Volta del c. Costa dels Bous - Barberą de la Conca

Descripció

Casa/pont formada per un arc de mig punt corregut i dovellat, que forma un tśnel que comunica els dos carrers.

Ressenya històrica

Sense dades.