Voltes del carrer Ravalla - Conesa

Descripció

Voltes d'entrada al carrer Ravalla. Està formada per un sostre pla aguantat per cabirons de fusta.

Ressenya històrica