Raval de Sant Joan, 44 - Sarral

Descripció

Portalada d'arc de mig punt xamfranat i muntants de pedra.

Ressenya històrica

Sense dades.