Raval de Rosselló, 01 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres composta per planta baixa , primer pis i golfes. Es conserva la portalada d'entrada antiga, amb un arc de mig punt dovellat.

Ressenya històrica

Sense dades.