Sala dels cups - Vimbodi i Poblet

Descripció

Carreus regulars de pedra. D'una sola nau, amb volta d'ogives encreuades, formades per nervadures gruixudes de secció rectangular que arrenquen dels murs directament sense usar mènsules, Sala bastida amb claus de volta amb temes heràldics (armes de l´abat Copons) i ornamentals. Encara que l´estructura sigui plenament gòtica, la morfologia de les nervadures, amb llur secció rectangular, indiquen una forta pervivència de l´estil cistercenc, encara que ens trobem al s. XIV.

Ressenya històrica

El 1945, l'arquitecte Monravà eliminà els grans cups de la sala i una capella lateral de l'església que, en part, s´introduïa dins la sala.