Torre de Guaita - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Antiga torre de guaita de la qual només queda un fragment de mur, que sembla semicircular, envoltat per la vegetació. No hi ha cap obertura en el fragment de mur conservat, que està realitzat amb un aparell constituït per carreus rectangulars irregulars de mida mitjana. Té un aspecte sòlid i robust i fa quasi un metre de gruix.
Antigament, la torre feia uns 4 metres de diàmetre a la part interior, un metre de gruix de paret i uns 8 metres d'alçada aproximadament.

Ressenya històrica

Històricament, a cada costat del poble, a uns 150 metres, hi havia una torre de guaita. Actualment només queda el fragment d’una de les torres anomenada Torre de Carivenys.