Rajola del Partit Judicial i guix decorat - Montblanc

Descripció

Aquesta rajola assenyala el Partit Judicial de Lilla amb la següent inscripció: "PUEBLO DE LILLA. PARTIDO JUDICIAL DE MONTBLANCH. PROVINCIA DE TARRAGONA". Segurament data del segle XIX.
A la part superior dreta del balcó de la casa on es troba aquesta rajola hi ha un element de guix que presenta un gravat de dos cavalls, element de guix que segons certa gent de Lilla era una peça de guix que decorava el sostre dels temps en què els moros es trobaven a Lilla.

Ressenya històrica

Sense dades.