Raval de Santa Anna, 11 - Montblanc

Descripció

Llinda de fusta amb l'any 1816 gravat.

Ressenya històrica

Sense dades.