Templet del Claustre Major - Vimbodi i Poblet

Descripció

Situat a l'ala nord del claustre major, davant del refetor. Obra de pedra (carreus regulars). De planta octogonal, amb volta apuntada, sostinguda per nervadures motllurades que reposen en pilars i columnes-contrafort a l'exterior. Cada registre el forma un arc de mig punt sostingut per una columna que descansa sobre un pilar. Els timpans tenen una lluerna quadrada. Els pilars verticals són ornats amb set columnes decorades amb capitells de temes geomètrico-vegetals. Al centre un lavabo, circular, porta inscrit una pica també circular, sostinguda per columnes.

Ressenya històrica

Les donacions del comte Ermengol VIII d'Urgell (1208) i de Jaume I (1226) són per a l'obra del claustre, que per morfologia hauria de correspondre a la factura de l'ala o potser al templet, estilísticament molt relacionats.
El 1843 el lavabo era esmicolat, a resultes de l'abandó de Poblet a partir del 1835. Fou restaurat el 1884,1888 i 1918 per Jeroni Martorell. El 1960 es reparà la coberta. El 2008 es torna a restaurar.