Sala dels forns - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici del monestir situat a la part de llevant, adossat a la muralla del segle XIV, entre la Porta Reial i la Torre del Prior. Obra de pedra (carreus regulars), on s'hi instal·laren els forns de pa del monestir. D'una sola nau, amb arcs transversals apuntats sense motllures, que arrenquen de terra. Originàriament deuria tenir coberta de fusta a doble vessant; la boca del forn està formada per un ample arc escarser , i s'han descobert restes del possible primer forn, circular. La porta de la sala és lateral, adovellada i amb les armes, molt erosionades, de l'abat Copons. Tot i tractant-se d'una obra funcional, és representativa del gòtic específic català del segle XIV.

Ressenya històrica

L'abat Ponç de Copons (1316-1348) fou un gran impulsor d'obres a Poblet i de la cultura en general. Tingué molta relació amb Pere III, el qual ideà l'obra dels Panteons Reials (1340). No tenim documentació sobre les construccions de Copons, ni coneixem cap nom concret. Tanmateix l'abat féu esculpir les seves armes en les construccions que impulsà, instaurant un llarg costum en el monestir. La sala dels forns fou abandonada l'any 1835. Fou restaurada per Jeroni Martorell entre el 1932 i 1934, per impuls del Patronat de Poblet presidit per Eduard Toda, que ja residia aleshores en el monestir. L'any 1941 s'hi allotjà la nova comunitat.