó a uns 200m. És de planta rectangular i a la part interior es poden veure...

Altres

13/09/2011

Cup de ViSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Cub de vi d'especial interès per estar en un bon estat de conservació i sobre tot per estar escarpat a la roca. Aquest és rodó de 2 m de diàmetre i enrajolat. ...

Altres

19/09/2011

Arcs de l'antic cementiri de Sant MiquelMontblanc - Montblanc

És una filera d'arcs apuntats. L'espai s'ha enjardinat recentment, s'hi ha embassat aigua de forma decorativa i s'hi ha col·locat un monòlit en record ...

Porxos, voltes i arcades

31/08/2011

Muralla de Pere III - Torre 18Montblanc - Montblanc

És una torre restaurada.

Torre

13/09/2011

Molí de CastellvíMontblanc - Montblanc

Antic molí fariner medieval que aprofitava l'aigua del riu Francolí. El molí actual consta de tres parts. La primera és el molí medieval propiament dit, bast...

Molí

06/06/2012

Capelleta de Sant Pere ErmengolMontblanc - La Guàrdia dels Prats

És una petita capella votiva de Sant Pere Ermengol, sant fill de la Guàrdia dels Prats. L'època de la construcció d'aquesta senzilla capella és ben recent: f...

Capella

29/09/2011

Portal d'en Martí, 01 - Cal SeguraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa senyorial de dues plantes, soterrani i golfes, integrada en part en la muralla de la vila. La façana principal és al Portal d'en Martí, del segle XV...

Cases i palaus

25/08/2011

Torre del carrer Sant RocSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antiga torre medieval del recinte emmurallat de la vila. La façana de la torre del carrer de la Font conservava elements renaixentistes com una fines...

Torre

29/09/2011

Antiga sinagoga juevaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Se sap per la documentació que va existir una sinagoga jueva al C/ Major però no se sap on concretament. Actualment no en queda absolutament res i tampoc...

Altres

28/08/2011

Pont del DiableMontblanc - Montblanc

Pont d'un sol ull sobre el torrent de sant Joan.

Pont

02/01/2012

C. de Santa Tecla, 13Montblanc - Montblanc

És la llinda de la porta i té inscrit "Año 1878".

Monument/element singular

20/09/2011

Plaça de l'Església, 18 - Ca L'AribauSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa construïda damunt d'una part dels porxos que envolten la plaça de l'església, en el qual hi ha una biga de fusta amb l'any 1756.

Cases i palaus

22/08/2011

Colomer del Camí Vell de RauricSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Restes d'un colomer més petit i modern que el del mas del Guixet. Construcció feta amb guix i pedra de planta rectangular i amb restes d'una petita teul...

Altres

13/09/2011

Antic QuarterSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Els elements més destacats de la façana són les baranes de ferro forjat que hi ha sobre les portes i també cobrint la finestra de la planta baixa. En un del...

Altres

18/08/2011

Molí de Vent de la Roca XanxaMontblanc - Montblanc

Antic molí fariner de vent. D'estructura circular de pedra i argamassa, amb porta de pedra adovellada i llinda plana. Constava de planta baixa i dos ...

Molí

02/08/2012

Església de Sant MiquelMontblanc - Montblanc

És una de les esglésies més antigues i més ben conservades de la vila. El frontispici és l'únic element que s'ha conservat de l'església romànica. La façana té una ...

Església

07/10/2011

Ermita de Sant Vicenç Santa Coloma de Queralt - Aguiló

Petita església isolada d’una sola nau de planta rectangular en la qual no es marca la part del presbiteri. És coberta amb volta de canó seguit, actualme...

Església

13/09/2011

Castell dels ComtesSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Palau d'època renaixentista i barroca. Façana principal del s. XVI. L'escala del castell va ser construïda pel mestre d'obres Antoni Vernia al segle XVI,...

Castell

21/09/2011

C. Templers - Antic Forn de la VilaVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

L'edifici actual és un edifici modern. No es conserva cap element de l'antic forn de la vila. Només les portes de la façana del carrer Templers podrien s...

Forn

06/06/2013

Església de Sant Jaume d'AlmenaraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Es tracta d’un edifici d’una sola nau, rectangular, amb una capçalera plana a llevant, que ha patit successives reformes fins a ser modificada la sev...

Església

19/09/2011

Carrer Progrés, 14 - Cal MasSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

L'element que interessa és la dovella central de la balconada central de la façana, que conté l'any de la construcció de la casa: 1795.

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer de Baix, 31Montblanc - La Guàrdia dels Prats

És una llinda de pedra que té gravada una creu patent (la creu templera) i, a sota, la inscripció "JAUME IVORA 1604".

Monument/element singular

29/09/2011

Antic Sindicat AgrícolaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Edifici de l’antic sindicat agrícola construït amb estil modernista. Podem observar el perfil mixtilini de la part superior de la façana, així com també a l’...

Altres

18/08/2011

Antic Cementiri - Plaça del PortaletSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antic cementiri situat fora muralles, a l’actual Plaça del Portalet. A finals del segle XVIII, el creixement demogràfic va portar a edificar els ravals...

Cementiri

28/08/2011

Arcades del Carrer Plebania.Montblanc - Montblanc

Són dues arcades apuntades de pedra que sostenen murs de maçoneria i es recolzen al c. Major, 81 (UC 6324301) i el C. Major, 83 (UC 6325501).

Porxos, voltes i arcades

14/09/2011

Façana principal del Cementiri de Montblanc.Montblanc - Montblanc

La façana principal del cementiri de Montblanc és d'estil neoclàssic. La façana està feta a base de bandes horitzontals superposades. Com a elements decorat...

Cementiri

13/10/2011

C. Major, 23- Casa Sanfeliu.Montblanc - Montblanc

La façana del carrer Major és de pedra a nivell de planta baixa i entresol i presenta un relleu amb les inicials "JS". La resta de la façana està arrebossa...

Cases i palaus

07/10/2011

C. Fra Magí Català, 09 Montblanc - Montblanc

És la casa nadiua de Fra Magí Català.

Monument/element singular

13/09/2011

Torre del Portal d'en RocaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran torre de pedra de planta rectangular que pertany al recinte emmurallat del segle XIV i que actualment es troba en mig de dues cases. Des de l'...

Torre

29/09/2011

C. Hospital - Antic HospitalVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Antigament hi havia un hospital, però actualment hi ha el pati d'una casa.

Hospital

06/06/2013

Plaça de l'Església, 14Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva esgrafiats en molt bon estat. Destaquen les tres sanefes horitzontals amb motius ondulants abstractes i vegetals que es veuen int...

Monument/element singular

22/08/2011

Mas de les TorresMontblanc - Montblanc

Arcs apuntats d'una construcció medieval. Possiblement restes d'una antiga masia medieval que donaria nom a la partida del terme.

Mas

03/08/2012

C. de la Pobla, 06Passanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Les llindes de la porta de pedra i els finestrals de les plantes superiors, tallats sobre la pedra típica del nucli urbà, representen una mostra intere...

Monument/element singular

17/04/2019

Antiga Font de la VilaMontblanc - Montblanc

Restes de l'antiga Font de la Vila. Estructura rectangular de 7,3 m de llargada i una amplada de 3,1 a 3,4 m, amb dues voltes de mig punt que delim...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

18/06/2019

C. Major, 19 - Cal GiraltMontblanc - Montblanc

A la façana hi ha la data 1790. Les façanes a nivell de planta baixa són de maçoneria amb carreus. La resta està arrebossada i presenta una decoració esgrafiada ...

Cases i palaus

07/10/2011

Antic portal de PareresSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Només en queden antics vestigis, ja que degut al fort creixement del s. XVIII, s'eixamplaren les muralles. Actualment només hi resta una pedra on hi co...

Portal

15/09/2011

C. de Santa Maria, 05 - Ca l'AngeletaPassanant i Belltall - Passanant

Casa antiga de pedra que destaca per la dovella on hi ha gravat l'any en que va ser construïda la casa, al 1608 i per les finestres que són retallades p...

Monument/element singular

14/12/2018

C. del Forn, 03 - Cal SastreVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Casa molt reformada. Conserva les obertures originals del segle XVI. Es poden veure dos finestrals renaixentistes motllurats i amb ampits de pedra....

Cases i palaus

06/06/2013

Antiga fàbrica tèxtilSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Actualment hi resta l'edifici de les dues naus, però a la part interior no hi ha cap element interessant de la fàbrica.

Fàbrica

21/09/2011

Antic AjuntamentMontblanc - Lilla

És una casa típica de poble, relativament gran; actualment té les parets de pedra vista amb les pedres rejuntades amb ciment. El seu valor sembla que no...

Ajuntament

06/10/2011

Carrer Nostra Senyora de la Mercè, 36Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana amb esgrafiats emmarcant les finestres del segon pis amb motius vegetals simples. També delimiten la façana verticalment.

