Pou de la Vila - Senan

Descripció

Pou amb estructura adintellada, formada per tres grans peces de pedra que permetien la suspensió de la corriola, i una sèrie de cubs tallats en pedra acoblats per facilitar l'aprofitament de laigua a mida que s'anava extraient.
Pou, on antigament la gent hi anava a buscar l'aigua. Actualment està tapat per dalt, i hi ha com uns petits safrejos. També hi havia una pica de pedra i la van prendre.

Ressenya històrica

Sense dades documentals històriques. Cap al 1970 es va instal·lar una bomba mecànica en una caseta annexa per extreure l'aigua del pou i fer-la arribar al poble. Al voltant dels anys 1990 es va abandonar en fer-se un nou pou al Fons de l'Hereu d'on s'extreu més cabal d'aigua.