Raval dels Capellans, 18 - Cal Borra - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Antiga casa pairal, reformada a finals del segle XX, que ha conservat elements d'estil renaixentista dels segles XVI o XVII a les finestres i balcons (llindes, brancals i ampits de pedra picada). La part superior de l'immoble, sota el ràfec de la teulada, està coronada amb una cornisa motllurada i decorada amb tres medallons del segle XIX.

Ressenya històrica

Sense dades.