Travessera Carrer Major, 01 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa amb portalada d'arc de mig punt dovellat i porta de ferro. La clau de l'arc de la porta té un escut.

Ressenya històrica

Sense dades.