Sindicat Agrícola - Pira

Descripció

Celler d'estil modernista-noucentista.
La planta està formada per dos rectangles: el destinat a les estibes és de pla basilical amb dues files de pilars que suporten l'encavallada i coberta a dues vessants.
La façana principal té una composició formada per un ample grup de finestres verticals disposades simètricament i esgraonant-se damunt de dues portalades de punt rodó.
Les finestres són obrades en maó vist combinat amb rosca. La part baixa presenta un sòcol d'obra de maçoneria carejada.
La façana té una cornisa de rajola, maó i teula.

Ressenya històrica

El Sindicat Agrícola de Pira es constituí l'any 1917 i la seva secció vinícola encarregà la construcció del celler a l'arquitecte vallenc Cèsar Martinell i Brunet. L'edifici, de dues plantes, és un bell exemple de l'arquitectura agrària modernista-noucentista. Inaugurat l'any 1919, costà 250.000 ptes. I tenia una capacitat de 10.000 hl.

Fou ampliat en època posterior.