Torre 13 - Montblanc

Descripció

És una torre restaurada estructuralment.

Ressenya històrica

Sense dades.