Restes del portal de la muralla - Vilaverd

Descripció

Es veuen algunes dovelles del que se suposa que seria l'antic portal.

Ressenya històrica

Segons els veïns, es tracta de restes dels brancals que formaven part de l'antiga entrada al castell de Vilaverd, que després de l'ocupació sarraïna ocupa part de l'actual nucli urbà.