Ajuntament - Rocafort de Queralt

Descripció

Edifici de dos cossos format per una planta baixa i primer pis amb una porxada avançada. Originariament era d'un sol cos (l'actual cantó dret o nord), que, en una data indeterminada, fou ampliat amb la construcció d'un annex idèntic a l'edifici originari.
Els baixos estaven destinats a escoles, amb una aula per als nens i una segona per a les nenes, mentre que a la part superior hi havia les dependències municipals i dos pisos per als mestres.
Estructuralment recorda les construccions religioses barroques dels municipis de la Conca. El primer pla de l'edifici el forma una porxada amb arcs de mig punt sobre columnes amb capitells florals. Sobre aquesta hi ha una àmplia terrassa. En segon pla trobem una façana asimètrica decorada amb esgrafiats amb elements florals.
Sota els porxos hi trobem una petita font.

Ressenya Històrica

L'any 1913 es va enderrocar l'antic edifici de la Casa de la Vila per ubicar-hi l'escorxador. Per aquest motiu fou necessari adquirir uns nous terrenys per bastir el nou ajuntament. Les obres van començar el 1923, essent alcalde Pere Tomàs.

Observacions

Núm. Registre / Catàleg: 9665-I
Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme
Data Disposició: 13/10/1982
Publicació: DOGC
Data publicació: '

Elements Decoratius

Destaquen els esgrafiats a la part dreta.

Estat Conservació

Bo.

Bibliografia

GUAL VILÀ, Valentí. Guia de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà). Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1992, pàg. 67 i 69

Categoria
Administratiu
Tipus
Ajuntament
Adreça
Carrer Sant Antoni, 27
Municipi
Rocafort de Queralt
Nucli Població
Rocafort de Queralt
Qualificació
BCIL
Estíl Arquitectonic
Noucentista
Núm. de fitxa
1033
Data construcció
1923
Altitud
561 m.