Voltes de la Plaça Major - Conesa

Descripció

Espai cobert, limitat lateralment per pilars de pedra adossat pel costat oposat al de les columnes. Lloc on s'hi feia el mercat setmanal, sobretot en dies de pluja. De les sis pilastres, la més interessant és la primera de totes, la més propera al portal. Es tracta d'una columna tradiciona, amb una base, un fust octogonal i un capitell on es poden veure antics escuts.

Ressenya històrica

En aquesta plaça s'hi feia el mercat en dies de pluja o mal temps. Al S. XIV es reestructurà el poble primitiu amb el portal nou, la muralla i el plaça porxada. Sota un porxo hi havia la carnisseria comunal (escorxador).