Torre de les Armes - Vimbodi i Poblet

Descripció

Té en la Porta Reial l'element més destacat. El llenc de llevant és el més important arquitectònicament, amb les Cambres Reials i diverses torres ben destacables. Obra de pedra (rebla i carreus). De planta gairebé quadrada, a l´exterior s´hi obren quatre finestres coronelles distribuïdes irregularment, provistes de festejador. La torre es corona amb merlets amb espitlleres. Les sales tenen coberta d´enteixinat sostinguda per dos arcs apuntats.

Ressenya històrica

Fou manat construír per Pere III durant la segona meitat s. XIV, no finí fins el s. XV. Conservem molta documentació; però no podem aclarir quan es refereix a aquesta torre en concret, que es devia acabar a les darreries del s. XIV. L´Abat Guimerà hi realitzà obres s. XVI. Les Cambre Reials ocuparen part d´aquesta torre.Malmesa durant l´` exclaustració del s. XIX, les restauracions s´iniciaren el 1931, amb projecte de J.Martorell. Seguiren el 1948 (F. Monravà ), 1973 i la definitiva de 1980.