Monument/element singular

22/08/2011

Església de Santa MariaSanta Coloma de Queralt - Aguiló

Església construïda en diferents estils degut a les diferents etapes de construcció i reformes posteriors, com per exemple el campanar i la capella. Com a...

Església

13/09/2011

Antiga CarlaniaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa fortificada o petit castell que amb diferents obertures, dues de les quals són de mig punt. Formava part de la fortificació de la vila i a la part i...

Castlania

22/08/2011

Pl. dels Àngels, 01 - Fonda dels ÀngelsMontblanc - Montblanc

La Fonda dels Àngels és un típic hostal ubicat al cor del barri jueu o call i té uns magnífics finestrals gòtics geminats amb els arcs trilobulats.

Fonda / Hostal

13/09/2011

Capella de la Mare de Déu dels ÀngelsMontblanc - Montblanc

És una capella votiva de la Mare de Déu dels Àngels, l'època de la construcció del qual pot ser els segles XIX- XX.

Capella

13/09/2011

C. Major, 20Montblanc - Montblanc

La façana és de carreus de pedra i té continuïtat amb la casa núm. 22. Hi ha una portalada amb arc de mig punt a l'esquerra. Hi ha un altre arc apuntat al ...

Cases i palaus

07/10/2011

Molins de la VilaMontblanc - Montblanc

Conjunt arquitectònic de dos molins fariners medievals. Eren coneguts com el Molí Xiquet i el Molí de la Volta.El molí de la Volta consta d'una planta recta...

Molí

12/09/2012

Plaça de Catalunya, 06Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana amb dos llargs balcons de ferro forjat amb motius ornamentals circulars que conserva decoracions en baix i alt relleu en forma de semi-pilastr...

Monument/element singular

22/08/2011

Antiga PresóMontblanc - Montblanc

La Presó Nova és l'antiga presó de Montblanc. És un edifici imponent d'estil neoclàssic. Té 6 finestrals a la planta baixa amb la part superior arrodonida i 7 f...

Altres

13/09/2011

C. Civaderia, 05 - Antic Hostal del FarreróMontblanc - Montblanc

L'antic hostal del Farreró (actual Fonda Colom) és un dels hostals més típics de Montblanc. Potser va ser el primer hostal de la vila ducal. Del conjunt de ...

Fonda / Hostal

13/09/2011

Carretera d'Igualada, 24Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva esgrafiats. A la part baixa, l'esgrafiat consisteix en un fals carreuat. Al primer pis trobem esgrafiats als emmarcaments de les ...

Monument/element singular

22/08/2011

C. Major, 14Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa composta de planta baixa, pis i golfa. Porta amb brancals de pedra. Al mig de l'arc hi ha la data de construcció "1895" inscrita en una cartela d...

Altres

24/11/2014

Plaça Major, 17 - Cal CacahueroSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Hi podem veure un escut de pedra rectangular amb símbols gravats, una planta i un petit animal i l'any (1761). També es pot observar un balcó de ferro for...

Monument/element singular

19/09/2011

Raval dels Capellans, 18 - Cal BorraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antiga casa pairal, reformada a finals del segle XX, que ha conservat elements d'estil renaixentista dels segles XVI o XVII a les finestres i balco...

Cases i palaus

29/09/2011

Molí del Pont de la FustaMontblanc - Montblanc

Antic molí fariner medieval que al segle XIX va ser transformat en molí de guix.

Molí

12/09/2012

Antic molí dels Cervera o dels CapellansMontblanc - Montblanc

Edifici de diverses plantes que té les cobertes a dues vessants. Té una part edificada fa pocs anys. Del conjunt de la part antiga d'aquest molí, hem de ...

Molí

12/09/2012

Restes del Portal del Dissabte o de la Tresona.Montblanc - Montblanc

Portal

12/09/2011

Antic Teatre de l'ArtesanaMontblanc - Montblanc

L'antic Teatre de l'Artesana és la seu actual dels Torraires de Montblanc i Comarca. És un edifici senzill, on l'element a destacar és l'escenari, ubica...

Ateneus, entitats i associacions

13/09/2011

C. Elionor d'Urgell, 02 - Vila Ramona Montblanc - Montblanc

És un habitatge unifamiliar d'aire noucentista. Fixant-se en l'estil arquitectònic, es pot datar l'edifici entre els anys 1903 i 1918; malgrat això la pri...

Cases i palaus

13/09/2011

Carrer Quarteres, 06Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa que es troba a l'antic C/ dels jueus, al nucli de l'antic barri jueu. És interessant perquè conserva una llinda amb la data 1599.

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer Quarteres, 07Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa situada a l'antic C/ dels jueus, al nucli de l'antic barri jueu de la vila.Interessant pels esgrafiats de la façana que conserva. Als laterals, ...

Monument/element singular

22/08/2011

C. Muralla d'Alfons III - Torre 06Montblanc - Montblanc

Torre restaurada i parcialment reformada i rehabilitada.

Torre

12/09/2011

Carretera de Montblanc, 27Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva els esgrafiats originals; aquests emmarquen els panys de façana sense obertures. Destaquen els esgrafiats de la part superior en fo...

Monument/element singular

22/08/2011

Antic cementiri - Plaça de l'esglésiaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antic cementiri situat intramurs. Actualment hi ha la Plaça de l’església o Plaça d’avall, que l’ocupa parcialment. Fou el primer cementiri de la vila i ...

Cementiri

22/08/2011

Antic escorxador municipalMontblanc - Montblanc

L'edifici de l'antic escorxador municipal presenta una fisonomia semblant al Sindicat agrícola que s'havia fet feia poc. La portalada principal i ori...

Altres

24/08/2011

C. Miquel Alfonso, 03 - Cal JosaMontblanc - Montblanc

L'arrebossat de les façanes, molt mal conservat, deixa entreveure maçoneria i restes de decoració esgrafiada d'estil barroc.La portalada de l'esquerra de ...

Cases i palaus

07/10/2011

Font del RavalMontblanc - Montblanc

És una elegant font d'estil neoclàssic de dues canelles.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

24/08/2011

Carretera de Montblanc, 22Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva els esgrafiats originals. Consisteixen en la repetició del mateix motiu ornamental de caràcter geomètric compost per rombes i cercles am...

Monument/element singular

22/08/2011

C. Marxants, 05 - Cal CalderónSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Podem veure 5 balcons de ferro forjat molt treballats, així com dues finestres. En una d’aquestes, hi figura la data 1869 i damunt d'un balcó hi ha un s...

Monument/element singular

19/09/2011

Castell d'AguilóSanta Coloma de Queralt - Aguiló

Castell en ruïnes però que conserva en peu parts de l’estructura original. Les restes conservades fan pensar en un castell de planta rectangular en què el...

Castell

11/09/2011

Carretera d'Igualada, 47Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva decoracions en baix relleu. Trobem un emmarcament a la part superior de totes les finestres amb motius abstractes i uns altres mo...

Monument/element singular

22/08/2011

C. Muralla de Santa Tecla - Torre 07Montblanc - Montblanc

És una torre ensorrada, només se'n conserva la seva base.

Torre

12/09/2011

Antic fossarMontblanc - Lilla

És l'espai que s'assenyala que havia ocupat l'antic fossar de Lilla.

Cementiri

06/10/2011

Pl. de Santa Maria, 05Montblanc - Montblanc

És una pedra esculpida en forma de cap. És curiosa la presència d'aquest element sol en la seva ubicació. El cap d'aquest personatge du bigoti.

Monument/element singular

13/09/2011

C. Major, 130Montblanc - Montblanc

La façana és de carreus de pedra a nivell de planta baixa i primer pis. Els carreus del primer pis estan encintats, decoració que s'imita a la part refeta...

Cases i palaus

07/10/2011

C. de Santa Maria, 04 - Ca la BacardinaPassanant i Belltall - Passanant

Casa que actualment funciona com a establiment rural que disposa, tan en el seu interior com a l'exterior, de diferents elements arquitectònic i ornam...

Monument/element singular

14/12/2018

Ermita de Santa EugèniaPiles,les - Les Piles

Construcció d'una nau i planta rectangular. Façana amb porta d'accés feta a base de carreus de pedra treballada i arc de mig punt amb escut i l'any 1806 e...

Ermita

15/12/2016

C. Major, 16Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa composta de planta baixa, pis i golfa. L'únic element interessant és la porta amb brancals de pedra i llinda adovellada amb la inscripció de la dat...

Altres

24/11/2014

C. del Castell, 16Montblanc - Montblanc

Llinda que du gravada la inscripció "ANY 1801".

Monument/element singular

13/09/2011

Carretera de Montblanc, 29Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Façana que conserva l'arcada de mig punt de la porta així com els esgrafiats originals.Trobem esgrafiats en forma d'espina de peix o ratlles obliqües p...

