Sala abacial de l'abat Mengucho - Vimbodi i Poblet

Descripció

Sala situada a nivell del sobreclaustre, corresponent a l'ala nord, i construïda sobre la cuina del pis inferior. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular, el seu interès rau en dues finestres bífores, obertes al sobreclaustre,de gran qualitat escultòrica. L'interior és troba avui totalment modificat. A la part posterior s'hi obre un petit atri de planta quadrada, sostinguda per quatre columnes, que formen una petita volta de creueria amb clau de volta esculturada, cobrint-se amb un pinacle, molt erosionat. L'estil d'aquest, com també el de les finestres, correspon al corrent del gòtic flamíger.

Ressenya històrica

No conservem dades documentals sobre la seva construcció ni sobre els noms dels seus autors. Per una crònica pobletana del segle XVI sabem que fou construïda per l'abat Martínez de Mengucho (1431-1433), el qual manà construir el claustre anomenat de novicis. La tipologia flamígera dels elements conservats confirmen aquesta cronologia. La sala ha estat restaurada després de l'any 1940, quan s'hi instal·là la nova comunitat.