Volta del carrer de la Font - Vimbodi i Poblet

Descripció

Volta totalment restaurada però que en el seu origen seria d'època medieval. Actualment formada per una arc de rajoles i una arcada apuntada de pedra poc treballada en l'altre costat del passatge. El sostre del passadís es compont d'una part amb rajola i l'altre amb bigues de fusta vistes.

Ressenya històrica

Sense dades