Monument/element singular

22/08/2011

Muralla de Santa Tecla, 69 - Cal SugrañesMontblanc - Montblanc

Aquesta casa és un exemplar de les cases del segle XIX propietat de gent benestant. La façana de la Muralla de Santa Tecla està arrebossada i hi ha tres ...

Cases i palaus

07/10/2011

Carrer Major - Cal Pau CanalsSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa que té com a elements d'interès els dos dracs de ferro forjat que surten de la barana del balcó cap a la paret del darrere de la casa.Són visibles des d...

Monument/element singular

22/08/2011

Carrer de la Font, 23 - Cal FerrerSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

L'element que més interessa de la casa és la inscripció de la pedra de la llinda de la porta. Hi trobem l'any de construcció de la casa, 1605, i la data de l...

Monument/element singular

22/08/2011

Molí de la TorreSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Molí fariner, on resta una bassa de forma triangular i també s'observa el cacau (pou). D'estructura massissa i quadrada amb petites obertures. Al seu i...

Molí

22/08/2011

C. de la Civaderia, 03Montblanc - Montblanc

És un cap esculpit a la paret d'aquest edifici.

Monument/element singular

13/09/2011

Raval de Santa Coloma, 39Santa Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

D'aquesta casa destaquen les tres reixes de ferro forjat que hi ha davant les 3 finestres de la part inferior.Trobem dues reixes de forma semicircu...

Monument/element singular

22/08/2011

Font de Sant FrancescMontblanc - Montblanc

La Font de Sant Francesc és una font situada a la Plaça de Sant Francesc, prop del carrer Major. Té un cos quadrat on hi brolla l'aigua per quatre canell...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

24/08/2011

Antiga església de Santa MagdalenaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

No queda res de l'església. Actualment és l'emplaçament de la cansaladeria "Cal Mensa". L’any 1922 l’edifici fou adquirit per la Societat Cooperativa Obr...

Església

21/09/2011

Porxos de la Plaça de l'EsglésiaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

És la plaça més antiga de Santa Coloma de Queralt. El voltant d'aquesta plaça està format per un bell conjunt porticat del segle XIV. Per la banda de l’esgl...

Porxos, voltes i arcades

22/08/2011

Raval dels capellans, 27 - Cal QuimetSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

El que destaca d'aquesta casa és la barana de ferro forjat de la finestra més baixa de la vivenda perquè no se sap com va ser muntada. Experts en el tema...

Monument/element singular

22/08/2011

Cal SegurSanta Coloma de Queralt - Les Roques

Casa adossada a Can Requesens. Trobem una arcada adovellada de mig punt que dóna entrada a la casa i quan la traspassem, en trobem una altra, que corr...

Cases i palaus

31/08/2011

Molí del RequesensSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Molí fariner. Rebia l'aigua, per mitjà d'una psíquia, del molí del Pocarull o Pocurull i la passava al molí vell de Sant Gallard. Encara es poden veure les r...

Molí

22/08/2011

Molí del SolSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Molí fariner fet a base de pedra del país. És d'estructura massissa i quadrada amb vàries obertures petites als quatre murs. Rebia l'aigua directament de...

Molí

22/08/2011

Molí NouSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Només en queden ruïnes molt cobertes per la vegetació. La gent dels voltants s'endugueren les pedres de la volta i les dovelles de l'arc de mig punt de la...

Molí

22/08/2011

Molí de Pocarull, Pocorull o PocurullSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antic molí fariner del qual en queda una estança rectangular i de dimensions petites de la part baixa del molí, amb volta de pedra apuntada i porta d'acc...

Molí

22/08/2011

Plaça de l'església, 12 - Ca La SenyoraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa senyorial del segle XVIII amb tres plantes i soterrani. La façana principal és situada sobre la porxada de la plaça de l'església formada per columnes...

Cases i palaus

22/08/2011

Portal d'en MartíSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

És un dels quatre portals que queden dels sis que hi havia i que tancaven el recinte emmurallat. Està molt ben conservat i queda integrat a la façana de...

Portal

22/08/2011

C. del Castell, 22Montblanc - Montblanc

És una clau d'arc acabada en punxa per la part superior. A la clau d'aquest arc hi ha gravat una mena de rombe amb les vores corbades i amb una form...

Monument/element singular

12/10/2011

Antic portal dels JueusSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Arc de mig punt amb pedres adovellades en molt mal estat i al seu damunt hi ha un habitacle. Aquest portal és un dels sis portals del primer recinte ...

Portal

22/08/2011

Font de la FruitaMontblanc - Montblanc

La Font de la Fruita és una font d'una sola canella fixada en una estructura quadrangular de pedra esculpida que sosté una bola al capdamunt. A sota de...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

22/08/2011

C. Major, 12. AjuntamentBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost per planta baixa i un pis, coronat per un timpà. Presenta una porta adovellada amb l'escut de Barberà inscrit amb la data de construcci...

Ajuntament

30/03/2015

Carrer de Montblanc, 17Montblanc - La Guàrdia dels Prats

És un arc de mig punt fet a base de dovelles de pedra.

Monument/element singular

14/12/2011

C. Marxants, 07 - Ca l'Eugeni MarcSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Gran cassa que conserva un balcó bastant llarg de ferro forjat treballat en el qual s'hi poden observar dues figures de drac, també elaborades amb ferro...

Cases i palaus

19/09/2011

Bassa de VinyolsMontblanc - Montblanc

Bassa de grans dimensions (30x65 m i 4 m. de fondaria) que recollia aigua del barranc de la Vall i del molí de Vinyols per abastir l'horta de Vinyols.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

12/09/2012

El "Centro"Montblanc - Lilla

Era el local seu del Centre d'Unió Agrícola de Lilla, conegut popularment com "El Centro".Actualment és seu de l'associació homònima Centre d'Unió Agrícola de Lilla.

Ateneus, entitats i associacions

06/10/2011

C. Major, 18Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa composta de planta baixa, dos pisos i golfa. La porta està composta per dovelles motllurades amb escut a la clau amb la inscripció "YGNASI SARRO" e...

Cases i palaus

24/11/2014

Pl. Major, 03 - Cal TianaVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Edifici restaurat en època moderna. A la façana s'hi poden veure dues interessants finestres renaixenstites, datables segurament de la segona meitat de...

Cases i palaus

06/06/2013

Creu de la Santa MissióBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Creu commemorativa de la Santa Missió. Presenta una inscripció horitzontal "SANTA MISSIÓ" i vertical amb la data "1953".

Monument/element singular

30/03/2015

JutjatMontblanc - Montblanc

El Jutjat és un immoble d'estil neoclàssic de tres plantes amb tres finestres per pis, concretament a la part central del segon pis hi ha un balcó. La façan...

Altres

22/08/2011

C. Major, 81 - Antic Banc de VallsMontblanc - Montblanc

Aquesta casa està decorada amb uns esgrafiats a la part superior de la façana i a tot el llarg de l'edifici amb un disseny original respecte al d'altre...

Altres

13/09/2011

Cabana de pedra secaMontblanc - Montblanc

Cabana de volta feta amb pedra seca.

Cabana

13/09/2012

Plaça Major, 05 - Cal FuriaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Balcó de ferro forjat treballat amb algunes decoracions que fa angle d'uns 90º en la meitat de la seva longitud. En la part superior d'aquest balcó hi ha...

Monument/element singular

19/09/2011

Muralla de Santa Tecla, 37 - Cal RobustéMontblanc - Montblanc

A la porta del xamfrà hi ha la data 1925. Les façanes de la muralla de Santa Tecla i del carrer Riber, d'estil modernista, estan arrebossades i present...

Cases i palaus

07/10/2011

Antiga cooperativaVallclara - Vallclara

Casa que destaca perquè antigament allotjà la cooperativa agrícola del municipi.Com a element més significatiu hi trobem una gran portalada dovellada amb l...

Cooperativa

26/08/2013

C. Joan Esplugas, 02Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta està composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta una inscripció "Victorià Va...

Altres

24/11/2014

C. Muralla de Jaume II, 48 - Torre 9Montblanc - Montblanc

Torre en mal estat de conservació, encara que es recognoscible per la seva fisonomia característica. No s'observen merlets. Una casa abandonada en mal e...

Torre

12/09/2011

C. de Santa Tecla, 29Montblanc - Montblanc

És una pedra gravada on es pot llegir "1766 PAU PALLISE Y BORGES". Podem suposar que el 1766 és l'any en què es va construir la casa o bé s'hi van fer obr...

Monument/element singular

13/09/2011

C. Sta. Caterina, 14 - Cal Jaume MesaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa amb una dovella entre dues portes, on hi ha escrit l'any de construcció de la casa o d'una reforma, 1743, i el nom de propietari, Jaume Mesa. Es ...

Monument/element singular

20/09/2011

Antic trullMontblanc - Lilla

És l'antic trull de Lilla construït prop del 1699 i que suposà una nova infraestructura mantiguda durant els segles successius.

