Molí del Temple - Montbrió de la Marca

Descripció

Construcció de planta rectangular, amb unes dimensions exteriors de 6.60 x 7.50 metres. Originàriament constava de dues plantes. La baixa, amb unes dimensions interiors de 6.80 x 4.35 metres i uns gruixos de paret de 160 cm les longitudinals i 95 cm les transversals, està coberta amb volta de canó apuntada, i era el lloc on es trobaven les moles i on es realitzava el procés de molta. El primer pis, de 6.60 x 5.80 metres d'espai interior, tenia unes parets de 80 cm de gruix i disposava d'una coberta formada per dos arcs apuntats situats perpendicularment a l'eix llarg de l'edifici, i desenvolupà les funcions de magatzem i habitatge del moliner. Tant la planta baixa com el cup estan construïts amb carreus desbastats a punxó, lligats amb morter de calç i arena de riu. Als muntants i les dovelles de l'arc de la porta és on la feina del picapedrer va ser més acurada. En canvi, el primer pis està construït amb maçoneria lligada amb el mateix tipus de morter. L'accés a la sala de les moles es feia mitjançant una porta d'arc capalçat, amb un arc de mig punt a l'exterior i un de lleugerament apuntat a l'interior, des d'aquesta sala s'efectuava l'accés al pis superior mitjançant una petita obertura rectangular situada a l'extrem oest de la volta, utilitzant una escala de fusta, probablement de mà.

Ressenya Històrica

Sense dades.

Observacions

Diverses evidències confirmarien que el nom que rep el molí es deu a la seva pertinença a aquesta ordre religiosa.

Elements Decoratius

A la part posterior de l'edifici es troben el cup i la bassa. El cup és circular amb 110 cm de diàmetre i uns 7 o 8 metres de profunditat. La bassa, de planta trapezoïdal estava construïda amb murs terrers en tot el seu perímetre, a excepció de la zona de contacte amb el cup, on es construïren dos murs amb pedres carejades lligades amb morter de calç i arena.

Estat Conservació

Regular

Curiositats

L'abastament principal d'aigua provenia del riu Vallverd, on es construí, uns 600 metres amunt, una resclosa, encara avui en dia conservada. Està construïda amb carreus desbastats lligats amb morter de calç i arena de riu. Té una llargada de 24 metres, una alçària mínima de 3.5 m, una pendent de 20º, i un arc de 3 metres, essent impossible conèixer-ne l'amplada degut a la vegetació i sediments i aigua del riu. A l'extrem situat al marge dret del riu s'hi construí un estrep. Al lateral oposat es situa el punt de captació de l'aigua i l'inici de la sèquia. La boca d'aquesta, de 60 cm d'amplada i 90 cm de profunditat, presenta una cobertura de lloses amb arc de descàrrega. A la resta del traçat la sèquia està excavada a terra.

Bibliografia

Fontanals, M., Vergès J.M., Zaragoza, J. 1999. El Molí del Temple (Montbrió de la Marca, Sarral. Estudi del casal medieval. 2n. Recull de Treballs. El Baluard. Pàg. 13-38.

Categoria
Industrial o comercial
Tipus
Molí
Adreça
Molí del Temple
Municipi
Sarral
Nucli Població
Montbrió de la Marca
Qualificació
Sense Protecció
Estíl Arquitectonic
Sense
Núm. de fitxa
523
Data construcció
0