Santuari de la Mare de Deu dels Torrents - Vimbodi i Poblet

Descripció

Ermita d'estil renaixentista amb una façana de pedra vista i una portalada de petites dimensions de pedra.
Al costat de la porta d'accés, on hi un dintell amb la data "maig de 1722" hi ha els escuts de l'abat Payo Coello i del Rvt. Magí Alandó, farmacèutic del cenobi.
Damunt la porta, en una fornícula descoberta, hi trobem la imatge de la marededéu de pedra policromada, de 86 cm d'alçada, amb la particularitat que sosté l'Infant Jesús sobre el braç dret.

Ressenya històrica

L'actual ermita fou bastida damunt les restes d'una capella gòtica.
El 1714 el rvd. Magí Alandó, farmacèutic de Poblet, erigí aquest temple amb permís de l'abat Escuder.
La imatge fou malmesa el 1936.