Molí

06/10/2011

C. Major, 75Montblanc - Montblanc

Hi ha un gran motiu esgrafiat a la part central de la façana amb acabat lliscat. La resta de la superfície de la façana ha estat rascada perquè el dibuix s...

Altres

07/10/2011

Mur de VinyolsMontblanc - Montblanc

Mur de pedra sense consolidar amb gruixos variables de fins a 3 mestre i alçada de 2,5 metres bastit per evitar que l'aigua del torrent de la Pasqual...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

13/09/2012

C. Joan Esplugas, 03Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta està composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta un escut amb una palme...

Altres

24/11/2014

C. Riber, 05Montblanc - Montblanc

És una pedra en la que podem observar dos àngels subjectant un escut. A sota de l'escut i dels àngels hi ha unes lletres inscrites a la pedra. Aquesta l...

Monument/element singular

07/10/2011

Antigues escoles i SindicatMontblanc - Lilla

És una casa que té una llinda amb l'any 1610 gravat i també la inscripció "misser Antoni Magrinyà". Cal Magrinyà va ser una de les primeres cases que es van fe...

Monument/element singular

06/10/2011

C. Joan Esplugas, 07Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta està composta per un arc de mig punt adovellat. La seva clau presenta una cartela rectan...

Altres

24/11/2014

C. Portalet, 18Blancafort - Blancafort

L'element interessant de l'edifici és el que es conserva de l'antiga porta d'accés a l'immoble. Concretament l'arcada dovellada de mig punt i un dels b...

Monument/element singular

15/07/2016

Torre 11Montblanc - Montblanc

Aquesta torre té el seu espai ocupat totalment per una casa abandonada. No s'observen els merlets perquè la fisonomia de la torre ha estat molt modific...

Torre

13/09/2011

Capella Templera o Sala de Les ArcadesVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Sala irregular, d'unes dimensions de 8 m de llarg per 3,5 m d'amplada, en la qual s'hi conserven quatre arcades. Les arcades aguanten un sostre de ...

Capella

06/06/2013

Raval dels Capellans, 01 - Cal MartíSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa pairal molt ben conservada on hi havia l'antic rambler. S'hi troba una antiga cisterna del convent de Santa Maria de Bell-lloc al pati da darr...

Cases i palaus

20/09/2011

Pl. Major, 12Montblanc - Montblanc

La Cafeteria Isama és un edifici que destaca pel seu porxo allargat format per un conjunt de bigues i travesseres de fusta sostingudes per dos pilars...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Pl. Major, 10Montblanc - Montblanc

Aquesta botiga presenta com a particularitat el petit porxo format per un embigat de fusta sostingut per una gran travessera de fusta sotinguda per...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Pl. Major, 09Montblanc - Montblanc

Aquesta casa presenta com a particularitat el petit porxo format per un embigat de fusta sostingut per una gran travessera de fusta sotinguda per u...

Porxos, voltes i arcades

13/09/2011

Raval de Cervera, 01 - Cal Negre i GrocSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa pairal, que fou l'antiga seu del Centre Democràtic Catalanista. A la dovella central de la porta principal, hi ha l'any de construcció de la casa, ...

Cases i palaus

20/09/2011

Antic hospital de Sant MarçalMontblanc - Montblanc

Actualment l'edifici té quatre trams, encara que antigament en tenia un més, situat entre la façana sud o l'actual paret de tanca i la torre 23 de la mur...

Hospital

11/10/2011

Antiga església del convent de Sant FrancescMontblanc - Montblanc

L'antiga església forma part del recinte conventual de Sant Francesc, que constava de claustre, sala capitular, refectori i un dormitori, que foren e...

Església

22/08/2011

Pont de la RovinaMontblanc - Lilla

És un gran pont de pedra, que aixeca una calçada empedrada de 10 metres d'amplada, en molt bon estat de conservació. És un pont que es troba al mig del b...

Pont

06/10/2011

Pl. Major, 21 - Cal PlatarotsSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Balcó ben conservat, molt treballat, fet de ferro forjat. Té uns quatre metres de llargada i un d'amplada aproximadament. A la part superior del balcó hi t...

Altres

20/09/2011

Antic monestir de la SerraMontblanc - Montblanc

Actualment, el conjunt de la Serra consta de quatre edificacions: el monestir pròpiament dit, el santuari, l'antiga casa del capellà i la del monger, a ...

Convent o monestir

13/09/2012

Antic Hostal de Sant Miquel.Montblanc - Montblanc

De l'antic hostal medieval no se'n veuen rastres externs. Portes adovellades del segle XVI.La façana del carrer Major té unitat amb la casa núm. 27 (UC...

Fonda / Hostal

07/10/2011

Capella de la Mare de Déu de la SalutVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Capella construïda en honor de la antiga capella de la Mare de Déu de la Salut que hi havia a la part dreta del riu i que va ser cremada. Aquesta té com ...

Capella

06/06/2013

Pont de Cal MarcSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

És un pont de pedra tallada. Per la part superior d'aquest pont hi passa un camí arreglat recentment i delimitat per balles metàl·liques.

Pont

20/09/2011

C. de l'Església, 10. Antic cup dels DelmesBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa privada, molt remodelada. Al seu interior conserva diversos cups on s'emmagatzemava el delme de l'església.

Casa Delmera

24/03/2015

Pont VellMontblanc - Montblanc

El Pont Vell és un pont medieval de quatre ulls amb uns bells esperons centrals amb fragments d'un escut de la vila i d'imatges disposades amb una di...

Pont

22/08/2011

Ensumania industrial de l'antic camí de l'Espluga.Montblanc - Montblanc

Ensumania industrial feta de maons.

Ensumania

22/08/2011

Ermita de Sant Fructuós de Lilla.Montblanc - Lilla

És una ermita petita que figura un absis i una nau composta pels pins que flanquegen el camí fent de columnes i la volta és el cel. Al fons, l'absis acu...

Ermita

06/10/2011

Raval de Santa Anna, 29Montblanc - Montblanc

Clau d'arc amb l'any 1815 gravat.

Monument/element singular

22/08/2011

C. Ducat, 03 - Antiga casa RendéMontblanc - Montblanc

Aquesta casa té la façana decorada amb diversos motius pictòrics (pintura mural) datats del 1863 i restaurats entre el 1979 i 1980 per Josep M. Balanyà i Moix.

Cases i palaus

13/09/2011

Raval de Santa Anna, 11Montblanc - Montblanc

Llinda de fusta amb l'any 1816 gravat.

Monument/element singular

22/08/2011

Antic Hospital de Santa MagdalenaMontblanc - Montblanc

L'antic hospital és un edifici de planta trapezoïdal, amb les diverses dependències comunicades per un petit claustre central de dos pisos. La façana que d...

Hospital

22/08/2011

Mas del ComteSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Construcció en forma de torre, tot amb reforma. Veiem un sobrellinda de pedra treballada d'una possible balconada o finestral, actualment està tapada, q...

Mas

19/09/2011

Antiga capella de l'Hospital de Santa MagdalenaMontblanc - Montblanc

Interiorment, l'església i l'hospital estan separats per un petit pati. L'església, d'estil gòtic, té una nau única molt més ampla que llarga (10,8 x 18 m.). ...

Capella

22/08/2011

Raval de Santa Anna, 08Montblanc - Montblanc

Casa que té una pintura mural de l'any 1858 a la seva façana.

Cases i palaus

22/08/2011

Pla de Santa BàrbaraMontblanc - Montblanc

El Pla de Santa Bàrbara és un turó que es troba al costat de l'església de Santa Maria i va ser la causa del nom "Montblanc" (referència a la manca de vegetac...

Nucli de poblament

22/08/2011

Capella de Sant CristòfolMontblanc - Montblanc

Capella de Sant Cristòfol.

Capella

22/08/2011

Palau AlenyàMontblanc - Montblanc

És un palau d'estil gòtic, però molt modificat per les diverses construccions i afegits fets al llarg del temps. S'ha de destacar la seva façana de carreus ...

Palau

31/08/2011

Capella de Santa TeclaMontblanc - Montblanc

És una església diminuta, amb un portal adovellat de mig punt, situada al carrer de Santa Tecla.Té un petit campanar d'espadanya amb una petita campana,...

Església

06/10/2011

Placa dedicada a Rafael Folch i AndreuMontblanc - Montblanc

És la casa nadiua de Rafael Folch i Andreu (Montblanc, 1881- Madrid, 1960), insigne historiador de la farmàcia i de les ciències que va néixer en aquesta ...

Monument/element singular

31/08/2011

C. Guillem de Llordat, 05Montblanc - Montblanc

Aquest edifici té una façana feta de carreus de pedra treballada. La llinda de l'arc de la portalada d'entrada té gravat l'any 1818.

Cases i palaus

13/09/2011

C. Major, 79Montblanc - Montblanc

Casa feta amb carreus de pedra treballats que té un arc de mig punt amb l'any 1746 gravat a la clau de l'arc.

