Teatre Vell o El Casal - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Gran edifici que a part de ser el teatre de la població té un especial interès per que havia estat la seu de l'associació Colomina i del Centre Democràtic Catalanista (CNT i CNS).
Actualment és el teatre vell i s'hi duen a terme poques representacions. També serveix de seu dels Diables Keressus de Sta. Coloma.

Ressenya històrica

L’any 1930 sorgí aquesta nova entitat de caire catalanista a la nostra vila amb emplaçament a Raval de Cervera, núm. 1. Dissolta la Joventut Nacionalista el setembre de 1923, es formà al cap d’uns anys aquesta associació i l’any 1930 el seu president era Joan Segura i el secretari Emili Tarragó .
El 8 de maig de 1932, l’Orfeó Català inaugurà el nou local a la placeta de Sant Vicenç anomenat popularment “el Casal” i allí va sorgir el cine de l’ “Associació Colomina”.
El 1934 era conegut com a “Casal del Cine del Centre Democràtic Catalanista”, la temporada 1934-1935 com a “Casal del Cinema”, amb l’esclat de la Guerra Civil, és el “Cine Espectacles Públics” de la C.N.T.. Acabada la guerra l’ocupà el nou règim amb el nom de “Cine Teatro Victoria” i, finalment s’anomenà “Cine del Centro Cultural i Recreativo”.