Torre 10. - Montblanc

Descripció

No s'han trobat restes físiques o arqueològiques al lloc on es creu que estaria situada aquesta torre.

Ressenya històrica

Sense dades.