Volta del carrer Mestre Rebull - Vimbodi i Poblet

Descripció

Volta que uneix el carrer Mestre Rebull i el carrer Major. Formada per una arcada de mig punt amb dovelles en el seu costat del carrer Major i una arcada lleugerament apuntada en el costat del carrer Mestre Rebull. El sostre del passatge construït amb bigues de fusta.

Ressenya històrica

Sense dades.