Raval de Sant Joan, 07 - Sarral

Descripció

Casa amb la portalada amb llinda de fusta i muntants de pedra. A la barbacana encara es conserva la decoració de trianglets a les teules i rajoletes.

Ressenya històrica

Sense dades