Raval de Vilanova, 11-Cal Bep Mixoner - Vallclara

Descripció

Casa reformada. L'element més interessant és la gran llinda de pedra de la porta de la façana principal, on hi ha esculpit un escut en forma de creu de braços molt dobles. També destaca l'ampit de pedra de la finestra i els carreus que té aquesta a les bandes al igual que la porta d'entrada.

Ressenya històrica

Sense dades.