Raval de Santa Coloma, 25 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Destaca la llinda de la porta principal perquè conté l'any de construcció, 1759, dins un petit rectangle amb un senzill motiu ornamental.

Ressenya històrica

Sense dades.