Cases i palaus

13/09/2011

C. de l'Església, 24- Antic Cafè.Montblanc - La Guàrdia dels Prats

És l'antic Cafè de la Guàrdia dels Prats.

Altres

06/10/2011

Pl. Major, 16 - Cal Puig de la PlaçaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Balcó de ferro forjat amb l'any de construcció (1796).

Altres

20/09/2011

CastellVallfogona de Riucorb - Vallfogona de Riucorb

Part de l'antic castell reconvertit actualment en habitatges particulars. De l'antic castell se'n poden veure restes a les façanes de les cases parti...

Castell

06/06/2013

Forn de BaixSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Es pot veure el lloc en es trobava ubicat un dels forns més important de la vila i que dona nom al carrer. A l'interior ja no hi ha cap testimoni del...

Forn

19/09/2011

C. de la Vila, 16 - Cal MaginetVilaverd - Vilaverd

L'edifici de planta baixa i dues plantes d'alçada, està construït amb reble, de parets gruixudes i amb molt poques obertures a causa del seu sistema cons...

Cases i palaus

02/03/2018

Dolmen de Plans de FerranSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

El monument correspon a una cista dolmènica quadrangular tancada amb llosa de coberta que conserva, a part d’aquesta, la llosa del fons o capçalera, un...

Nucli d'enterrament

19/09/2011

Raval de Cervera, 10 - Ca la Maria PlanxadoraSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Al costat de la porta veiem un escut amb l'any 1761.

Monument/element singular

19/09/2011

Mas de Cal RosetSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Es tracta d'un mas enrunat que consta de diferents construccions. La principal té adossada les restes d'un cup de vi de pedra, rodó per la part interior...

Mas

19/09/2011

Carrer de Baix, 24Montblanc - La Guàrdia dels Prats

És una casa construïda recentment de forma original, sembla que utilitzant pedra artificial per fer la portalada d'entrada, les finestres, els balcons...

Cases i palaus

06/10/2011

Creu de la plaça de Santa MariaMontblanc - Montblanc

La Creu de pedra és renaixentista però ja presenta una clara influència barroca. És composta d'un pedestal graonat de tres graons corbats de set cares. El ...

Altres

13/10/2011

Molí de Na BrunaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Vestigis del que havia estat un molí que s'alimentava de les aigües del torrent de la Barquera, afluent del Gaià. També es veu una arcada que pertanyia a...

Molí

19/09/2011

Pont del camí de FiguerolaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Pont de pedra que té dues boques tapades per un terraplé de pedra amb petits sortidors d'aigua ja que es troba en una zona de drenatge. Les boques tene...

Pont

29/09/2011

C. Poblet i Teixidó, 05 - Cal Castellví Montblanc - Montblanc

És un edifici d'estil neoclàssic amb una portalada d'entrada flanquejada per dues columnes dòriques sense estries, sobre del portal trobem un fris que im...

Cases i palaus

12/10/2011

Església de Santa MariaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Planta rectangula (32x18,5 m.) amb nau central i dues latertals. Els elements de suport són pilars i la coberta és la clàssica volta de canó amb llunetes. Un...

Església

26/03/2015

Portal de la FontSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

El portal és una de les sis sortides que tenia el recinte emmurallat. Fins fa pocs anys encara es conservaven les dues torres, un a cada banda del po...

Torre

15/09/2011

Museu del Pessebre de CatalunyaMontblanc - Montblanc

És un edifici molt original amb una decoració que s'adequa perfectament a la seva finalitat: ser la seu del Museu del Pessebre de Catalunya. La pintura...

Altres

12/10/2011

Cabana de pedra o Barraca del GaloSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Cabana de pedra tallada que es troba en un bon estat de conservació i que és una mostra en representació del conjunt de cabanes amb similar construcció que es...

Cabana

19/09/2011

Portal d'en RocaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Portal que dona sortida del recinte emmurallat pel camí reial de St. Guim de Calaf. Era un dels sis portals que tenia la vila al segle XV. Aquest, in...

Portal

19/09/2011

Local Social de PrenafetaMontblanc - Prenafeta

Local social de Prenafeta.

Ateneus, entitats i associacions

13/10/2011

Casa de la VilaMontblanc - Montblanc

La portalada d'entrada és renaixentista i presenta a la seva dreta una finestra amb un arc de mig punt. Sobre de la portalada hi ha la balconada amb ...

Ajuntament

12/10/2011

Mas d'en NicetaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Masia pairal construïda amb pedra i formada per dos cossos, l'un amb teulada a dues aigües i l'altre, més baix, a un sol vessant. El fet de tenir els c...

Cases i palaus

19/09/2011

C. Promasó, 10Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa de poble de tres plantes que ha estat molt reformada. Els dos pisos superiors mostren balconades. Trobem la data de construcció damunt la porta e...

Altres

24/11/2014

Creu de terme del NicetaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Creu de terme que dóna nom a l'indret. La creu és de ferro forjat que va caure al 1934. La que hi ha actualment és recent. La part més antiga que es conserv...

Creu de terme

19/09/2011

Rajola del Partit Judicial i guix decoratMontblanc - Lilla

Aquesta rajola assenyala el Partit Judicial de Lilla amb la següent inscripció: "PUEBLO DE LILLA. PARTIDO JUDICIAL DE MONTBLANCH. PROVINCIA DE TARRAGO...

Altres

06/10/2011

Capella de Sant MagíSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Antiga capella en honor de Sant Magí. Construcció molt senzilla, de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a dues aigües. No té absis i està coberta am...

Ermita

21/09/2011

C. Promasó, 02Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa de poble molt reformada on destaquen,a la façana, dues portes d'entrada, una de les quals de dimensions, feta amb un arc rebaixat, i dovellada. ...

Altres

24/11/2014

Pou de gel de la granja MitjanaVimbodi i Poblet - Vimbodí

Pou de gel de 7 metres de diàmetre per una 8 metres d'alçada. L'accés al pou està descobert i el sostre enderrocat. No queda ni rastre de les basses.

Pou de gel

08/03/2012

Església Arxiprestral de Santa Maria la Major.Montblanc - Montblanc

L'actual església de Santa Maria, gòtica, va ser aixecada a l'espai que havia ocupat la primitiva església romànica.L'antiga façana gòtica va ser destruïda el 16 d...

Església

06/10/2011

La PlebaniaMontblanc - Montblanc

La Plebania és un immoble d'estil neoclàssic de tres plantes amb tres finestres a la planta baixa (la de l'esquerra està tapiada), tres balcons a la sego...

Rectoria o abadia

06/10/2011

Rentadors municipalsVilanova de Prades - Vilanova de Prades

Safareig de bassa rectangular dividida en dues parts: una per rentar i l'altra per esbandir. Els rentadors estan fets amb panots vermells. Restes d...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

27/07/2018

Antiga Cooperativa AgrícolaSolivella - Solivella

Edifici cantoner compost de planta baixa i dos pisos.

Cooperativa

03/10/2013

Font de PrenafetaMontblanc - Prenafeta

És una font d'una sola canella. Els maons són el material principal de construcció utilitzats per fer aquesta font. L'aigua sobrant cau en una pica de ped...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

06/10/2011

Font del Camí dels HortsMontblanc - Prenafeta

És una font d'una sola canella, igual que l'altra font de Prenafeta. Els maons són el material principal de construcció utilitzats per fer aquesta font.L'...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

06/10/2011

C. del Bruc, 25Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa de poble particular amb planta baixa i dos pisos amb balcons. La portalada d'entrada és rectangular i dovellada d'arestes rectes. Data de constr...

Altres

24/11/2014

Font d'en GuardiesMontblanc - Prenafeta

És una font que sembla abandonada i que no tingui utilitat actualment. És una font molt senzilla on l'aigua rajava des de dos forats fets a la paret ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

06/10/2011

C. Font del Vall, 33 - Cal CardúsMontblanc - Montblanc

La façana del carrer Font del Vall té el cos central d'obra vista de maons amb acabament mixtilini. La resta de la façana està arrebossada. La portalada té m...

Cases i palaus

06/10/2011

C. de l'Església, 05Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici de planta baixa i tres pisos. L'element més interessant és la porta original, amb brancals i llinda de pedra amb la data de construcció.Presenta l...

Altres

24/11/2014

C. Joan Esplugas, 14Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa, dos pisos i golfa. La seva porta està composta per un arc de mig punt adovellat. La seva clau presenta una cartela o...

Altres

24/11/2014

C. Joan Esplugas, 22Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa, dos pisos i golfa. La seva porta està composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta la inscripció "PURI...

Altres

24/11/2014

Creu de termeMontblanc - Montblanc

Creu de terme molt simple i sense elements ornamentals.Creu trevolada sobre un capitell i fus hexagonal.

