Voltes del portal de Santa Maria - Conesa

Descripció

Aquestes voltes constitueixen un pas tancat del portal de Santa Maria cap a la part de darrera del call jueu. Es tracta d'unes voltes delimitades per dos arcs estrebats adovellats. El de la plaça Major és de tipus apuntat i l'altra de mig punt. L'interior de la volta està format per un sostre format per revoltons sobre cabirons (bigues) quadrats. Modernament s'hi va afegir un segon tram format per cabirons rodons que sostenen un forjat pla de maons.

Ressenya històrica

Sense dades.