Sindicat agrícola - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici d'una sola nau amb coberta a dues aigües de teula àrab.
Actualment no s'utilitza.

Ressenya històrica

El 1964 es van unificar els dos sindicats de la vila.