Creu de terme

20/12/2011

Carrer Major, 13Sarral - Sarral

Casa de quatre plantes amb un primer pis intermedi. Aquesta distribució de les plantes, fent arrencar la primera sota el nivell de la porta d'accés, és fo...

Cases i palaus

30/11/2020

Sant Pere del PinetellMontblanc - Montblanc

Construcció irregular de caire semicircular amb una base de dovelles. Molt modificada.

Torre

06/06/2012

Font de la plaça dels ArbresBlancafort - Blancafort

Font pública composta per dos cossos. Té quatre brocs i una piràmide coronada per una cràtera. Tota la font està feta de pedra. En una de les seves cares h...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/07/2016

Ermita de Santa Anna de MontornèsMontblanc - Prenafeta

L'edifici de l'ermita presenta un model típic del gòtic català: una sola nau coberta amb una estructura de fusta que s'aguanta sobre arcs diafragmàtics de p...

Ermita

06/06/2012

El MasóBarberà de la Conca - Ollers

Antic mas de grans proporcions i múltiples dependències. La llinda de la porta principal porta la data 1891 i les inicials JS.

Mas

15/12/2014

Torre d'AmbigatsBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Restes de la torre de defensa o guaita de planta circular. Obrada amb carreus petits (30x15 cm) desbastats a cops de maceta i obrats amb morter de ...

Torre

24/03/2015

Porxo del TasóBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Es tracta d'una casa/pont, element significatiu d'arquitectura popular.Per sota hi passa un trencall de carrer que comunica el carrer de Sant Victo...

Porxos, voltes i arcades

31/10/2014

Celler cooperatiu de Baix o "dels Rics"Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Edifici originàriament de dues naus al que s'afegí posteriorment una tercera el 1957. Estructura i naus rectangulars paral·leles fetes per encabir les ...

Cooperativa

07/06/2013

C. Promasó, 05Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa de poble de tres plantes amb portalada una mica quadrangular. Podem observar la data de construcció damunt la llinda.També és remarcable el balcó, fet...

Altres

24/11/2014

Antiga església de Santa SalvadorMontblanc - Prenafeta

Petita esglesia d'una sola nau amb volta de canó lleugerament apuntada. L’edifici de l’església devia ser constituït originàriament per una sola nau amb cap...

Església

06/06/2012

Molí "els molinets"Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Molí fariner derruït.

Molí

24/11/2014

Antiga cisterna del castell de PrenafetaMontblanc - Prenafeta

Petita construcció de pedra coberta amb volta de canó i una obertura al centre de la volta. L'interior està rebossat amb morter de calç.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

05/06/2012

Torre de la Pobla de FerranPassanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Gran torre de guaita situada al la pedania de La Pobla de Ferran. Actualment la torre és de propietat privada i es troba en un estat de conservació regu...

Torre

13/12/2018

Mas VellMontblanc - Prenafeta

Conjunt de construccions de diverses èpoques però possiblement d'origen medieval. La construcció central consta de tres plantes amb coberta de teula àrab a d...

Mas

05/06/2012

C. del Bruc, 14Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa moderna. L'element remarcable és la llinda de fusta de la porta amb la data gravada.

Altres

24/11/2014

Antiga botiga de la SocietatBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Modesta construcció de planta baixa i primer pis amb coberta de teula.

Botiga

24/11/2014

Molí de Llorac nouMontblanc - Montblanc

Restes del molí i vivenda del moliner. Molí d'una sola mola vertical.

Molí

30/07/2012

Ermita de Sant JosepMontblanc - Montblanc

Ermita molt senzilla, d'una única nau amb coberta a dues vessants. El més interessant és la portalada adovellada. Sobre aquesta es pot veure una pedra ...

Ermita

05/09/2012

Molí de la Vall de DinsMontblanc - Montblanc

Restes de l'antic molí i vivenda del moliner. Gran porta adovellada amb arc de mig punt. Totalment separat de l'edifici es pot veure el cacau quadrat...

Molí

14/11/2012

C. de l'Abadia, 03Espluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Casa de planta i tres pisos. Inacabades. Per l’austeritat dels materials (arrebossat i rajoles) i la pràctica manca d’elements decoratius i la forma ...

Cases i palaus

29/01/2014

Casa Montblanc - Rojalons

Restes d'un antic casal medieval en el qual es pot veure encara l'estructura constructiva a base de grans arcades i alguns elements característics d'...

Cases i palaus

29/01/2013

Antiga capella de Sant Antoni de PàduaVallclara - Vallclara

Construcció rectangular, de línies molt simples amb coberta de teula àrab a doble vessant. L'únic element decoratiu és la petita finestra circular de la façana.

Ermita

01/04/2015

Portal de BaixBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Restes de l'antic portal de Baix de la vila. Es poden veure, recobertes per l'enguixat de la casa, algunes dovelles del brancal de l'antic portal.

Portal

29/03/2016

Safareig públicVilaverd - Vilaverd

Receptacle d'aigua on la gent del poble anava a rentar-hi la roba. Consta de dues basses, una més gran que l'altra, rectangulars, al voltant de les q...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

02/03/2018

C. de l'Església, 08Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Solar fruit de l'enderrocament d'una casa. Només conserva la seva porta amb la llinda de fusta original. La llinda presenta una inscripció dins d'una ca...

Altres

26/03/2015

Pont d'OllersBarberà de la Conca - Ollers

Petit pont de poques dimensions fet de pedra vista i amb un cert apuntament. Actualment cobert de nombrosa vegetació.

Pont

05/12/2014

Rentador de la BessoneraBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Antics rentadors destinats a rentar la roba de les persones malaltes o difuntes de la vila.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/03/2016

Forn "nou" del Comú de la vilaBlancafort - Blancafort

Antic forn medieval, format per tres arcades de mig punt apuntades. Actualment s'hi localitza la seu del Centre Cultural de Blancafort

Forn

23/06/2016

C. de l'Església, 07. AbadiaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Antiga abadia de Barberà. Composta per una planta baixa i dos pisos, el primer d'aquests presenta una galeria, la planta superior és la golfa de la cas...

Rectoria o abadia

24/03/2015

CastellBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

El castell estava format per un grup d'edificis de cronologia diferent, disposats en quadre al voltant d'un pati, amb un cinturó emmurallat que s'obri...

Castell

24/03/2015

C. Major, 10Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici compost de planta baixa i dos pisos. La seva porta, adovellada, presenta un escut amb la inscripció de la data de construcció "1880"

Altres

30/03/2015

C. de l'Església, 03Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Edifici senyorial de finals del segle XVIII format per planta baixa, entresol, dos pisos i golfes. Conserva la porta original, amb arc i brancals d...

Altres

24/11/2014

Pou de la VilaBlancafort - Blancafort

No en queden restes. El que quedava va ser enderrocat per l'ajuntament a finals del segle XX. Ara només es pot veure una tapa metàl·lica.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

28/07/2016

Pou d'OllersBarberà de la Conca - Ollers

Pou del poble d'Ollers format per un petit safreig i amb teulada piramidal.

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

15/12/2014

Celler cooperatiu "de Dalt"Barberà de la Conca - Barberà de la Conca

Planta en dos rectangles en T. El gran (43x21 m.) subdividit en 3 naus, la central més alta forma pla basilical; dues filades de pilars i arcs equili...

Cooperativa

24/11/2014

C. Major, 07. Antic forn de la VilaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Casa molt reformada. De l'antic forn no en queden estructures visibles. L'únic element exterior amb un cert interès és el fragment d'arc que es pot veu...

Forn

30/03/2015

Església de Sant JaumeLlorac - Montargull

L'església d’estil romànic consta de dues cavitats, un capelleta central de petita dimensió i de volta de canó situada just a l’entrada que actualment es tro...

Església

10/12/2018

Antics rentadors de la carreteraMontblanc - Montblanc

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

18/07/2016

Porxo del PromasóBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Típica volta dins el recinte urbà. Casa-pont suportada per dos arcs apuntants que permet la comunicació entre el carrer Promasó i el de l'Església.

Porxos, voltes i arcades

29/03/2016

Església vella de Santa Maria Barberà de la Conca - Ollers

Església mig enderrocada d'Ollers. Només es conserva una part de la façana i el primer tram d'entrada. La porta principal encara conserva les dovelles mo...

Església

13/09/2016

Font GitardaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Mina d'aigua que forma un petit estany d'uns 400 m2 que constitueix la deu més important de la vila. Subministra l'aigua de l'Horta Major i dels pous...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/03/2016

C. Prim, 16Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i pis. L'element interessant el constitueix la porta. I concretament la llinda de la porta. Està compo...

Monument/element singular

15/07/2016

C. Major, 12-14 Cal CabalerBlancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres de grans dimensions (600 m2), compost per una planta baixa, un primer pis i golfes.Avui l'edifici està dividit en dues propie...

Cases i palaus

23/06/2016

C. Major, 09Blancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres, compost de planta baixa i dos pisos. La porta principal presenta una porta amb dovelles motllurades. El primer pis presenta...

