Raval de Rosselló, 14 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos superiors. La porta d'entrada a la casa conserva l'arc de mig punt dovellat.

Ressenya històrica

Sense dades.