Raval de Santa Anna, 29 - Montblanc

Descripció

Clau d'arc amb l'any 1815 gravat.

Ressenya històrica

Sense dades.