Ateneus, entitats i associacions

15/07/2016

Molí de l'AmorósBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Molí fariner avui en ruïnes. Es conserva la volta de canó apuntada de la part baixa i part de la porta d'entrada, que és adovellada amb arc de mig punt.Tamb...

Molí

30/03/2016

Mina d'aiguaBlancafort - Blancafort

Mina que recull les aigües de la partida del Reguer a fi de portar-les a la vila. Té una orientació N. Està formada per un túnel de totxanes amb una cober...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

17/06/2016

Antics rentadors públicsSolivella - Solivella

Antics rentadors del poble, actualment sense us. Planta rectangular coberts per una teulada de fusta i uralita.Safareig amb tres basses; dues de re...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

20/07/2016

Volta del carrer de la VilaVilaverd - Vilaverd

Volta formada per un conjunt de cabirons de fusta damunt la qual hi ha habitacions d'una vivenda.

Porxos, voltes i arcades

02/03/2018

Ajuntament de BlancafortBlancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. El primer pis té una balconada continua i el segon pis dos balcons més petits.

Ajuntament

26/02/2016

Font BaixaEspluga de Francolí, l' - L'Espluga de Francolí

Font que consisteix en una llarga paret de carreus que forma un semi-cercle. Dues columnes llises rematen els estrems i, així mateix, hi ha dues figu...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

19/06/2017

Font VellaBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Font del poble, presenta una certa estructura triangular. Presenta cinc brocs dels quals només tres funcionen. La seva part superior presenta la insc...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

29/03/2016

Font de l'EsglésiaBlancafort - Blancafort

Font composta per dos cossos. La font té tres brocs i la piràmide superior està coronada per una cràtera. En la cara principal de la piràmide hi trobem un es...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

28/07/2016

Pl. Mossèn Gaietà, 02 Cal MilitarBlancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres de 240 m2 compost per planta baixa, i dos pisos superiors. La façana la trobem pintada i amb decoració mitjançant rajoles verdes vi...

Cases i palaus

29/07/2016

Antic Sindicat AgrícolaBlancafort - Blancafort

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi trobem tres portes, una central més gran amb una arcada de pedra, o...

Ateneus, entitats i associacions

29/07/2016

Cista Megalítica del Pla de la SalaPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Monument funerari megalític construït amb grans pedres planes. Petita cambra, generalment de planta trapezoïdal, rectangular o quadrangular, tancada per ...

Altres

12/12/2018

Volta del RiuotMontblanc - Montblanc

Volta que cobreix el torrent de Regina al seu pas pel nucli urbà de Montblanc. Amb coberta de diversos tipus segons l'època que fou construïda.L'amplada ...

Porxos, voltes i arcades

11/07/2016

Antic hospital, forn vell i escorxadorBlancafort - Blancafort

Edifici molt reformat. En l'actualitat l'únic element susceptible d'haver estat part de l'antic hospital és la cantonada de pedra.

Hospital

28/07/2016

Església de Santa Maria MagdalenaBlancafort - Blancafort

Construcció de planta rectangular d'una nau amb capelles laterals entre contraforts (35 m. de llarg per 11 d'ample la nau i 17 les capelles). Adossade...

Església

23/06/2016

Església de la Mare de Déu del RoserPiles,les - Guialmons

Església d'una nau, molt reformada, amb presbiteri pla. Fou ampliada amb dos altars laterals. Va allargar-se per la part de l'absis, el qual va desap...

Església

15/12/2016

Església de Sant SalvadorMontblanc - Prenafeta

Construcció d'una sola nau de 20 metres de llarg per 6 d'ample. Sense capelles.El seu portal és d'arc de mig punt i està fet amb dovelles de pedra treball...

Església

13/09/2016

Església de Sant JaumeMontblanc - La Guàrdia dels Prats

Església d'una única nau, amb planta rectangular i una gran capella lateral cruciforme dedicada a sant Pere Ermengol (fill de la vila) on es conserve...

Església

18/10/2016

Pl. de Catalunya, 1 - Antic ajuntamentVilaverd - Vilaverd

Edifici on hi havia antigament l’ajuntament del municipi de Vilaverd. Aquest immoble presenta diferents elements d’interès patrimonial com la balcon...

Ajuntament

02/03/2018

Església de Sant JosepPiles,les - Sant Gallard

Església d'una sola nau i planta rectangular amb volta de pedra i dos altars laterals. Campanar d'espadanya sobre la façana principal.

Església

15/12/2016

Església de Sant SalvadorMontblanc - Rojals

Església originàriament d'una sola nau amb àbsis semicircular a la capçalera. El campanar octogonal i les capelles laterals, així com l'actual porta d'entrad...

Església

30/08/2018

Església de Sant MartíPiles,les - Les Piles

És d'una única nau i planta rectangular amb absis semicircular i coberta amb una teulada a dues vessants.La façana principal és d'estil neoclàssic. La por...

Església

15/12/2016

Castell de SolivellaSolivella - Solivella

El castell era situat a la part alta de la vila, on hi ha una esplanada de 45 m de llarg per uns 28 m d'ample. Fins a primers del segle XX hi havia...

Castell

02/08/2016

C. Poblet i Teixidó, 10 - Les Monges VellesMontblanc - Montblanc

Té una superfície de 1.265 m2 construïts i 635 m2 de terreny de sòl. La finca, composta per tres nivells d’alçat (Pb+2), limita al nord amb altres cases parti...

Cases i palaus

20/12/2017

Església de Santa MariaBarberà de la Conca - Ollers

En un antic habitatge particular. Sufragània de la parròquia de Barberà de la Conca.

Església

18/10/2016

Església de Sant SalvadorPira - Pira

Església d’una sola nau, coberta amb volta de canó, capelles laterals i absis pla. Al creuer hi ha una cúpula sobre petxines. Coberta de teula àrab a dues...

Església

10/11/2016

Església de Sant JoanPiles,les - Biure

És de planta basilical, amb 4 capelles laterals. El campanar, de base quadrada, és a la façana principal. A la dovella central sobre la porta hi ha la d...

Església

15/12/2016

Castell de BiurePiles,les - Biure

Ha sofert nombroses reformes al llarg dels temps i en l'actualitat té l'aparença d'un castell-palau modern amb torres emmerletades i finestrals neogòtics.

Castell

10/10/2018

Antiga Casa de SalutSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Casa-torre rectangular, amb teulada de ceràmica a doble vessant i elements decoratius neoclàssics. Jardí romàntic amb un brollador central i diversos parte...

Hospital

04/07/2017

Església de Sant MartíVilaverd - Vilaverd

Temple d'estil romànic, inicialment d'una sola nau, amb volta de mig punt lleugerament apuntada, amb alguns elements gòtics.Actualment amb planta de cre...

Església

02/03/2018

Pl. de Catalunya, 14Vilaverd - Vilaverd

Casa medieval reformada al segle XVIII. L'element més interessant és la porta d'accés a la vivenda, amb una llinda on hi ha l'any de construcció.

Monument/element singular

02/03/2018

Molí del RavalMontblanc - Montblanc

Restes de l'antic molí fariner i d'oli. El conjunt comptava amb una casa, bassa, sèquia i peixera.

Molí

18/06/2019

Molí de la VilaVilaverd - Vilaverd

Restes d'un antic molí fariner, del que es conserva una portalada feta de carreus de pedra del segle XIX. El conjunt està format pel molí, l'habitatge i ...

Molí

02/03/2018

C. Major, 24 - Cal LesVilaverd - Vilaverd

Construcció del segle XVIII - XIX molt reformada. L'element més interessant és la façana i concretament la porta d'accés a la vivenda.

Monument/element singular

16/03/2018

Església de Sant Miquel de la PortellaSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Església d’una sola nau rectangular en la qual no es marca la part del santuari. La nau era coberta per una volta de canó, lleugerament apuntada, que ar...

Església

04/07/2017

"La Casa" de la SocietatBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Constructivament, es tracta d’una edifici de planta gairebé quadrada, amb planta baixa, primer pis i golfes; i amb una coberta de teula àrab a dues ai...

Ateneus, entitats i associacions

09/07/2018

Santuari de la Mare de Déu del MontgoiVilaverd - Vilaverd

Planta de creu llatina (26 m de llargada per 4,5 m d'amplada a la nau i 9,7 m al creuer). Voltes de canó de guix amb creuer d'aresta amb nervis de ped...

Santuari

28/03/2018

C. de la Vila, 14 - Cal ReganyósVilaverd - Vilaverd

Conté diversos elements d’interès com per exemple: l’arcada adovellada de mig punt de la porta d’entrada; a la part dreta s’hi observen les finestres d...

Cases i palaus

02/03/2018

Molí de Baix / JanoiVilaverd - Vilaverd

L'edifici és un magatzem de planta baixa amb tres arcades a la part superior, una sèquia amb el salt d'aigua, i uns grans carreus que formaven part de ...

