Pou de gel de mas Mateu - Montblanc

Descripció

De difícil descripció perquè està totalment cobert de vegetació. Sembla que té una forma ovalada i no s'ha pogut mesurar ni el seu diàmetre ni la seva fondària.
En un lateral es pot veure l'arrencada d'un arc que devia aguantar la volta del pou.

Ressenya històrica

Sense dades.