Torre de Guaita - Vallclara

Descripció

Restes del que havia estat una torre de guaita o de defensa situada en la part més a alta del poble, antigament aïllada de cap altra construcció. D'aquesta sols es conserva la base on es pot veure que era una construcció esfèrica per l'interior.

Ressenya històrica