Raval de Blancafort, 06 - Solivella

Descripció

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa, dos pisos planta i golfes. Edifici reformat, la part inferior s'ha deixat d'obra vista i la superior arrebossada amb morter monocapa i pintura vermella. L'edifici té dos accessos, un dels quals està format per un arc escarser adovellat amb una inscripció dins escut lobular: "JPH TOUS". Sota l'escut apareix la data "ANY 1808".

Ressenya històrica

Sense dades.