Pous de gel de la Pasquala - Montblanc

Descripció

Conjunt format per dos pous de gel de grans dimensions i un mas enderrocat.

Ressenya històrica

Documentats ja al segle XVII. El 1808 van ser comprats per l'Ajuntament de Tarragona i el Capítol de la Catedral. Van ser desamortitzats el 1835. A finals del segle XIX van anar a parar a mans de l'Ajuntament de Montblanc.