Recinte Emmurallat - Conesa

Descripció

Clos emmurallat que envolta la vila fet a base de carreus molts irregulars. Amb dos portals d'entrada (Portal de Santa Maria (a ponent) i Portal Reial o de Sant Antoni, a llevant), el componien diverses torres-guaita: el Portal de Santa Maria estava emmarcat per dues torres: del Gomà i de la Ferreria; seguint el baluard de ponent venia la torre del Rovel i de cal Jaume el Martí, a l'angle nord hi havia la torre de cal Arnavat (Jan). Al costat del portal Reial hi havia la torre de cal Paranes i la de Ca la Vila, a més de la del Campanar, la més alta de totes. Està reconstruït i conserva tot el recinte.

Ressenya històrica

La vila havia tingut un primer clos, avui desaparegut, del qual en formaria part el Portal Reial. El clos actual tenia antigament vuit torres i un únic portal d'entrada, probablement el Reial. Segons Pijoan, es va construir a partir de 1390, quan el rei Joan I va concedir a Santes Creus que el monestir pogués tenir 10 cases de jueus tant a Conesa com a Forès. En aquell moment es féu la Ravalla, adosada a l'antic recinte emmurallat, i es va construir la nova muralla.