Travessera de Sant Roc, 05 - Sarral

Descripció

Llinda de fusta on hi ha gravada la data 1784.

Ressenya històrica

Sense dades.