Raval de Santa Coloma, 39 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

D'aquesta casa destaquen les tres reixes de ferro forjat que hi ha davant les 3 finestres de la part inferior.
Trobem dues reixes de forma semicircular amb motius ornamentals ondulants i l'altra reixa, situada sobre la finestra de la porta d'entrada conté la data, a part dels motius ornamentals iguals que les altres dues.

Ressenya històrica

Sense dades.