Torre 11 - Montblanc

Descripció

Aquesta torre té el seu espai ocupat totalment per una casa abandonada. No s'observen els merlets perquè la fisonomia de la torre ha estat molt modificada.

Ressenya històrica

Sense dades.