Volta de la Plaça Major - Vimbodi i Poblet

Descripció

Volta formada per una arcada en el seu inici del costat de la plaça Major i amb sostre de bigues de fusta en el seu passatge. Al seu damunt s'hi troben vivendes particulars. Podria ser d'origen medieval i restaurada en una etapa posterior.

Ressenya històrica

Sense dades.