Sala de l'Abad Copons - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici construït sobre l'atri de l'abat Copons, comunicat amb el sobreclaustre i, per una escala, amb el Palau Reial de Martí I. Obra de pedra (carreus regulars), destinada per a l'ús de l'abat, possiblement un menjador. D'una sola nau, consta de quatre arcs diafragmàtics que sostenen una coberta de fusta a doble vessant, i recolzats en mènsules portadores de les armes de l'abat Copons. Els arcs tenen motllures circulars. Té una llar de foc, i un finestral gòtic amb festejador i matacà defensiu exterior, car durant uns anys l'edifici donava a l'exterior.

Ressenya històrica

No tenim documentació sobre les construccions d'aquest període, desconeixent la seva autoria. Tanmateix l'abat Copons féu esculpir les seves armes en totes aquestes construccions. Fou el primer abat que utilitzà l'heràldica, inaugurant així una llarga tradició al monestir. Les obres foren interrompudes per la pesta negra de 1348, data de la seva mort. Aquesta sala fou construïda un cop acabat l'atri d'entrada al monestir.