Rentador de la Bessonera - Barberą de la Conca

Descripció

Antics rentadors destinats a rentar la roba de les persones malaltes o difuntes de la vila.

Ressenya històrica

Sense dades