Torre del carrer Sant Roc - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Antiga torre medieval del recinte emmurallat de la vila. La façana de la torre del carrer de la Font conservava elements renaixentistes com una finestra amb la llida i l'ampit motllurats o una petita espitllera. Aquesta paret és part de la torre que hi havia en el segon recinte emmurallat que es va fer quan el municipi va créixer entre els segles XVII i XVIII. Aquesta segona muralla comptava amb dotze portals dels quals se'n conserven molt pocs.

Ressenya històrica