Recinte emmurallat - Vimbodi i Poblet

Descripció

Principal recinte de Poblet, muralla fortificada d'un perímetre de 608m., amb un mur de 11 m d'alçada i 2 m de gruix. Obra de pedra (reble i carreus). Consta de 11 torres de defensa, quadrades, rectangulars i hexagonals, que surten de la línia murada. To el recinte posseïa merlets quadrats amb espitlleres, i un pas de ronda. L'única obertura la constitueix la Porta Reial. Les torres reberen noms segons llur ubicació o funció: Torre de les Armes, Infermeria, Hòsties, Oli, Prior, Sabateria, etc. El perímetre és un quadrat irregular, i constitueix un exemplar important de l'arquitectura militar catalana del període gòtic.

Ressenya històrica

La fortificació de Poblet fou encomanada pel rei Pere III, qua manà construir defenses a diferents poblacions del Principat degut a la guerra amb Castella. Les obres de Poblet s'iniciaren el 1369 i acabaren a finals del segle XV. Conservem molts testimonis documentals d'aquesta obra, que mobilitzà una gran quantitat de mà d'obra de les comarques veïnes, i que sofrí diverses interrupcions. Al llarg del segles XVI i XVIII el recinte fou modificat en diversos punts: façana de l'Església, Sagristia Nova, Cases Noves, etc. Durant l'abandó del segle XIX moltes parts sofriren greus desperfectes, especialment la zona de llevant. Les nombroses restauracions s'iniciaren sota l'impuls del Patronat dirigit per Eduard Toda i les obres continuaren fins l'any 1981. La Torre de l'Oli fou restaurada per J.Martorrell (1930), la de Sant Esteve per J.Bassegoda (1979), la del Prior l'any 1980 i el llenç de les Cambres Reials el 1981.