Torre 20, darrere Cal Cardús - Montblanc

Descripció

És una torre restaurada que té adossat Cal Cardús.

Ressenya històrica

Sense dades.