Sala del noviciat - Vimbodi i Poblet

Descripció

És la darrera de les construccions que sostenen el Gran Dormitori de Monjos. Construïda segons les normes habituals del Cister. Obra de pedra de carreus regulars. De planta rectangular, la formen dues naus separades per tres columnes poligonals provistes de base i capitell poligonal, que sostenen una volta de creueria formada per nervadures de secció rectangular, dividida en vuit frens i recolzada en els murs amb mènsules. Obertures de mig punt als Murs Est i Oest. L'estructura correspon al gòtic Incipient s. XIII; però la disposició en l'espai monàstic i l'absència ornamental indiquen la forta influència cistercenca.

Ressenya històrica

La primera data documental la tenim a la Donació de l'Arquebisbe de Tarragona (1247). El seu procés constructiu és lligat a l´aixecament dels edificis de la galeria de llevant del Claustre, per tal d'edificar el Dormitori del pis superior. Segurament seria bastit quant s'acabà l'obra de la veïna Sala de Monjos. En tot cas, aquesta és una de les èpoques de major activitat constructiva al monestir. L'any 1773 el seu nivell fou igualat al de la Sala de Monjos, car originàriament era bastant més inferior per instalar-hi la Biblioteca, s'hi obrí una porta amb la data al llindar. Fou restaurada per Lluís Bonet i Garí (1970-73)