Molí

16/03/2018

Església de Sant PerePassanant i Belltall - Belltall

Església de planta basilical amb cobertes amb volta de canó i absis pla. El campanar, de base quadrada es transforma en secció ortogonal en la línia de la co...

Església

24/10/2018

TorrePassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Torre quadrada d'uns disset metres d'altura amb parets d'1,60 metres de gruix. Aquesta torre juntament amb una sala annexa, constituïa, amb les cases...

Torre

24/10/2018

Pont de l'antic camí de ConesaRocafort de Queralt - Rocafort de Queralt

Pont d'un sol arc, amb una llum de 5,10 metres, orientat de nord a sud, que permet el pas d'un costat a l'altre de la rasa.L'arc del pont és de tipus...

Pont

09/11/2018

C. de la Vila, 09 - 11 - Cal PomaciàVilaverd - Vilaverd

Construcció que s'aixeca sobre un basament realitzat amb pedres de grans dimensions, probablement provinents d'altres construccions. Estructura de la ...

Cases i palaus

28/03/2018

Església de Sant BlaiPassanant i Belltall - El Fonoll

Església romànica d'una sola nau dedicada a Sant Blai. Amb absis de forma ogival i petita portalada amb arc de mig punt i adovellada. Com a element d'i...

Església

11/12/2018

Torre de CastellfollitVimbodi i Poblet - Vimbodí

Restes d'una construcció de petites dimensions bastida sobre un esperó de roca. Per a la seva construcció es feu servir la tècnica de la "tabiya" musulmana.En...

Torre

27/09/2019

Torre de GlorietaPassanant i Belltall - Glorieta

Aquest castell devia estar format bàsicament per una torre i un clos annex, potser edificat. Torre de forma quadrada formada per un rectangle de 5,5 ...

Torre

13/12/2018

Cal CabalerPassanant i Belltall - La Sala de Comalats

Casa actualment deshabitada. Com a element a destacar trobem l'encavallada (part inferior del balcó) formada per tres peces: una de plana que seria la...

Cases i palaus

24/10/2018

Pou de gelSanta Coloma de Queralt - Santa Coloma de Queralt

Construcció cilíndrica feta de pedra unida amb argamassa datada entre 1707 i 1710. Està coberta amb una falsa cúpula amb una trapa de 0,65 x 0,60 m al mig...

Pou de gel

14/03/2019

Creu de termePassanant i Belltall - Belltall

Creu monumental de pedra arenisca del país. Peu o fonament quadrat sobre el qual reposa una base de pedra prismàtica. Fust de pedra de perfil octogonal...

Creu de terme

30/11/2018

Església de Santa MariaPassanant i Belltall - Glorieta

La seva porta és d'arc escarser, amb guarnició de l'anagrama de Maria i un ull de bou al bellmig. La façana està coronada per dues espadanyes de maó.Les restes...

Església

25/07/2019

Ajuntament de SolivellaSolivella - Solivella

L’edifici de dues plantes se situa sobre tres arcs sobre pilastres de pedra. Sembla com si aquest primer nivell fos pensat per tenir continuïtat emma...

Ajuntament

09/12/2019

PortalPassanant i Belltall - Passanant

Pont ogival d'estil gòtic fet de pedra tallada que es recolzen en un dintells que pertanyes a la vivenda de Cal Cobert.

Portal

13/12/2018

C. de la Pobla, 08Passanant i Belltall - La Pobla de Ferran

Casa amb un molt pobre estat de conservació. Les llindes de finestres i portes mostren els paràmetres habituals arquitectònic del segle XVIII i XIX a la zo...

Altres

17/04/2019

Castell de LloracLlorac - Llorac

Actualment és una construcció agrícola.Sembla que de la construcció medieval només en resten alguns carreus i algun tros de paret aprofitades per a bastir una ...

Castell

01/02/2019

Església de Sant JoanPassanant i Belltall - La Pobla de Ferran

En el llogarret de Ferran hi havia existit una petita església romànica de la qual queda en peu la portalada adovellada, avui tapiada, un fragment del ...

Església

11/07/2019

Abeurador i safareig públicBarberà de la Conca - Barberà de la Conca

Antics abeurador i safareig públic del poble, avui en desús. Construït mitjançant lloses de pedra verticals. L'aigua prové de la Font Vella, situada tot ...

Font, safareig, abeurador, rentadors, etc.

09/12/2019

Ermita dels Sants MetgesSarral - Sarral

De la construcció inicial actualment només se'n conserva l'absis gòtic, suportat per sis nervis. La resta de l'edifici data de l'any 1970. Es tracta d'una ...

Ermita

30/11/2020

Pou de gel dels CogullonsMontblanc - Cogullons

Restes de l'antic pou de gel. Sense la coberta i amb l'interior ple de vegetació.

Pou de gel

14/03/2019

Església de Sant JaumePassanant i Belltall - Passanant

Planta d'una nau amb capelles laterals comunicades i creuer (30 x 17,4 al frontispici i 19 al creuer).La nau va coberta amb volta de canó amb llunetes...

Església

13/12/2018

Molí paperer de la Font GranVilaverd - Vilaverd

Antic molí paperer de planta rectangular situat al costat del riu Brugent. És un edifici de grans dimensions situat vora el riu Brugent, actualment fo...

Molí

24/09/2019

C. Major, 14 - Ca l'EscarolaConesa - Conesa

Gran casa que destaca la seva façana posterior de tipus modernista.Amb un porxo amb quatre columnes d'aparell girat, com al ràfec superior, dos pisos a...

Cases i palaus

17/09/2020

Església de Sant PereSavallà del Comtat - Savallà del Comtat

Edifici de planta rectangular, d'un únic cos que s'articula en una nau central i dues capelles laterals que estan dedicades al Sant Crist i a la Ma...

Església

09/12/2019

AjuntamentPassanant i Belltall - Passanant

Edifici de planta baixa més dos, on hi trobem la seu de la municipalitat, un bar, sala polivalent i habitatges particulars. Destaca la sala de les ar...

Ajuntament

11/07/2019

Església de Sant JoanLlorac - Llorac

Bastida sobre l'anterior romànica, de la qual es van aprofitar alguns elements. Església d'una nau, amb àbsis semicircular i coberta amb volta de canó. Dura...

Església

01/02/2019

AjuntamentRocafort de Queralt - Rocafort de Queralt

Edifici de dos cossos format per una planta baixa i primer pis amb una porxada avançada. Originariament era d'un sol cos (l'actual cantó dret o nord), q...

Ajuntament

09/12/2019

Barraca de volta dels CelleretsVimbodi i Poblet - Vimbodí

Cabana de planta rectangular de 3,95 x 2,90 m i una alçada de 2,34 m, amb una volta de canó apuntada feta amb pedres carejades i amb argamassa. A la vol...

Cabana

06/02/2020

Església de Sant Pere d'AngueraSarral - Sarral

De l'edifici original només en resta part de l'absis i del mur nord. Tot i així, es possible saber que es tractava d'un edifici d'una sola nau rectangu...

Església

30/11/2020

Ermita de Mare de Déu dels PratsMontblanc - La Guàrdia dels Prats

Conjunt format per l'ermita i les dependències adossades, al costat dret de cara a llevant, d'estil senzill, combinant la pedra irregular amb el maó, fe...

Ermita

09/12/2019

Creu de Terme de Sant BartomeuSarral - Sarral

Reproducció de la creu original.Creu ricament ornamentada on, en una banda s'hi reprodueix en baix relleu la verge envoltada de quatre àngels, i en l'al...

Creu de terme

30/11/2020

Guixera del Tòfol o del RobustéVilaverd - Vilaverd

La molí de guix o guixera del Tòfol o dels Robusté és una antiga instal·lació destinada a la fabricació de guix (inicialment) i de “blancs minerals”, posteriorm...

Molí

25/06/2020

Església de Santa MariaSarral - Sarral

Església de planta de creu llatina (42,5 x 36,25), d'una sola nau amb capelles laterals, entre contraforts i transsepte d'extrems poligonals com l'ab...

Església

30/11/2020

Mas del CogulSarral - Vallverd

Mas constituït per diverses edificacions, entre les que destaca el mas pròpiament dit i una capella dedicada a la Mare de Déu del Roser. L'edifici princip...

Mas

30/11/2020

Celler cooperatiu Sarral - Sarral

Celler modernista-noucentista de planta basilical de 3 naus de dues filades de 10 columnes cada una. La nau central s'eleva una mica més que les late...

Cooperativa

30/11/2020

Passeig del VIIIè centenari, 38Sarral - Sarral

Edifici que ha conservat l'estructura original i la distribució dels diferents elements en aquesta. Arquitectònicament la casa presenta dos trets que la ...

Cases i palaus

30/11/2020

No hi ha cap monument per als actual criteris de cerca.