Voltes de la Plaça Vella - Blancafort

Descripció

Arcades situades a la plaça Vella sota dos edificis cantoners. Els dos arcs són fets amb dovelles de pedra calcària blanca, formant un porxo a la part inferior dels edificis.
Antigament a la paret del porxo hi havia una capella. Avui els propietaris de la botiga l'han restaurada i han col·locat les imatges de sant Blai i sant Joan.

Ressenya històrica

La plaça Vella era el centre neuràlgic de la vila des del segle XIII, quan és ja documentada la seva existència. Hi donaven tots els carrers de la vila. Al segle XVII es basteix la plaça Nova, que passa a ser el centre de la població.